Tra cứu Công Văn 01/KH-UBND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/KH-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68856 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

Ban hành: 03/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

2

Công văn 2463/UBND-KH&ĐT về rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tháng 9/2023

2463/UBND-KH&DT,Công văn 2463 2023 Thành phố Hà Nội,Công văn 2463 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Công văn 2463 Thành phố Hà Nội ban hành 2023,CV 2463 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,CV 2463 Thành phố Hà Nội áp dụng 2023,CV 2463 Thành phố Hà Nội mới nhất,CV số 2463 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Công văn 2463/UBND-KH&DT ngày 08/08/2023,Công văn 2463 Thành phố

Ban hành: 08/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2023

3

Công văn 2069/UBND-KH&ĐT năm 2023 về thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ do Thành phố Hà Nội ban hành

2069/UBND-KH&DT,Công văn 2069 2023 Thành phố Hà Nội,Công văn 2069 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Công văn 2069 Thành phố Hà Nội ban hành 2023,CV 2069 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,CV 2069 Thành phố Hà Nội áp dụng 2023,CV 2069 Thành phố Hà Nội mới nhất,CV số 2069 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Công văn 2069/UBND-KH&DT ngày 06/07/2023,Công văn 2069 Thành phố

Ban hành: 06/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2023

4

Công văn 01/CV-UBQGNCT triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành

01/CV-UBQGNCT,Công văn 01 2024 Ủy ban Quốc gia về người cao t,Công văn 01 năm 2024 Ủy ban Quốc gia về người cao t,Công văn 01 Ủy ban Quốc gia về người cao t ban hành 2024,CV 01 Ủy ban Quốc gia về người cao t còn hiệu lực,CV 01 Ủy ban Quốc gia về người cao t áp dụng 2024,CV 01 Ủy ban Quốc gia về người cao t mới nhất,CV số 01 năm 2024 Ủy ban Quốc

Ban hành: 06/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2024

5

Công văn 01/BCĐĐĐTHN về tăng cường biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 do Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thành phố Hà Nội ban hành

235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND Thành phố. (Danh sách các dự án theo Phụ lục số 01, 02, 03 kèm theo) - Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Công an, UBND các quận, huyện thị xã và Cục Thuế Hà Nội xác minh, làm rõ hiện trạng sử dụng đất, tiến độ triển khai dự án để tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND Thành phố thu hồi đất hoặc có biện pháp xử lý phù hợp để

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2022

6

Công văn 01/CV-ĐTT năm 2024 yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

KH&ĐT, UBND tỉnh Bắc Ninh, chỉ đạo việc báo cáo theo đề cương, tổng hợp số liệu theo 01 Phụ lục và 07 mẫu biểu (gửi kèm văn bản này) gửi Đoàn thanh tra trước ngày 04/3/2024 tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ: số 20 Hoàng Quán Chi, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Người tiếp nhận thông tin, tài liệu: Ông Nguyễn Đức Lợi, thành viên Đoàn

Ban hành: 19/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2024

7

Công văn 01/TANDTC-TĐKT về hồ sơ khen cấp Nhà nước năm 2023 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/TANDTC-TDKT,Công văn 01 2023 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 01 năm 2023 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 01 Tòa án nhân dân tối cao ban hành 2023,CV 01 Tòa án nhân dân tối cao còn hiệu lực,CV 01 Tòa án nhân dân tối cao áp dụng 2023,CV 01 Tòa án nhân dân tối cao mới nhất,CV số 01 năm 2023 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 01/TANDTC-TDKT ngày

Ban hành: 10/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2023

8

Công văn 01/BCT-TTTN năm 2023 về điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

01/BCT-TTTN,Công văn 01 2023 Bộ Công thương,Công văn 01 năm 2023 Bộ Công thương,Công văn 01 Bộ Công thương ban hành 2023,CV 01 Bộ Công thương còn hiệu lực,CV 01 Bộ Công thương áp dụng 2023,CV 01 Bộ Công thương mới nhất,CV số 01 năm 2023 Bộ Công thương,Công văn 01/BCT-TTTN ngày 01/01/2023,Công văn 01 Bộ Công thương về Điều chỉnh giá mặt hàng xăng

Ban hành: 01/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2023

9

Công văn 2537/UBND-KH năm 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT- BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

2537/UBND-KH,Công văn 2537,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2537/UBND-KH V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

10

Công văn 483/UBND-KH&ĐT triển khai Kế hoạch đầu tư năm 2021 và hoàn thiện xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố Hà Nội

483/UBND-KH&DT,Công văn 483 2021,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm cấp Thành phố,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm Hà Nội,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 2025,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

11

Công văn 3264/UBND-KH năm 2018 về áp dụng đơn giá nhân công trong điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

3264/UBND-KH,Công văn 3264 2018,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3264/UBND-KH V/v áp dụng đơn giá nhân công trong điều

Ban hành: 30/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

12

Công văn 01/CV-UBQGNCT triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành

01/CV-UBQGNCT,Công văn 01 2022,Ủy ban Quốc gia về người cao t,Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi,Tháng hành động vì người cao tuổi,Triển khai Tháng hành động người cao tuổi 2022,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2022

13

Công văn 5705/KH-UBND năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đương chức và cán bộ quy hoạch (nhiệm kỳ 2020-2025) giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Bến Tre ban hành

5705/KH-UBND,Công văn 5705 2017,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5705/KH-UBND Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2017

14

Công văn 1138/UBND-KH&ĐT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

1138/UBND-KH&DT,Công văn 1138 2020,Thành phố Hà Nội,Đầu tư công ,Giải ngân vốn đầu tư,Kế hoạch đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

15

Công văn 2661/BCA-V01 năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, QH khoá XV do Bộ Công an ban hành

2661/BCA-V01,Công văn 2661 2023 Bộ Công An,Công văn 2661 năm 2023 Bộ Công An,Công văn 2661 Bộ Công An ban hành 2023,CV 2661 Bộ Công An còn hiệu lực,CV 2661 Bộ Công An áp dụng 2023,CV 2661 Bộ Công An mới nhất,CV số 2661 năm 2023 Bộ Công An,Công văn 2661/BCA-V01 ngày 02/08/2023,Công văn 2661 Bộ Công An về trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp 5 QH

Ban hành: 02/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2023

16

Công văn 1285/KH-UBND năm 2017 điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

1285/KH-UBND,Công văn 1285 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1285/KH-UBND Lâm Đồng, ngày 08 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

17

Công văn 01/BHXH-TĐKT về phát động phong trào thi đua ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

01/BHXH-TDKT,Công văn 01 2021,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thi đua ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam,Phong trào thi đua ngành bảo hiểm xã hội,Phát động phong trào thi đua ngành bảo hiểm,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

18

Công văn 64/UBND-KH thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

64/UBND-KH,Công văn 64,Tỉnh Lạng Sơn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/UBND-KH Lạng Sơn, ngày 10 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

19

Công văn 1883/UBND-KH năm 2016 về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư 05/2016/TT-BXD do tỉnh Lâm Đồng ban hành

1883/UBND-KH,Công văn 1883 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1883/UBND-KH V/v xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu

Ban hành: 11/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

20

Công văn 01/CV-HĐPHPBGDPL năm 2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội ban hành

01/CV-HDPHPBGDPL,Công văn 01 2020,Thành phố Hà Nội,Giáo dục pháp luật liên quan đến dịch COVID-19,Hà Nội phổ biến pháp luật liên quan đến COVID-19,Đẩy mạnh giáo dục pháp luật về COVID-19,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ -------

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!