Tra cứu 2151/QĐ-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2151/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 207612 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 2151/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 2151/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI, GIAI ĐOẠN 2022 - 2030” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2021

2

Quyết định 2151/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2151/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG THỦ TƯỚNG

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

3

Quyết định 2151/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2151/QD-TTg,Quyết định 2151 2013,Thủ tướng Chính phủ,Xúc tiến du lịch quốc gia 2013 2020,Thương mại,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2151/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2013

4

Quyết định 2151/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2151/QD-TTg,Quyết định 2151 2009 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 2151 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 2151 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2009,QĐ 2151 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 2151 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2009,QĐ 2151 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 2151 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 2151/QD-TTg ngày

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

5

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

2151/QD-UBND,Quyết định 2151 2023 Tỉnh Tây Ninh,Quyết định 2151 năm 2023 Tỉnh Tây Ninh,Quyết định 2151 Tỉnh Tây Ninh ban hành 2023,QĐ 2151 Tỉnh Tây Ninh còn hiệu lực,QĐ 2151 Tỉnh Tây Ninh áp dụng 2023,QĐ 2151 Tỉnh Tây Ninh mới nhất, số 2151 năm 2023 Tỉnh Tây Ninh,Quyết định 2151/QD-UBND ngày 23/10/2023,Quyết định 2151 Tỉnh Tây Ninh về Đơn giản

Ban hành: 23/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2023

6

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND về Quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2151/QD-UBND,Quyết định 2151 2023 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 2151 năm 2023 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 2151 Tỉnh Quảng Nam ban hành 2023,QĐ 2151 Tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực,QĐ 2151 Tỉnh Quảng Nam áp dụng 2023,QĐ 2151 Tỉnh Quảng Nam mới nhất, số 2151 năm 2023 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 2151/QD-UBND ngày 10/10/2023,Quyết định 2151 Tỉnh Quảng Nam về

Ban hành: 10/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2023

7

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục các ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc

2151/QD-UBND,Quyết định 2151 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 2151 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 2151 Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 2023,QĐ 2151 Tỉnh Vĩnh Phúc còn hiệu lực,QĐ 2151 Tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng 2023,QĐ 2151 Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất, số 2151 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 2151/QD-UBND ngày 04/10/2023,Quyết định 2151 Tỉnh Vĩnh Phúc về

Ban hành: 04/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2023

8

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Phước

2151/QD-UBND,Quyết định 2151 2022,Tỉnh Bình Phước,Công bố thủ tục hành chính ngành Thanh tra,Thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Thanh tra,Thủ tục hành chính ngành Thanh tra Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2022

9

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

2151/QD-UBND,Quyết định 2151 2021,Tỉnh Sơn La,Giải quyết thủ tục hành chính phòng chống thiên tai,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

10

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp và áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

2151/QD-UBND,Quyết định 2151 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Công bố thủ tục lĩnh vực Hộ tịch của Sở Tư pháp Sóc Trăng,Thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch cấp xã tỉnh Sóc Trăng,Công bố thủ tục lĩnh vực Hộ tịch cấp huyện tỉnh Sóc Trăng,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG

Ban hành: 23/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2021

11

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Đăng ký biện pháp bảo đảm; Hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

2151/QD-UBND,Quyết định 2151 2020,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục Đăng ký biện pháp bảo đảm Sở Tư pháp Yên Bái,Công bố thủ tục về Hộ tịch Ủy ban cấp huyện Yên Bái,Công bố thủ tục về Hộ tịch Ủy ban cấp xã tỉnh Yên Bái,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

12

Quyết định 2151/QĐ-CT năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

2151/QD-CT,Quyết định 2151 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Phúc,Thủ tục hành chính Sở Kế hoạch tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2021

13

Quyết định 2151/QĐ-BNN-VP năm 2022 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2151/QD-BNN-VP,Quyết định 2151 2022,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp,Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp 2022 2025,Kế hoạch chuyển đổi số lĩnh vực Nông nghiệp,Công nghệ thông tin BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2022

14

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp An Nghĩa (đoạn từ rạch Nhánh đến ngã ba sông Lòng Tàu) tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

2151/QD-UBND,Quyết định 2151 2019,Huyện Cần Giờ,Bồi thường Dự án kè kiên cố ấp An Nghĩa,Hỗ trợ Dự án kè kiên cố ấp An Nghĩa huyện Cần Giờ,Bồi thường dự án kè kiên cố ấp An Nghĩa Cần Giờ,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2022

15

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

2151/QD-UBND,Quyết định 2151 2018,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2151/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 12 tháng 10

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

16

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2151/QD-UBND,Quyết định 2151 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2151/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

17

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa

2151/QD-UBND,Quyết định 2151 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2151/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 27 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2017

18

Quyết định 2151/QĐ-TCHQ về Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 của Tổng cục Hải quan

2151/QD-TCHQ,Quyết định 2151 2017,Tổng cục Hải quan,Dịch vụ công trực tuyến,Triển khai dịch vụ công trực tuyến,Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

19

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông do tỉnh Sơn La ban hành

2151/QD-UBND,Quyết định 2151 2016,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2151/QĐ-UBND Sơn La, ngày 07 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

20

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Bình Định ban hành

2151/QD-UBND,Quyết định 2151 2016,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2151/QĐ-UBND Bình Định, ngày 23 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!