Tra cứu Công Văn 02/2020/NQ-H��TP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 02/2020/NQ-H��TP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 71150 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1106/BCA-H02 năm 2020 về phối hợp thực hiện lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

1106/BCA-H02,Công văn 1106 2020,Bộ Công An,Sắp xếp lại xử lý nhà đất,Sắp xếp lại xử lý nhà đất trong lực lượng Công an,Lập phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

2

Công văn 3171/UBND-TP năm 2022 về đính chính Quyết định 01/2022/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3171/UBND-TP,Công văn 3171 2022,Quận 10,Đính chính 01/2022/QĐ-UBND Quận 10,Quy chế hoạt động Phòng Kinh tế Quận 10,Quy chế tổ chức Phòng Kinh tế Quận 10,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2022

3

Công văn 129/UBND-TP năm 2022 thực hiện cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân và triển khai ứng dụng VNEID trên địa bàn Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Số: 129/UBND-TP Về thực hiện cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân và triển khai ứng dụng VNEID trên địa bàn Quận 5. Quận 5, ngày 28 tháng 02 năm 2022 Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; - Liên đoàn Lao động Quận 5; -

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2022

4

Công văn 2506/UBND-TP năm 2020 về đính chính Quyết định 04/2020/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2506/UBND-TP,Công văn 2506 2020,Quận 8,Đính chính Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Quận 8,Đính chính Quy chế tổ chức Phòng Văn hóa Quận 8,Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Văn hóa Quận 8,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

5

Công văn 3557/UBND-TP năm 2020 về đính chính sai sót tại Quyết định 01/2020/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3557/UBND-TP,Công văn 3557 2020,Quận 7,Đính chính Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Quận 7,Đính chính sai sót Quyết định 01/2020/QĐ-UBND,Ban hành Quy chế tổ chức Phòng Lao động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

6

Công văn 18/UBTVQH14-TP năm 2016 hướng dẫn thực hiện Điều 60 Luật tố tụng hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

18/UBTVQH14-TP,Công văn 18 2016,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Luật tố tụng hành chính ,Hướng dẫn Luật tố tụng hành chính ,Hướng dẫn thực hiện,Tố tụng hành chính ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

7

Công văn 670/UBND-TP năm 2015 đính chính Quyết định 03/2014/QĐ-UBND do Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

670/UBND-TP,Công văn 670 2015,Quận 6,Đính chính Quyết định,Quyết định 03/2014/QĐ-UBND,Thanh tra Quận 6 HCM,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 670/UBND-TP Về

Ban hành: 25/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2015

8

Công văn 68/BGDĐT-GDTrH năm 2023 về hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

68/BGDDT-GDTrH,Công văn 68 2023,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chuyển đổi môn học lựa chọn cấp trung học,Chuyển đổi môn học lựa chọn trung học phổ thông,Đổi môn học lựa chọn cấp trung học phổ thông 2023,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2023

9

Công văn 4565/SGDĐT-GDTrH năm 2022 về cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp thành phố năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4565/SGDDT-GDTrH,Công văn 4565 2022,Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p,Cuộc thi khoa học kỹ thuật trung học Hồ Chí Minh,Cuộc thi khoa học kỹ thuật trung học 2022 2023,Cuộc thi khoa học học sinh trung học Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 23/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2022

10

Công văn 3995/SGDĐT-GDTrH năm 2022 hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trung học năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

theo công văn số 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Sở GDĐT về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kì và tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì năm học 2020 - 2021. - Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT, không kiểm tra những nội dung vượt quá yêu

Ban hành: 20/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2022

11

Công văn 3774/SGDĐT-GDTrH năm 2022 hướng dẫn triển khai dạy học Tin học cấp trung học theo chuẩn quốc tế năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3774/SGDDT-GDTrH,Công văn 3774 2022,Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p,Triển khai dạy học Tin học cấp trung học,Dạy Tin học cấp trung học chuẩn quốc tế,Triển khai dạy Tin học theo chuẩn quốc tế,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2022

12

Công văn 5177/BGDĐT-GDTrH năm 2022 về nghiên cứu, đánh giá, điều chỉnh khi triển khai môn Lịch sử tại trường Trung học phổ thông từ năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5177/BGDDT-GDTrH,Công văn 5177 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Điều chỉnh triển khai môn Lịch sử tại trường phổ thông,Nghiên cứu triển khai môn Lịch sử tại trường phổ thông,Đánh giá triển khai môn Lịch sử tại trường phổ thông,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2022

13

Công văn 3468/SGDĐT-GDTrH năm 2022 hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp trong trường trung học năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

3468/SGDDT-GDTrH,Công văn 3468 2022,Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p,Kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp,Hoạt động trải nghiệm trường trung học,Xây dựng hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2022

14

Công văn 3431/SGDĐT-GDTrH năm 2022 quy định về công tác tổ chức và quản lý thi nghề phổ thông năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3431/SGDDT-GDTrH,Công văn 3431 2022,Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p,Tổ chức thi nghề phổ thông Sở Giáo dục,Tổ chức thi nghề phổ thông Sở Giáo dục 2022,Quản lý thi nghề phổ thông Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG

Ban hành: 21/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2022

15

Công văn 3312/SGDĐT-GDTrH năm 2022 thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

độ giáo viên để kịp hoàn thiện số liệu và tăng cường, bổ sung nhân sự, trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCGD - XMC của đơn vị; Tiếp tục thực hiện báo cáo theo văn bản 3168/GDĐT-TrH ngày 29/9/2020 về thực hiện báo cáo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ năm học 2020 - 2021. - Ban chỉ đạo thành phố Thủ Đức và các quận, tiến hành

Ban hành: 14/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2022

16

Công văn 3271/SGDĐT-GDTrH năm 2022 về triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

giáo dục kinh tế và pháp luật và môn giáo dục công dân lớp 11, 12... đảm bảo thời lượng tối thiểu 5 tiết/học kỳ đối với học sinh lớp đầu cấp và 3 tiết/01 học kỳ đối với học sinh các lớp khác, theo quy định tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ. (từ tháng 9 đến tháng 3 trong năm học 2022 - 2023). - Tổ chức rà soát, xây dựng

Ban hành: 13/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2022

17

Công văn 3157/SGDĐT-GDTrH năm 2022 hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

dạy học trên nền tảng chuyển đổi số, định hướng giáo dục thông minh; - Đối với các lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006: Thực hiện dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Khi xây dựng kế hoạch dạy học các

Ban hành: 06/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2022

18

Công văn 3080/SGDĐT-GDTrH năm 2022 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN. Đối với khối lớp 10, triển khai thực hiện nội dung chương trình theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ GDĐT về ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông; khối 11 và 12 tiếp tục thực hiện theo Công văn số 3504/GDĐT-TrH ngày 30 tháng

Ban hành: 29/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2022

19

Công văn 4020/BGDĐT-GDTrH năm 2022 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

dẫn tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Khi xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, lưu ý tăng cường bổ trợ các nội dung theo Chương trình giáo dục phổ thông 20188 để chuẩn bị cho học sinh lớp 9 học lên lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông

Ban hành: 22/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2022

20

Công văn 2904/SGDĐT-GDTrH năm 2022 thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học tập học sinh trung học từ năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2904/SGDDT-GDTrH,Công văn 2904 2022,Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p,Thủ tục bảo lưu kết quả học tập học sinh trung học,Thủ tục xin học lại học sinh trung học Hồ Chí Minh,Hồ sơ xin học lại học sinh trung học Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

Ban hành: 17/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.63.94