Tra cứu 27/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 27/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-14 trong 14 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2024 đàm phán, ký Bản ghi nhớ về thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a do Chính phủ ban hành

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2024 Chính phủ,Nghị quyết 27 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 27 Chính phủ ban hành 2024,NQ 27 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 27 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 27 Chính phủ mới nhất,NQ số 27 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 01/03/2024,Nghị quyết 27 Chính phủ về thân nhân đại diện ngoại giao có thu nhập Ô-xtơ-rây-li-a 2024,NQ

Ban hành: 01/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2024

2

Nghị quyết 27/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02 năm 2023 do Chính phủ ban hành

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2023 Chính phủ,Nghị quyết 27 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 27 Chính phủ ban hành 2023,NQ 27 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 27 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 27 Chính phủ mới nhất,NQ số 27 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 28/02/2023,Nghị quyết 27 Chính phủ về Phiên họp xây dựng pháp luật tháng 02 2023,NQ 27 Chính phủ về

Ban hành: 28/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2023

3

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2022 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2022 Chính phủ,Nghị quyết 27 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 27 Chính phủ ban hành 2022,NQ 27 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 27 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 27 Chính phủ mới nhất,NQ số 27 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 07/03/2022,Nghị quyết 27 Chính phủ về Xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân 2022,NQ 27 Chính phủ về

Ban hành: 07/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

4

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2021 phê duyệt nội dung sửa đổi và gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam - Italia về khoản vay ưu đãi cho Dự án “Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” do Chính phủ ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ GIA HẠN BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA ITALIA VỀ KHOẢN VAY ƯU ĐÃI CHO DỰ ÁN “CẢI

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

5

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2020 về cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2020 Chính phủ,Nghị quyết 27 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 27 Chính phủ ban hành 2020,NQ 27 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 27 Chính phủ áp dụng 2020,NQ 27 Chính phủ mới nhất,NQ số 27 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 09/03/2020,Nghị quyết 27 Chính phủ về Được rút ngắn 2020,NQ 27 Chính phủ về Được rút ngắn 2020,Nghị

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

6

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 ,Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/NQ-CP

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2018

7

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ ban hành

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2017,Chính phủ,Chương trình hành động,Đổi mới mô hình tăng trưởng,Năng suất lao động,Đề án tái cơ cấu nền kinh tế,Đầu tư,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/NQ-CP

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

8

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2016 Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 27/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CHÍNH PHỦ Căn

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2016

9

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Bô-li-vi-a do Chính phủ ban hành

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2014,Chính phủ,Phê duyệt hiệp định,Phê duyệt Hiệp định khung,Hợp tác kinh tế,Việt Nam và Bô-li-vi-a,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/NQ-CP

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2014

10

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

-------------- Số: 27/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 - 2015) TỈNH THÁI NGUYÊN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11

Ban hành: 23/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2013

11

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2012 thành lập phường: Hòa Chung, Duyệt Trung thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2012,Tỉnh Cao Bằng,Thành lập phường,Tỉnh Cao Bằng,Thị xã Cao Bằng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm

Ban hành: 09/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2012

12

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016 do Chính phủ ban hành

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 27/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

13

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2010 thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang do Chính phủ ban hành

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2010,Chính phủ,Thành lập,Thành phố Tuyên Quang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 27/NQ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2010

Ban hành: 02/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2010

14

Nghị quyết số 27/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường do Chính phủ ban hành

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2009,Chính phủ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 27/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2009 NGHỊ

Ban hành: 12/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!