Tra cứu 09/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31339 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2024 tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg,Chỉ thị 09 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 09 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 09 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 09 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 09 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 09 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 09 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 23/02/2024,Chỉ thị 09 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 23/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2024

2

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2023 về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý của Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg,Chỉ thị 09 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 09 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 09 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,CT 09 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 09 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,CT 09 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 09 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 28/03/2023,Chỉ thị 09 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 28/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2023

3

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, THÔNG TIN THIẾT YẾU CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Dưới sự lãnh đạo của Đảng,

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

4

Chỉ thị 09/CT-TTg về giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg,Chỉ thị 09 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 09 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 09 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2019,CT 09 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 09 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2019,CT 09 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 09 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 01/04/2019,Chỉ thị 09 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 01/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

5

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CÁC LÔ HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM BỊ NƯỚC NGOÀI CẢNH BÁO, TRẢ VỀ Ngành thủy sản của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong 20 năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đã tăng trưởng

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

6

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2017 về tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg,Chỉ thị 09 2017,Thủ tướng Chính phủ,Dân quân tự vệ,Luật dân quân tự vệ,Lực lượng dân quân tự vệ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-TTg

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

7

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2016 triển khai biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 09/CT-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH ỨNG PHÓ XÂM NHẬP MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Do ảnh hưởng của El Nino mạnh và kéo dài nhất trong lịch sử, năm 2015 mùa mưa ở Đồng bằng sông Cửu Long kết thúc sớm, tổng lượng mưa thiếu hụt nhiều so với

Ban hành: 12/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2016

8

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2015 về đẩy mạnh thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg,Chỉ thị 09 2015 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 09 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 09 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2015,CT 09 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 09 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2015,CT 09 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 09 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 22/05/2015,Chỉ thị 09 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

9

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2014 thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 210/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2013 VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ngày 19 tháng 12 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

10

Chỉ thị 09/CT-TTg tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

---------------- Số: 09/CT-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 Trong những tháng đầu năm 2013, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp ổn

Ban hành: 24/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

11

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2012 về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác điều ước, thỏa thuận quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg,Chỉ thị 09 2012,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý Nhà nước,Công tác điều ước quốc tế,Công tác thỏa thuận quốc tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 05/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2012

12

Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2024 Tỉnh Phú Yên,Chỉ thị 09 năm 2024 Tỉnh Phú Yên,Chỉ thị 09 Tỉnh Phú Yên ban hành 2024,CT 09 Tỉnh Phú Yên còn hiệu lực,CT 09 Tỉnh Phú Yên áp dụng 2024,CT 09 Tỉnh Phú Yên mới nhất,CT số 09 năm 2024 Tỉnh Phú Yên,Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 28/05/2024,Chỉ thị 09 Tỉnh Phú Yên về Chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ban hành: 28/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2024

13

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2024 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2024 Tỉnh Thái Bình,Chỉ thị 09 năm 2024 Tỉnh Thái Bình,Chỉ thị 09 Tỉnh Thái Bình ban hành 2024,CT 09 Tỉnh Thái Bình còn hiệu lực,CT 09 Tỉnh Thái Bình áp dụng 2024,CT 09 Tỉnh Thái Bình mới nhất,CT số 09 năm 2024 Tỉnh Thái Bình,Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 17/05/2024,Chỉ thị 09 Tỉnh Thái Bình về quản lý Nhà nước đối với khai thác

Ban hành: 17/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2024

14

Công điện 09/CĐ-TTg năm 2024 bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ điện

09/CD-TTg,Công điện 09 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 09 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 09 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CĐ 09 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CĐ 09 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CĐ 09 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CĐ số 09 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 09/CD-TTg ngày 24/01/2024,Công điện 09 Thủ tướng

Ban hành: 24/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2024

15

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động kinh doanh vãng lai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2024 Tỉnh Quảng Nam,Chỉ thị 09 năm 2024 Tỉnh Quảng Nam,Chỉ thị 09 Tỉnh Quảng Nam ban hành 2024,CT 09 Tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực,CT 09 Tỉnh Quảng Nam áp dụng 2024,CT 09 Tỉnh Quảng Nam mới nhất,CT số 09 năm 2024 Tỉnh Quảng Nam,Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 25/04/2024,Chỉ thị 09 Tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý thuế

Ban hành: 25/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

16

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2024 Tỉnh Đắk Lắk,Chỉ thị 09 năm 2024 Tỉnh Đắk Lắk,Chỉ thị 09 Tỉnh Đắk Lắk ban hành 2024,CT 09 Tỉnh Đắk Lắk còn hiệu lực,CT 09 Tỉnh Đắk Lắk áp dụng 2024,CT 09 Tỉnh Đắk Lắk mới nhất,CT số 09 năm 2024 Tỉnh Đắk Lắk,Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 25/04/2024,Chỉ thị 09 Tỉnh Đắk Lắk về Công tác bảo vệ môi trường 2024,CT 09 Tỉnh Đắk Lắk về

Ban hành: 25/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2024

17

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2024 tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2024 Tỉnh Bình Định,Chỉ thị 09 năm 2024 Tỉnh Bình Định,Chỉ thị 09 Tỉnh Bình Định ban hành 2024,CT 09 Tỉnh Bình Định còn hiệu lực,CT 09 Tỉnh Bình Định áp dụng 2024,CT 09 Tỉnh Bình Định mới nhất,CT số 09 năm 2024 Tỉnh Bình Định,Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 23/04/2024,Chỉ thị 09 Tỉnh Bình Định về Công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Ban hành: 23/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2024

18

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2024 Thành phố Hồ Chí Minh,Chỉ thị 09 năm 2024 Thành phố Hồ Chí Minh,Chỉ thị 09 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 2024,CT 09 Thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực,CT 09 Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng 2024,CT 09 Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất,CT số 09 năm 2024 Thành phố Hồ Chí Minh,Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 15/04/2024,Chỉ thị 09 Thành

Ban hành: 15/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2024

19

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2024 tăng cường sự lãnh đạo và hợp tác trong liên kết sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị và xuất khẩu gạo bền vững trên địa bàn các huyện: Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh do Thành phố Cần Thơ ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2024 Thành phố Cần Thơ,Chỉ thị 09 năm 2024 Thành phố Cần Thơ,Chỉ thị 09 Thành phố Cần Thơ ban hành 2024,CT 09 Thành phố Cần Thơ còn hiệu lực,CT 09 Thành phố Cần Thơ áp dụng 2024,CT 09 Thành phố Cần Thơ mới nhất,CT số 09 năm 2024 Thành phố Cần Thơ,Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 04/04/2024,Chỉ thị 09 Thành phố Cần Thơ về hợp tác liên

Ban hành: 04/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2024

20

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2024 đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2024 Tỉnh Kon Tum,Chỉ thị 09 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Chỉ thị 09 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024,CT 09 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,CT 09 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024,CT 09 Tỉnh Kon Tum mới nhất,CT số 09 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 19/02/2024,Chỉ thị 09 Tỉnh Kon Tum về ứng dụng công nghệ thông tin Hệ thống thống kê nhà

Ban hành: 19/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!