Tra cứu 2632/QĐ-UBND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2632/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 298518 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Tây Ninh

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2023 Tỉnh Tây Ninh,Quyết định 2632 năm 2023 Tỉnh Tây Ninh,Quyết định 2632 Tỉnh Tây Ninh ban hành 2023,QĐ 2632 Tỉnh Tây Ninh còn hiệu lực,QĐ 2632 Tỉnh Tây Ninh áp dụng 2023,QĐ 2632 Tỉnh Tây Ninh mới nhất, số 2632 năm 2023 Tỉnh Tây Ninh,Quyết định 2632/QD-UBND ngày 15/12/2023,Quyết định 2632 Tỉnh Tây Ninh về Công bố

Ban hành: 15/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2024

2

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2023 công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng do Thành phố Đà Nẵng ban hành

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2023 Thành phố Đà Nẵng,Quyết định 2632 năm 2023 Thành phố Đà Nẵng,Quyết định 2632 Thành phố Đà Nẵng ban hành 2023,QĐ 2632 Thành phố Đà Nẵng còn hiệu lực,QĐ 2632 Thành phố Đà Nẵng áp dụng 2023,QĐ 2632 Thành phố Đà Nẵng mới nhất, số 2632 năm 2023 Thành phố Đà Nẵng,Quyết định 2632/QD-UBND ngày 01/12/2023,Quyết định 2632

Ban hành: 01/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2023

3

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2023 về Quy định cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Hà Tĩnh

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Quyết định 2632 năm 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Quyết định 2632 Tỉnh Hà Tĩnh ban hành 2023,QĐ 2632 Tỉnh Hà Tĩnh còn hiệu lực,QĐ 2632 Tỉnh Hà Tĩnh áp dụng 2023,QĐ 2632 Tỉnh Hà Tĩnh mới nhất, số 2632 năm 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Quyết định 2632/QD-UBND ngày 13/10/2023,Quyết định 2632 Tỉnh Hà Tĩnh về cơ cấu tổ chức

Ban hành: 13/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2023

4

Quyết định 2632/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2023 Tỉnh Thanh Hóa,Quyết định 2632 năm 2023 Tỉnh Thanh Hóa,Quyết định 2632 Tỉnh Thanh Hóa ban hành 2023,QĐ 2632 Tỉnh Thanh Hóa còn hiệu lực,QĐ 2632 Tỉnh Thanh Hóa áp dụng 2023,QĐ 2632 Tỉnh Thanh Hóa mới nhất, số 2632 năm 2023 Tỉnh Thanh Hóa,Quyết định 2632/QD-UBND ngày 25/07/2023,Quyết định 2632 Tỉnh Thanh Hóa về

Ban hành: 25/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2023

5

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2023 bổ sung 59 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2023 Tỉnh Bình Định,Quyết định 2632 năm 2023 Tỉnh Bình Định,Quyết định 2632 Tỉnh Bình Định ban hành 2023,QĐ 2632 Tỉnh Bình Định còn hiệu lực,QĐ 2632 Tỉnh Bình Định áp dụng 2023,QĐ 2632 Tỉnh Bình Định mới nhất, số 2632 năm 2023 Tỉnh Bình Định,Quyết định 2632/QD-UBND ngày 19/07/2023,Quyết định 2632 Tỉnh Bình Định về bổ

Ban hành: 19/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2023

6

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 28 tháng 9 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

Ban hành: 28/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2022

7

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

8

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2019 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Lầm Đồng, ngày 18 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 18/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

9

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 02 tháng 7

Ban hành: 02/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

10

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2018,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 30/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

11

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2018

2632/QD-UBND,Quyết định 2632,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

12

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2014 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh được ban hành thông báo thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2014,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 11

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

13

Quyết định 2632/QĐ-UBND mua bảo hiểm y tế bổ sung đợt 14 cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013 do tỉnh Sơn La ban hành

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2013,Tỉnh Sơn La,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Sơn La, ngày 11 tháng 11

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

14

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh

--------------- Số: 2632/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

15

Quyết định 2632/QĐ-CT năm 2021 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Tư pháp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 9 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHUẨN HÓA DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA

Ban hành: 25/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2021

16

Quyết định 2632/2009/QĐ-UBND ban hành quy định thẩm quyền công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

2632/2009/QD-UBND,Quyết định 2632 2009,Tỉnh Hà Tĩnh,Thẩm quyền công chứng,Công chứng giao dịch,Công chứng hợp đồng,Tỉnh Hà Tĩnh,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 26/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

17

Quyết định 2632/QĐ-BGDĐT năm 2015 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định 404/-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2632/QD-BGDDT,Quyết định 2632 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông,Đổi mới sách giáo khoa phổ thông,Sách giáo khoa giáo dục phổ thông ,Chương trình sách giáo khoa,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2016

18

Quyết định 2632/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 của trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Đường thủy I do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

2632/QD-BGTVT,Quyết định 2632 2012,Bộ Giao thông vận tải,Đổi mới và phát triển dạy nghề,Chương trình mục tiêu quốc gia,Trường cao đẳng nghề,Giao thông Vận tải Đường thủy I ,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

19

Kế hoạch 2632/KH-SGDĐT về tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1064/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bồi dưỡng giáo viên dạy các môn Tin học và Công nghệ, Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên cho cán bộ quản lý và giáo viên của Thành phố Hồ Chí Minh; Theo Công văn số 944/ĐHSP-ĐT ngày 14 tháng 4

Ban hành: 29/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2022

20

Quyết định 2755/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực tài chính, thuộc phạm vi quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Quyết định số 1085/-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; Căn cứ Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 15 tháng

Ban hành: 27/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.186.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!