Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đơn giản

Trước khi Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thì việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được quy định như thế nào? Dưới tên gọi là gì? Mong Ban biên tập hướng dẫn, xin cảm ơn 

Thùy Trang - Bình Dương

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục giải trình trong thủ tục xử phạt vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

Thủ tục giải trình trong thủ tục xử phạt vi phạm hành chính được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Trọng Hiếu. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính. Trong quá trình tìm hiểu tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, thủ tục giải trình trong thủ tục xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải có lập biên bản

Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải có lập biên bản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Ngọc Châu hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi đang tìm hiểu về việc đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải có lập biên bản được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa không lập biên bản

Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa không lập biên bản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thanh Lam hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Tôi đang tìm hiểu về việc đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa không lập biên bản được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa có lập biên bản

Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa có lập biên bản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thanh Lâm hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi đang tìm hiểu vể thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa có lập biên bản được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản trong lĩnh vực hàng không

Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản trong lĩnh vực hàng không được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thiện Nhân hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi đang tìm hiểu về việc đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản trong lĩnh vực hàng không được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt có lập biên bản

Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt có lập biên bản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thái Long hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tôi đang tìm hiểu về việc đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt có lập biên bản được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải không lập biên bản

Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải không lập biên bản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Kim Anh hiện đang sống và làm việc tại Hải Phòng. Tôi đang tìm hiểu về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải không lập biên bản được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ không lập biên bản

Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ không lập biên bản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hoài An hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi đang tìm hiểu về việc thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ . Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ không lập biên bản được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt không lập biên bản

Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt không lập biên bản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Kim Yến hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi đang tìm hiểu về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường sắt. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt không lập biên bản được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ có lập biên bản

Đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ có lập biên bản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thanh Nhàn hiện đang sống và làm việc tại Bến Tre. Tôi đang tìm hiểu về việc đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi đơn giản hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ có lập biên bản được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong Bộ đội Biên phòng không lập biên bản theo quy định

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong Bộ đội Biên phòng không lập biên bản được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật  tôi là Trần Hoài hiện đang sinh sống và làm việc tại một cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Tây Ninh, có một thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau: Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong Bộ đội Biên phòng không lập biên bản theo quy định được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Hoài (0978******)

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục lập, tiếp nhận và thực hiện xử phạt VPHC từ việc kiểm tra tải trọng

Thủ tục lập, tiếp nhận và thực hiện xử phạt VPHC từ việc kiểm tra tải trọng. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Thủ tục lập, tiếp nhận và thực hiện xử phạt VPHC từ việc kiểm tra tải trọng như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài quy định như thế nào?

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài. Nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Hoàng Khôi (097***)

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào