Tra cứu 112/2010/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 112/2010/NĐ-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 272078 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 112/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

112/2010/ND-CP,Nghị định 112 2010,Chính phủ,Sửa đổi,Xử phạt vi phạm,Xử phạt vi phạm hành chính,Hoạt động thương mại,Thương mại,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 112/2010/NĐ-CP

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

2

Nghị định 112/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2022-2027

112/2022/ND-CP,Nghị định 112 2022 Chính phủ,Nghị định 112 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 112 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 112 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 112 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 112 Chính phủ mới nhất, số 112 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 112/2022/ND-CP ngày 30/12/2022,Nghị định 112 Chính phủ về Thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định Việt Nam Chi Lê

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2023

3

Nghị định 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

112/2021/ND-CP,Nghị định 112 2021 Chính phủ,Nghị định 112 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 112 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 112 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 112 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 112 Chính phủ mới nhất, số 112 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 112/2021/ND-CP ngày 10/12/2021,Nghị định 112 Chính phủ về Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2021

4

Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

112/2020/ND-CP,Nghị định 112 2020 Chính phủ,Nghị định 112 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 112 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 112 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 112 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 112 Chính phủ mới nhất, số 112 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 112/2020/ND-CP ngày 18/09/2020,Nghị định 112 Chính phủ về Quy định xử lý kỷ luật cán bộ 2020,NĐ 112 Chính phủ

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

5

Nghị định 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975

112/2017/ND-CP,Nghị định 112 2017 Chính phủ,Nghị định 112 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 112 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 112 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 112 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 112 Chính phủ mới nhất, số 112 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 112/2017/ND-CP ngày 06/10/2017,Nghị định 112 Chính phủ về Tham gia kháng chiến 2017,NĐ 112 Chính phủ về Tham

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

6

Nghị định 112/2015/NĐ-CP sửa đổi Quy định về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội tại Điều 5 Nghị định 123/2004/NĐ-CP

112/2015/ND-CP,Nghị định 112 2015 Chính phủ,Nghị định 112 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 112 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 112 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 112 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 112 Chính phủ mới nhất, số 112 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 112/2015/ND-CP ngày 03/11/2015,Nghị định 112 Chính phủ về Thủ đô Hà Nội 2015,NĐ 112 Chính phủ về Thủ đô Hà

Ban hành: 03/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

7

Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

112/2014/ND-CP,Nghị định 112 2014 Chính phủ,Nghị định 112 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 112 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 112 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 112 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 112 Chính phủ mới nhất, số 112 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 112/2014/ND-CP ngày 21/11/2014,Nghị định 112 Chính phủ về Cửa khẩu biên giới 2014,NĐ 112 Chính phủ về Cửa

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2014

8

Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2023 về kéo dài thời gian thực hiện thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội do Chính phủ ban hành

112/NQ-CP,Nghị quyết 112 2023 Chính phủ,Nghị quyết 112 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 112 Chính phủ ban hành 2023,NQ 112 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 112 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 112 Chính phủ mới nhất,NQ số 112 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 112/NQ-CP ngày 26/07/2023,Nghị quyết 112 Chính phủ về Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị 2023,NQ 112 Chính

Ban hành: 26/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2023

9

Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

112/2013/ND-CP,Nghị định 112 2013,Chính phủ,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

10

Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn

112/2011/ND-CP,Nghị định 112 2011 Chính phủ,Nghị định 112 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 112 Chính phủ ban hành 2011,NĐ 112 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 112 Chính phủ áp dụng 2011,NĐ 112 Chính phủ mới nhất, số 112 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 112/2011/ND-CP ngày 05/12/2011,Nghị định 112 Chính phủ về Công chức xã phường thị trấn 2011,NĐ 112 Chính phủ

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2011

11

Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2021 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

112/NQ-CP,Nghị quyết 112 2021,Chính phủ,Cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An,Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế phát triển Nghệ An,Dự thảo Nghị quyết về chính sách phát triển tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

