Tra cứu 05/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-11 trong 11 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2024 đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 05 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 05 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 05 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 05 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 05 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 05 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 14/02/2024,Chỉ thị 05 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 14/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2024

2

Chỉ thị 05/CT-TTg tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 05 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 05 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,CT 05 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 05 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,CT 05 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 05 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/02/2023,Chỉ thị 05 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 23/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2023

3

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2022 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 05/CT-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022 CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG, XỬ LÝ TÌNH TRẠNG PHÁ RỪNG, LẤN CHIẾM ĐẤT RỪNG TRÁI PHÁP LUẬT Trong thời gian qua các bộ, ngành đã tích cực chỉ đạo triển khai, hỗ trợ các địa phương tăng cường công tác

Ban hành: 18/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

4

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2021 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 05 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 05 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2021,CT 05 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 05 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2021,CT 05 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 05 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021,Chỉ thị 05 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

5

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 05 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 05 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2020,CT 05 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 05 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2020,CT 05 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 05 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020,Chỉ thị 05 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 28/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2020

6

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2019,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch xây dựng,Phát triển đô thị,Phê duyệt quy hoạch xây dựng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-TTg

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

7

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2018,Thủ tướng Chính phủ,Nếp sống văn minh,Thực hiện nếp sống văn minh,Nếp sống văn minh trong việc tang,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-TTg

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2018

8

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác thi hành án dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Trong thời gian qua, công tác thi hành án dân sự đã có chuyển biến tích cực, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc ngày

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

9

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2016 về kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 05/CT-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CŨ, NGUY HIỂM TẠI ĐÔ THỊ Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung, nhà ở nói riêng được các cơ quan nhà nước và

Ban hành: 15/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

10

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2015,Thủ tướng Chính phủ,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Chính sách Bảo hiểm xã hội BHYT,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-TTg

Ban hành: 02/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

11

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2013 về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO VÀ TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ TRONG NĂM 2013 HOÀN THÀNH CƠ BẢN VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!