Tra cứu 170/2003/N������-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 170/2003/N������-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 250271 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 170/NQ-CP năm 2022 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Chính phủ ban hành

170/NQ-CP,Nghị quyết 170 2022,Chính phủ,Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai sửa đổi,Lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Luật Đất đai sửa đổi,Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2023

2

Báo cáo 170/BC-CP năm 2022 thực hiện Nghị quyết 41/2021/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV do Chính phủ ban hành

170/BC-CP,Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 41/2021/QH15 chất vấn,Thực hiện Nghị quyết hoạt động chất vấn,Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội XV,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2022

3

Nghị định 170/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Giá

170/2003/ND-CP,Nghị định 170 2003,Chính phủ,Pháp lệnh Giá,Điều chỉnh mức giá,Bình ổn giá,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thương mại CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 170/2003/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 25/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

4

Nghị định 170/2016/NĐ-CP quy định về công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải

170/2016/ND-CP,Nghị định 170 2016,Chính phủ,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 170/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

5

Nghị định 170/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

170/2013/ND-CP,Nghị định 170 2013,Chính phủ,Thương mại,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 170/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2013

6

Nghị định 170/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân

170/2007/ND-CP,Nghị định 170 2007,Chính phủ,Chứng minh nhân dân,Giấy chứng minh nhân dân,Sửa đổi,Bổ sung,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 170/2007/NĐ-CP

Ban hành: 19/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

7

Kế hoạch 170/KH-UBND thực hiện phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

170/KH-UBND,Kế hoạch 170 2023,Tỉnh Nghệ An,Thực hiện phòng chống mại dâm Nghệ An,Thực hiện phòng chống mại dâm 2023,Phòng chống mại dâm Nghệ An 2023,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2023

8

Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Gia Lai ban hành

170/QD-UBND,Quyết định 170 2023,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục tiếp công dân Ủy ban huyện Gia Lai 2023,Thủ tục tiếp công dân Ủy ban huyện Gia Lai,Công bố thủ tục tiếp công dân Ủy ban huyện Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2023

9

Quyết định 170/QĐ-BGTVT năm 2023 phê duyệt điều chỉnh Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

170/QD-BGTVT,Quyết định 170 2023,Bộ Giao thông vận tải,Điều chỉnh Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 37,Điều chỉnh Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 37 2023,Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn Thái Bình,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2023

10

Quyết định 170/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Bổ trợ tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số: 170/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Ban hành: 14/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2023

11

Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

170/QD-UBND,Quyết định 170 2023,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 2022,Thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Cần Thơ,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban quận huyện Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2023

12

Kế hoạch 170/QĐ-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

170/QD-UBND,Kế hoạch 170 2022,Tỉnh Thái Nguyên,Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân,Đề án tăng cường tiếp cận pháp luật của người dân,Đề án tăng cường tiếp cận pháp luật Thái Nguyên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2022

13

Quyết định 170/2003/QĐ-UB thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

170/2003/QD-UB,Quyết định 170 2003,Thành phố Hà Nội,Ban Hội nhập kinh tế quốc tế,Ban Hội nhập,Hội nhập kinh tế quốc tế,Thành lập,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 170/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

14

Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2022-2030, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

170/KH-UBND,Kế hoạch 170 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Quảng Ngãi,Nâng cao chất lượng nông lâm sản Quảng Ngãi,Nâng cao chất lượng nông thủy sản Quảng Ngãi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2022

15

Quyết định 170/2003/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả sau CDMA gói dịch vụ FREE 1 do Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành

170/2003/QD-BBCVT,Quyết định 170 2003,Bộ Bưu chính Viễn thông,Cước dịch vụ,Di động trả sau,Điện thoại,FREE 1,Gói dịch vụ FREE,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 170/2003/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Quyết định 170/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Đá mài thành Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

170/2003/QD-BCN,Quyết định 170 2003,Bộ Công nghiệp,Công ty Cổ phần,Công ty Đá mài Hải Dương,Công ty Đá mài,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 170/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

17

Quyết định 170/2003/QĐ-UB về Quy chế sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

170/2003/QD-UB,Quyết định 170 2003,Tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế sử dụng quỹ đất ,Tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng ,Tỉnh Quảng Ngãi,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 29/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2012

18

Quyết định 170/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Hãng phim Trẻ trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

170/2003/QD-UB,Quyết định 170 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Đơn vị sự nghiệp có thu,Quyền tự chủ tài chính,Giai đoạn 2003-2005,Hãng phim Trẻ,Thành đoàn Thanh niên Cộng sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

19

Quyết định 170/QĐ-SQHKT năm 2022 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 do Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

170/QD-SQHKT,Quyết định 170 2022,Công bố Hệ thống quản lý 9001 2015,Công bố Hệ thống quản lý chất lượng Sở Quy hoạch,Công bố Hệ thống quản lý 9001 2015 Sở Quy hoạch,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2022

20

Quyết định 170/2003/QĐ-TTg về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

170/2003/QD-TTg,Quyết định 170 2003,Thủ tướng Chính phủ,Chính sách ưu đãi,Chính sách văn hóa,Ưu đãi văn hóa,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 170/2003/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 14/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.207.90