12

Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

112/2009/ND-CP,Nghị định 112 2009,Chính phủ,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 112/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

13

Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2020 triển khai Nghị quyết 117/2020/QH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành

112/NQ-CP,Nghị quyết 112 2020 Chính phủ,Nghị quyết 112 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 112 Chính phủ ban hành 2020,NQ 112 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 112 Chính phủ áp dụng 2020,NQ 112 Chính phủ mới nhất,NQ số 112 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 112/NQ-CP ngày 27/07/2020,Nghị quyết 112 Chính phủ về Chuyển đổi phương thức đầu tư dự án 2020,NQ 112 Chính

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

14

Nghị định 112/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi

112/2008/ND-CP,Nghị định 112 2008 Chính phủ,Nghị định 112 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 112 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 112 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 112 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 112 Chính phủ mới nhất, số 112 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 112/2008/ND-CP ngày 20/10/2008,Nghị định 112 Chính phủ về Hồ chứa thủy điện 2008,NĐ 112 Chính phủ về Hồ chứa

Ban hành: 20/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

15

Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2019 sửa đổi nội dung mảnh bản đồ có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 kèm theo Nghị quyết 26/NQ-CP về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành

112/NQ-CP,Nghị quyết 112 2019 Chính phủ,Nghị quyết 112 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 112 Chính phủ ban hành 2019,NQ 112 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 112 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 112 Chính phủ mới nhất,NQ số 112 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 112/NQ-CP ngày 05/12/2019,Nghị quyết 112 Chính phủ về Bản đồ 2019,NQ 112 Chính phủ về Bản đồ 2019,Nghị quyết

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

16

Nghị định 112/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thể dục, thể thao

112/2007/ND-CP,Nghị định 112 2007 Chính phủ,Nghị định 112 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 112 Chính phủ ban hành 2007,NĐ 112 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 112 Chính phủ áp dụng 2007,NĐ 112 Chính phủ mới nhất, số 112 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 112/2007/ND-CP ngày 26/06/2007,Nghị định 112 Chính phủ về Hướng dẫn 2007,NĐ 112 Chính phủ về Hướng dẫn

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

17

Nghị định 112/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

112/2006/ND-CP,Nghị định 112 2006,Chính phủ,Quản lý dự án đầu tư xây dựng,Dự án đầu tư xây dựng,Quản lý dự án đầu tư,Sửa đổi,Bổ sung,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 112/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

18

Nghị định 112/2005/NĐ-CP về việc thành lập Thành phố Quảng ngãi thuộc tỉnh Quảng Ngãi

112/2005/ND-CP,Nghị định 112 2005 Chính phủ,Nghị định 112 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 112 Chính phủ ban hành 2005,NĐ 112 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 112 Chính phủ áp dụng 2005,NĐ 112 Chính phủ mới nhất, số 112 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 112/2005/ND-CP ngày 26/08/2005,Nghị định 112 Chính phủ về Tỉnh Quảng Ngãi 2005,NĐ 112 Chính phủ về Tỉnh Quảng

Ban hành: 26/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức 2023,Nghị định xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức Chính phủ 2023,Nghị định 71 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP 2023, 71 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP 2023,Nghị định sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP Chính phủ 2023,Nghị định 71 Chính phủ về thay đổi về hình thức xử lý kỷ

Ban hành: 20/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2023

20

Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an do Chính phủ ban hành

112/NQ-CP,Nghị quyết 112 2017 Chính phủ,Nghị quyết 112 năm 2017 Chính phủ,Nghị quyết 112 Chính phủ ban hành 2017,NQ 112 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 112 Chính phủ áp dụng 2017,NQ 112 Chính phủ mới nhất,NQ số 112 năm 2017 Chính phủ,Nghị quyết 112/NQ-CP ngày 30/10/2017,Nghị quyết 112 Chính phủ về Đơn giản hóa 2017,NQ 112 Chính phủ về Đơn giản hóa

Ban hành: 30/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!