Tra cứu 148/TB-VPCP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 148/TB-VPCP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-9 trong 9 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 148/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành

148/TB-VPCP,Thông báo 148 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 148 năm 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 148 Văn phòng Chính phủ ban hành 2024,TB 148 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 148 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2024,TB 148 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 148 năm 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 148/TB-VPCP ngày 09/04/2024,Thông báo 148

Ban hành: 09/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2024

2

Thông báo 148/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

148/TB-VPCP,Thông báo 148 2021 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 148 năm 2021 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 148 Văn phòng Chính phủ ban hành 2021,TB 148 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 148 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2021,TB 148 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 148 năm 2021 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 148/TB-VPCP ngày 03/06/2021,Thông báo 148

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

3

Thông báo 148/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

148/TB-VPCP,Thông báo 148 2020 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 148 năm 2020 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 148 Văn phòng Chính phủ ban hành 2020,TB 148 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 148 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2020,TB 148 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 148 năm 2020 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 148/TB-VPCP ngày 08/04/2020,Thông báo 148

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

4

Thông báo 148/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 66 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

148/TB-VPCP,Thông báo 148 2017 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 148 năm 2017 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 148 Văn phòng Chính phủ ban hành 2017,TB 148 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 148 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2017,TB 148 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 148 năm 2017 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 148/TB-VPCP ngày 17/03/2017,Thông báo 148

Ban hành: 17/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

5

Thông báo 148/TB-VPCP năm 2015 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 148/TB-VPCP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH TIỀN GIANG Ngày 07 và 08 tháng 4 năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh việc tại tỉnh Tiền Giang; thăm một số mô hình nông thôn mới gắn với giảm

Ban hành: 24/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2015

6

Thông báo 148/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La - Lai Châu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 17/6/2011

Số: 148/TB-VPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2011 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA - LAI CHÂU TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2011 Trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 6 năm 2011, Phó Thủ tướng

Ban hành: 28/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

7

Thông báo số 148/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ dự kiến kế hoạch bổ sung vốn trái phiếu chính phủ năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

148/TB-VPCP,Thông báo 148 2009,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 148/TB-VPCP Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2009 THÔNG

Ban hành: 07/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2009

8

Thông báo số 148/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

148/TB-VPCP, Thông báo 148, Văn phòng Chính phủ, Thương mại, Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 148/TB-VPCP Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008

Ban hành: 26/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2008

9

Thông báo số 148/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

148/TB-VPCP,Thông báo 148 2007,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 148/TB-VPCP Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2007 THÔNG

Ban hành: 09/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!