Tra cứu 121/QĐ-BXD

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 121/QĐ-BXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203217 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 121/QĐ-BXD năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

--------------- Số: 121/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XV BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm

Ban hành: 22/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2022

2

Quyết định 121/QĐ-BXD năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015

121/QD-BXD,Quyết định 121 2015,Bộ Xây dựng,Công bố danh mục văn bản ,Văn bản hết hiệu lực của Bộ XD,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2015

3

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum

121/QD-UBND,Quyết định 121 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 121 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 121 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024,QĐ 121 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 121 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024,QĐ 121 Tỉnh Kon Tum mới nhất, số 121 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 121/QD-UBND ngày 17/03/2024,Quyết định 121 Tỉnh Kon Tum về vị trí việc làm cơ cấu viên

Ban hành: 17/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2024

4

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

121/QD-UBND,Quyết định 121 2024 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 121 năm 2024 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 121 Tỉnh Bắc Ninh ban hành 2024,QĐ 121 Tỉnh Bắc Ninh còn hiệu lực,QĐ 121 Tỉnh Bắc Ninh áp dụng 2024,QĐ 121 Tỉnh Bắc Ninh mới nhất, số 121 năm 2024 Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định 121/QD-UBND ngày 06/02/2024,Quyết định 121 Tỉnh Bắc Ninh về công bố thủ tục hành

Ban hành: 06/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2024

5

Quyết định 121/QĐ-BTTTT năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2019-2023

121/QD-BTTTT,Quyết định 121 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Quyết định 121 năm 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Quyết định 121 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2024,QĐ 121 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,QĐ 121 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2024,QĐ 121 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất, số 121 năm 2024 Bộ Thông tin

Ban hành: 01/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2024

6

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

121/QD-UBND,Quyết định 121 2024 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 121 năm 2024 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 121 Tỉnh Lai Châu ban hành 2024,QĐ 121 Tỉnh Lai Châu còn hiệu lực,QĐ 121 Tỉnh Lai Châu áp dụng 2024,QĐ 121 Tỉnh Lai Châu mới nhất, số 121 năm 2024 Tỉnh Lai Châu,Quyết định 121/QD-UBND ngày 01/02/2024,Quyết định 121 Tỉnh Lai Châu về Thủ tục Phân loại

Ban hành: 01/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2024

7

Quyết định 121/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Cục Phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

121/QD-BTP,Quyết định 121 2024 Bộ Tư pháp,Quyết định 121 năm 2024 Bộ Tư pháp,Quyết định 121 Bộ Tư pháp ban hành 2024,QĐ 121 Bộ Tư pháp còn hiệu lực,QĐ 121 Bộ Tư pháp áp dụng 2024,QĐ 121 Bộ Tư pháp mới nhất, số 121 năm 2024 Bộ Tư pháp,Quyết định 121/QD-BTP ngày 29/01/2024,Quyết định 121 Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 2024,

Ban hành: 29/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2024

8

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

121/QD-UBND,Quyết định 121 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 121 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 121 Tỉnh Quảng Ngãi ban hành 2024,QĐ 121 Tỉnh Quảng Ngãi còn hiệu lực,QĐ 121 Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng 2024,QĐ 121 Tỉnh Quảng Ngãi mới nhất, số 121 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 121/QD-UBND ngày 23/01/2024,Quyết định 121 Tỉnh Quảng Ngãi về giải

Ban hành: 23/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2024

9

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

121/QD-UBND,Quyết định 121 2024 Tỉnh Bến Tre,Quyết định 121 năm 2024 Tỉnh Bến Tre,Quyết định 121 Tỉnh Bến Tre ban hành 2024,QĐ 121 Tỉnh Bến Tre còn hiệu lực,QĐ 121 Tỉnh Bến Tre áp dụng 2024,QĐ 121 Tỉnh Bến Tre mới nhất, số 121 năm 2024 Tỉnh Bến Tre,Quyết định 121/QD-UBND ngày 22/01/2024,Quyết định 121 Tỉnh Bến Tre về công bố 01 thủ tục hành

Ban hành: 22/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2024

10

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

121/QD-UBND,Quyết định 121 2024 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 121 năm 2024 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 121 Tỉnh Phú Thọ ban hành 2024,QĐ 121 Tỉnh Phú Thọ còn hiệu lực,QĐ 121 Tỉnh Phú Thọ áp dụng 2024,QĐ 121 Tỉnh Phú Thọ mới nhất, số 121 năm 2024 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 121/QD-UBND ngày 19/01/2024,Quyết định 121 Tỉnh Phú Thọ về Công bố thủ tục hành chính

