Tra cứu 01/KH-UBND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/KH-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 303976 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2024 công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành

01/KH-UBND,Kế hoạch 01 2024 Tỉnh Sơn La,Kế hoạch 01 năm 2024 Tỉnh Sơn La,Kế hoạch 01 Tỉnh Sơn La ban hành 2024,KH 01 Tỉnh Sơn La còn hiệu lực,KH 01 Tỉnh Sơn La áp dụng 2024,KH 01 Tỉnh Sơn La mới nhất,KH số 01 năm 2024 Tỉnh Sơn La,Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 05/01/2024,Kế hoạch 01 Tỉnh Sơn La về Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực 2024,KH 01 Tỉnh

Ban hành: 05/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2024

2

Kế hoạch 01/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024

01/KH-UBND,Kế hoạch 01 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 01 năm 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 01 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2024,KH 01 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hiệu lực,KH 01 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng 2024,KH 01 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất,KH số 01 năm 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 04/01

Ban hành: 04/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2024

3

Kế hoạch 01/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 do Thành phố Cần Thơ ban hành

01/KH-UBND,Kế hoạch 01 2024 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 01 năm 2024 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 01 Thành phố Cần Thơ ban hành 2024,KH 01 Thành phố Cần Thơ còn hiệu lực,KH 01 Thành phố Cần Thơ áp dụng 2024,KH 01 Thành phố Cần Thơ mới nhất,KH số 01 năm 2024 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 03/01/2024,Kế hoạch 01 Thành phố Cần Thơ về Xây dựng

Ban hành: 03/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2024

4

Kế hoạch 01/KH-UBND truyền thông về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

01/KH-UBND,Kế hoạch 01 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch 01 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch 01 Tỉnh Quảng Ngãi ban hành 2024,KH 01 Tỉnh Quảng Ngãi còn hiệu lực,KH 01 Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng 2024,KH 01 Tỉnh Quảng Ngãi mới nhất,KH số 01 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 03/01/2024,Kế hoạch 01 Tỉnh Quảng Ngãi về truyền thông Chuyển đổi

Ban hành: 03/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2024

5

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án Hiện đại hóa ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/KH-UBND,Kế hoạch 01 2024 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 01 năm 2024 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 01 Tỉnh Ninh Bình ban hành 2024,KH 01 Tỉnh Ninh Bình còn hiệu lực,KH 01 Tỉnh Ninh Bình áp dụng 2024,KH 01 Tỉnh Ninh Bình mới nhất,KH số 01 năm 2024 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 03/01/2024,Kế hoạch 01 Tỉnh Ninh Bình về Đề án Hiện đại hóa Ngành Khí

Ban hành: 03/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2024

6

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 40/2023/NQ-HĐND về Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/KH-UBND,Kế hoạch 01 2024 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 01 năm 2024 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 01 Tỉnh Bình Định ban hành 2024,KH 01 Tỉnh Bình Định còn hiệu lực,KH 01 Tỉnh Bình Định áp dụng 2024,KH 01 Tỉnh Bình Định mới nhất,KH số 01 năm 2024 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 03/01/2024,Kế hoạch 01 Tỉnh Bình Định về thực hiện Nghị quyết mức hỗ trợ

Ban hành: 03/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2024

7

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/KH-UBND,Kế hoạch 01 2024 Tỉnh Đắk Lắk,Kế hoạch 01 năm 2024 Tỉnh Đắk Lắk,Kế hoạch 01 Tỉnh Đắk Lắk ban hành 2024,KH 01 Tỉnh Đắk Lắk còn hiệu lực,KH 01 Tỉnh Đắk Lắk áp dụng 2024,KH 01 Tỉnh Đắk Lắk mới nhất,KH số 01 năm 2024 Tỉnh Đắk Lắk,Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 02/01/2024,Kế hoạch 01 Tỉnh Đắk Lắk về Tuyên truyền pháp luật cho người lao động

Ban hành: 02/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2024

8

Kế hoạch 01/KH-UBND phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024

01/KH-UBND,Kế hoạch 01 2024 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 01 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 01 Thành phố Hà Nội ban hành 2024,KH 01 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,KH 01 Thành phố Hà Nội áp dụng 2024,KH 01 Thành phố Hà Nội mới nhất,KH số 01 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 02/01/2024,Kế hoạch 01 Thành phố Hà Nội về Phát triển dịch

Ban hành: 02/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2024

9

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028” do tỉnh Đồng Tháp ban hành

01/KH-UBND,Kế hoạch 01 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Kế hoạch 01 năm 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Kế hoạch 01 Tỉnh Đồng Tháp ban hành 2024,KH 01 Tỉnh Đồng Tháp còn hiệu lực,KH 01 Tỉnh Đồng Tháp áp dụng 2024,KH 01 Tỉnh Đồng Tháp mới nhất,KH số 01 năm 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 02/01/2024,Kế hoạch 01 Tỉnh Đồng Tháp về Nâng cao chất lượng thi hành án

Ban hành: 02/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2024

10

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2030

--------------- Số: 01/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 10 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2023-2030 Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày

Ban hành: 10/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2023

11

Kế hoạch 01/KH-UBND thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

- Hạnh phúc --------------- Số: 01/KH-UBND Đồng Nai, ngày 04 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT VÀ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2023 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

Ban hành: 04/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2023

12

Kế hoạch 01/KH-UBND về nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2023 do tỉnh Nam Định ban hành

--------------- Số: 01/KH-UBND Nam Định, ngày 04 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của Ngành Tư pháp trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức

Ban hành: 04/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2023

13

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 102-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Ninh Bình ban hành

01/KH-UBND,Kế hoạch 01 2023 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 01 năm 2023 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 01 Tỉnh Ninh Bình ban hành 2023,KH 01 Tỉnh Ninh Bình còn hiệu lực,KH 01 Tỉnh Ninh Bình áp dụng 2023,KH 01 Tỉnh Ninh Bình mới nhất,KH số 01 năm 2023 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 04/01/2023,Kế hoạch 01 Tỉnh Ninh Bình về Bảo đảm an ninh an toàn thực

Ban hành: 04/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2023

14

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

--------------- Số: 01/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 04 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TRONG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐỌC, TIẾP CẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CHO THIẾU NHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ban hành: 04/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2023

15

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/KH-UBND Gia Lai, ngày 03 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2022/NQ-HĐND NGÀY 08/7/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH NHÀ Ở TỐI THIỂU ĐỂ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI

Ban hành: 03/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2023

16

Kế hoạch 01/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 do Thành phố Đà Nẵng ban hành

--------------- Số: 01/KH-UBND Đà Nẵng, ngày 03 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2023 Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021

Ban hành: 03/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2023

17

Kế hoạch 01/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý năm 2023 do thành phố Cần Thơ ban hành

--------------- Số: 01/KH-UBND Cần Thơ, ngày 03 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2023 Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Ban hành: 03/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2023

18

Kế hoạch 01/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

--------------- Số: 01/KH-UBND Yên Bái, ngày 03 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2023 Thực hiện Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày

Ban hành: 03/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2023

19

Kế hoạch 01/KH-UBND về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Hạnh phúc --------------- Số: 01/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 03 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2023 Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh

Ban hành: 03/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2023

20

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án Mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/KH-UBND,Kế hoạch 01 2023 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 01 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 01 Thành phố Hà Nội ban hành 2023,KH 01 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,KH 01 Thành phố Hà Nội áp dụng 2023,KH 01 Thành phố Hà Nội mới nhất,KH số 01 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 03/01/2023,Kế hoạch 01 Thành phố Hà Nội về Mô hình Bộ phận

Ban hành: 03/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!