Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 142/2005/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 142/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5808 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-142:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc kích thích sinh trưởng đối với cây vải do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-142:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-142:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 142 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐỐI VỚI CÂY VẢI National technical regulation  on bio-efficacy field trials

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 142:2009 về Số ưu tiên và dãy số ưu tiên

TCVN142:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN142:2009,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 142 : 2009 SỐ ƯU TIÊN VÀ DÃY SỐ ƯU TIÊN Preferred numbers and series of preferred numbers Lời nói đầu TCVN 142 : 2009 thay thế cho TCVN 142-88; TCVN 142 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 12 Đại lượng và đơn vị

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

3

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 142:2006 về quy trình kỹ thuật trồng thảo quả do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN142:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN142:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cây thảo quả,Thảo quả,Quy trình kỹ thuật trồng thảo quả ,Quy trình kỹ thuật,04TCN 142:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 142:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG THẢO QUẢ 1. QUY ĐỊNH CHUNG. 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 142:2004 về kết cấu bê tông, bê tông cốt thép công trình thuỷ lợi vùng ven biển - Các quy định chủ yếu về thiết kế, vật liệu, thi công và vận hành công trình

14TCN142:2004,Tiêu chuẩn ngành 14TCN142:2004,***,Kết cấu bê tông,Kết cấu bê tông bê tông cốt thép ,Kết cấu bê tông cốt thép,Công trình thủy lợi vùng ven biển ,Vận hành công trình thủy lợi,Thi công công trình ,Xây dựng Nhóm C TIÊU CHUẨN NGÀNH

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-142:1995 về thiết bị modem tốc độ thấp trên mạng điện thoại công cộng - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-142:1995,Tiêu chuẩn ngành TCN68-142:1995,Tổng cục Bưu điện,Mạng điện thoại công cộng,Yêu cầu kỹ thuật, Thiết bị modem tốc độ thấp ,TCN 68-142:1995,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 142: 1995 THIẾT BỊ MODEM TỐC ĐỘ THẤP TRÊN MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG YÊU CẦU KỸ THUẬT TECHNICAL STANDARD FOR IOW SPEED

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 142:1988 (ST SEV 3961 : 83) về số ưu tiên và dãy số ưu tiên

TCVN142:1988,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN142:1988,***,TCVN 142:1988 ,Số ưu tiên và dãy số ưu tiên TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 142 : 1988 SỐ ƯU TIÊN VÀ DÃY SỐ ƯU TIÊN Preferred numbers and series of preferred numbers Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 142 : 64 Tiêu chuẩn này qui định số ưu tiên và dãy số ưu tiên sử dụng

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 142:1990 về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ các loại sâu đục thân lúa của các thuốc trừ sâu

10TCN142:1990,Tiêu chuẩn ngành 10TCN142:1990,***,Hiệu lực phòng trừ của thuốc trừ sâu,Thuốc trừ sâu đục thân hại lúa ,Khảo nghiệm trên đồng ruộng ,10 TCN 142:1990,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 142:1990 QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU ĐỤC THÂN LÚA CỦA CÁC THUỐC TRỪ SÂU I-

Ban hành: Năm 1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6560:2005 về Lò đốt chất thải rắn y tế - Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế - Giới hạn cho phép

Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ - KHÍ THẢI LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ- GIỚI HẠN CHO

Ban hành: 28/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6438:2005 về Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải

số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - GIỚI HẠN LỚN NHẤT CHO PHÉP

Ban hành: 18/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7461:2005 (ISO 2958:1973) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bảo vệ bên ngoài cho ô tô con

Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BẢO VỆ BÊN NGOÀI CHO Ô TÔ CON Road vehicles -

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7464:2005 (ECE 110-02, phần 1) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên nén (CNG) dùng cho ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7465:2005 về Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô lắp hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên nén (CNG) - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7463:2005 (ISO 14791 : 2000) về Phương tiện giao thông đường bộ - Tổ hợp ô tô tải hạng nặng với rơ moóc, sơ mi rơ moóc và ô tô khách nối toa - Phương pháp thử ổn định ngang do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7463:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7463:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ô tô tải hạng nặng,Phương tiện giao thông đường bộ,Phương pháp thử ổn định ngang ,Ô tô khách nối toa ,Rơ moóc,Sơ mi rơ moóc,TCVN 7463:2005 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7463 : 2005 ISO 14791 : 2000 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TỔ HỢP Ô

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7475:2005 (ISO 337 : 1981) về Phương tiện giao thông đường bộ - Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 50 - Kích thước cơ bản và kích thước lắp đặt/lắp lẫn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7475:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7475:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 50 ,Phương tiện giao thông đường bộ,Kích thước cơ bản,Kích thước lắp đặt,TCVN 7475:2005 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7475 : 2005 ISO 337 : 1981 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - CHỐT KÉO SƠ MI RƠ MOÓC CỠ 50 - KÍCH

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7476:2005 (ISO 4086 : 2001) về Phương tiện giao thông đường bộ - Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 90 - Tính lắp lẫn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7476:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7476:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương tiện giao thông đường bộ,Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 90 , Tính lắp lẫn ,TCVN 7476:2005,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7476 : 2005 ISO 4086 : 2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - CHỐT KÉO SƠ MI RƠ MOÓC CỠ 90 - TÍNH LẮP LẪN Road

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7477: 2005 (ISO 3842 : 2001) về Phương tiện giao thông đường bộ - Mâm kéo - Tính lắp lẫn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7477:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7477:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ, Tính lắp lẫn ,Phương tiện giao thông đường bộ,Mâm kéo ,TCVN 7477: 2005,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7477: 2005 ISO 3842 : 2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – MÂM KÉO – TÍNH LẮP LẪN Road vehicles – Fifth wheels - Interchangeability

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7478:2005 (ISO 6549 : 1999) về Phương tiện giao thông đường bộ - Quy trình xác định điểm H và điểm R do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7478:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7478:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy trình xác định điểm H ,Quy trình xác định điểm R,Phương tiện giao thông đường bộ,TCVN 7478:2005,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7478 : 2005 ISO 6549 : 1999 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH ĐIỂM H VÀ ĐIỂM R Road

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7554:2005 (ISO 1161 – 1984) về Công tenơ vận tải loạt 1 - Bộ phận định vị ở góc - Đặc tính kỹ thuật

khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. CÔNG TENƠ VẬN TẢI LOẠT 1 – BỘ PHẬN ĐỊNH VỊ Ở GÓC – ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Series 1 freight containers -  Corner

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7547:2005 về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phân loại

khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN - PHÂN LOẠI Personal protective equipment - Classification 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung và phân loại phương

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7551:2005 (ISO 2374 : 1983) về Thiết bị nâng - Dãy tải lớn nhất cho các mẫu cần trục cơ bản

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. THIẾT BỊ NÂNG - DÃY TẢI LỚN NHẤT CHO CÁC MẪU CẦN TRỤC CƠ BẢN Lifting appliances − Range of maximum capacities for basic models 1 Phạm vi

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.134.157