Tra cứu 319/QĐ-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 319/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-10 trong 10 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2024 công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

319/QD-TTg,Quyết định 319 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 319 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319/QD-TTg ngày 17/04/2024,Quyết định

Ban hành: 17/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2024

2

Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

319/QD-TTg,Quyết định 319 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 319 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319/QD-TTg ngày 29/03/2023,Quyết định

Ban hành: 29/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2023

3

Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2022 quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 319/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 08/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

4

Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

319/QD-TTg,Quyết định 319 2021 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2021,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2021,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 319 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319/QD-TTg ngày 10/03/2021,Quyết định

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

5

Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 714/QĐ-TTg về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

319/QD-TTg,Quyết định 319 2020 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2020,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2020,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 319 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319/QD-TTg ngày 01/03/2020,Quyết định

Ban hành: 01/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

6

Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

319/QD-TTg,Quyết định 319 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược phát triển,Ngành cơ khí,Phát triển ngành cơ khí,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 319/QĐ-TTg

Ban hành: 15/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

7

Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

319/QD-TTg,Quyết định 319 2014,Thủ tướng Chính phủ,Trung tâm hành động bom mìn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 319/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2014

8

Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án "Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh giai đoạn 2013-2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 319/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC Y TẾ CÁC CHUYÊN NGÀNH LAO, PHONG, TÂM THẦN, PHÁP Y VÀ GIẢI PHẪU BỆNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020”

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

9

Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

319/QD-TTg,Quyết định 319 2012,Thủ tướng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 319/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2012

10

Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2008 về nguồn vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

319/QD-TTg,Quyết định 319 2008 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2008,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2008,QĐ 319 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 319 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 319/QD-TTg ngày 25/03/2008,Quyết định

Ban hành: 25/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!