Tra cứu Công Văn 142/2005/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 142/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 61766 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 2205/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc thực hiện thu tiền thuê đất theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2006 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên Trả lời công văn số 340 CT/THDT ngày 8/5/2006 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về thực hiện thu tiến thuê đất theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về việc khấu trừ tiền bồi

Ban hành: 21/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2006

2

Công văn 384/BGTVT-QLXD thực hiện sửa đổi Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và

Ban hành: 21/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

3

Công văn 142/BTC-NSNN năm 2023 về đề nghị nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

142/BTC-NSNN,Công văn 142 2023,Bộ Tài chính,Sửa đổi bổ sung Luật Ngân sách nhà nước,Đề xuất nội dung sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước,Đánh giá nội dung sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2023

4

Công văn 4684/TCT-CS năm 2015 về chính sách thu tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: “I- Nguyên tắc miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; khoản 5 được hướng dẫn cụ thể như sau: 1. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn,

Ban hành: 09/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

5

Công văn 4581/TCT-CS về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

giảm tiền thuê đất theo ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau: - Tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: “5. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì được

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2012

6

Công văn 496/TCT-CS về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

sau: - Tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: “Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại

Ban hành: 14/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

7

Công văn 4313/TCT-CS năm 2013 miễn giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Điều 13, Khoản 4 Điều 14, Điều 16 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: "Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư"; "Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2013

8

Công văn 142/TCHQ-GSQL năm 2018 về điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

129/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này. Trong đó, tại khoản 2 Điều 4 quy định hàng hóa Việt Nam phải nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. Trong quá trình triển khai các quy định liên quan việc cho

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

9

Công văn số 1924/VPCP-DK về kết quả kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 và Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 do Văn phòng Chính phủ ban hành

ngày 27 tháng 6 năm 2003 và Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008 Kính gửi: Bộ Công an. Xét báo cáo số 405/BCA-C11 ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Bộ Công an bổ sung các vấn đề liên quan đến kết quả kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị định số

Ban hành: 26/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2008

10

Công văn 142/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

142/TCT-CS,Công văn 142 2017,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng đầu vào,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Chính sách thuế,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

11

Công văn số 4009/TCT-CS về việc miễn giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: "I- Nguyên tắc miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; khoản 5 được

Ban hành: 23/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2008

12

Công văn số 2880/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

định: "Nguyên tắc miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; Khoản 5 hướng dẫn cụ thể như sau: Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi thấp hơn (miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì được thực hiện

Ban hành: 11/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2006

13

Công văn số 3787/TCT-CS về việc vướng mắc thực hiện chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

năm 2008 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định Trả lời công văn số 2762/CT-KK&KTT ngày 12/6/2008 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc vướng mắc thực hiện chính sách tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê

Ban hành: 07/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2008

14

Công văn số 2163/TCT-CS về việc ưu đãi tiền thuê đất và thu sử dụng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: “Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi thấp

Ban hành: 06/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

15

Công văn 142/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

142/CT-TTHT,Công văn 142 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng ,Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

16

Công văn 5868/TCT-CS năm 2016 về điều chỉnh đơn giá thuê đất và áp dụng tỷ giá quy đổi để thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

30/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang và công văn số 6178/CT-QLCKTTĐ ngày 22/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn vướng mắc về điều chỉnh đơn giá thuê đất và áp dụng tỷ giá quy đổi để thu tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 19 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

17

Công văn 1346/TCT-CS năm 2014 vướng mắc về miễn tiền thuê đất theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về chính sách thu tiền thuê đất: + Tại khoản 5 Điều 13 quy định: “5. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại

Ban hành: 23/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

18

Công văn 142/TTHĐ-CTHĐ năm 2014 đính chính sửa đổi Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách Nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

142/TTHD-CTHD,Công văn 142 2014,Tỉnh Ninh Bình,Đính chính,Tỷ lệ phần trăm ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 142/TTHĐ-CTHĐ V/v đính chính sửa đổi

Ban hành: 06/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

19

Công văn số 188/TCT-CS về việc miễn giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: '' Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi thấp hơn (miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2008

20

Công văn số 118/TCT-CS về việc chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: '' Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi thấp hơn (miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.238.189.240