CHIA SẺ THÀNH CÔNG >>> Thành Viên và THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

...Và Tôi nghĩ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là một đòn cân thăng bằng trong xã hội, đó là vai trò trách nhiệm của ngành Luật hiện nay, để xã hội có thể hiểu về Luật nhiều hơn nữa, trên cơ sở đó làm tăng vững chắc nền móng cho cả một hệ thống chính trị pháp luật đất nước ta hiện nay...

Bài viết liên quan

TVPL:
DMCA.com Protection Status