Ban hành: 19/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2024

11

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

121/QD-UBND,Quyết định 121 2024 Tỉnh Thái Nguyên,Quyết định 121 năm 2024 Tỉnh Thái Nguyên,Quyết định 121 Tỉnh Thái Nguyên ban hành 2024,QĐ 121 Tỉnh Thái Nguyên còn hiệu lực,QĐ 121 Tỉnh Thái Nguyên áp dụng 2024,QĐ 121 Tỉnh Thái Nguyên mới nhất, số 121 năm 2024 Tỉnh Thái Nguyên,Quyết định 121/QD-UBND ngày 17/01/2024,Quyết định 121 Tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 17/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2024

12

Quyết định 121/QĐ-UBND công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương quyết toán năm 2022 và dự toán năm 2024 do tỉnh Tây Ninh ban hành

121/QD-UBND,Quyết định 121 2024 Tỉnh Tây Ninh,Quyết định 121 năm 2024 Tỉnh Tây Ninh,Quyết định 121 Tỉnh Tây Ninh ban hành 2024,QĐ 121 Tỉnh Tây Ninh còn hiệu lực,QĐ 121 Tỉnh Tây Ninh áp dụng 2024,QĐ 121 Tỉnh Tây Ninh mới nhất, số 121 năm 2024 Tỉnh Tây Ninh,Quyết định 121/QD-UBND ngày 16/01/2024,Quyết định 121 Tỉnh Tây Ninh về công bố thông tin nợ

Ban hành: 16/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2024

13

Quy định 121-QĐ/BCSĐ năm 2023 bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tư pháp do Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành

121-QD/BCSD,Quy định 121-QD 2023 Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp,Quy định 121-QD năm 2023 Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp,Quy định 121-QD Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành 2023,QĐ 121-QD Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp còn hiệu lực,QĐ 121-QD Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp áp dụng 2023,QĐ 121-QD Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp mới nhất, số 121-QD năm 2023 Ban cán sự

Ban hành: 25/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2024

14

Quyết định 121/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

121/QD-UBND,Quyết định 121 2023 Tỉnh Phú Yên,Quyết định 121 năm 2023 Tỉnh Phú Yên,Quyết định 121 Tỉnh Phú Yên ban hành 2023,QĐ 121 Tỉnh Phú Yên còn hiệu lực,QĐ 121 Tỉnh Phú Yên áp dụng 2023,QĐ 121 Tỉnh Phú Yên mới nhất, số 121 năm 2023 Tỉnh Phú Yên,Quyết định 121/QD-UBND ngày 10/02/2023,Quyết định 121 Tỉnh Phú Yên về Kế hoạch sử dụng đất huyện

Ban hành: 10/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2023

15

Quyết định 121/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

121/QD-UBND,Quyết định 121 2023,Tỉnh Bình Dương,Kiểm soát thủ tục hành chính Bình Dương 2023,Cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính Bình Dương,Cơ chế giải quyết thủ tục hành chính một cửa,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2023

16

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

121/QD-UBND,Quyết định 121 2023,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bảo vệ giá trị di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên,Phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên,Bảo vệ di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2023

17

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2022 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai

121/QD-UBND,Quyết định 121 2022,Tỉnh Gia Lai,Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội,Thực hiện 11/NQ-CP phục hồi kinh tế xã hội,Chính sách tài khoá hỗ trợ phát triển kinh tế,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

18

Quyết định 121/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

121/QD-BTP,Quyết định 121 2022,Bộ Tư pháp,Kế hoạch công tác của Cục Đăng ký quốc gia,Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Đăng ký quốc gia,Công tác năm 2022 của Cục Đăng ký quốc gia,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2022

19

Quyết định 121/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ do Chủ tịch nước ban hành

121/QD-CTN,Quyết định 121 2022 Chủ tịch nước,Quyết định 121 năm 2022 Chủ tịch nước,Quyết định 121 Chủ tịch nước ban hành 2022,QĐ 121 Chủ tịch nước còn hiệu lực,QĐ 121 Chủ tịch nước áp dụng 2022,QĐ 121 Chủ tịch nước mới nhất, số 121 năm 2022 Chủ tịch nước,Quyết định 121/QD-CTN ngày 21/01/2022,Quyết định 121 Chủ tịch nước về Cho thôi quốc tịch 06

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2022

20

Quyết định 121/QĐ-SQHKT năm 2021 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật nhà nước về quy hoạch đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn Quận 3 do Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

121/QD-SQHKT,Quyết định 121 2021,Thanh tra chấp hành quy hoạch đô thị Quận 3,Thanh tra chấp hành pháp luật quy hoạch đô thị Quận 3,Thanh tra chấp hành quy hoạch đô thị Quận 3 Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!