Tra cứu 07/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-10 trong 10 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2024 đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

07/CT-TTg,Chỉ thị 07 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 07 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 07 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 07 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 07 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 07 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 07 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 22/02/2024,Chỉ thị 07 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 22/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2024

2

Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ THU HÚT CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI CHO NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN, TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO, GẮN VỚI BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

3

Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2020 về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

07/CT-TTg,Chỉ thị 07 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tăng năng suất lao động,Năng lực cạnh tranh quốc gia ,Hội nhập kinh tế quốc tế,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-TTg

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

4

Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2019 thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

07/CT-TTg,Chỉ thị 07 2019,Thủ tướng Chính phủ,Giải phóng mặt bằng,Đường bộ cao tốc,Đầu tư đường bộ cao tốc ,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-TTg

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

5

Chỉ thị 07/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị 26/CT-TTg tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

07/CT-TTg,Chỉ thị 07 2018,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển doanh nghiệp,Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp ,Đồng hành cùng doanh nghiệp,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-TTg

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

6

Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2017 về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

07/CT-TTg,Chỉ thị 07 2017 Văn phòng Chính phủ,Chỉ thị 07 năm 2017 Văn phòng Chính phủ,Chỉ thị 07 Văn phòng Chính phủ ban hành 2017,CT 07 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,CT 07 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2017,CT 07 Văn phòng Chính phủ mới nhất,CT số 07 năm 2017 Văn phòng Chính phủ,Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 13/03/2017,Chỉ thị 07 Văn phòng Chính phủ về

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

7

Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

07/CT-TTg,Chỉ thị 07 2015 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 07 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 07 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2015,CT 07 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 07 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2015,CT 07 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 07 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/04/2015,Chỉ thị 07 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 30/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2015

8

Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2014 đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

07/CT-TTg,Chỉ thị 07 2014,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2014

9

Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2013 đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

07/CT-TTg,Chỉ thị 07 2013 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 07 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 07 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2013,CT 07 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 07 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2013,CT 07 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 07 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 22/05/2013,Chỉ thị 07 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2013

10

Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2012 chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

07/CT-TTg,Chỉ thị 07 2012,Thủ tướng Chính phủ,Nâng cao hiệu quả hoạt động,Khu công nghiệp,Khu kinh tế,Cụm công nghiệp,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/CT-TTg

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!