Loading...

Tài nguyên du lịch

Hỏi đáp pháp luật Tài nguyên du lịch được định nghĩa ra sao trước năm 2006?

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Trước ngày 01/01/2006 tức trước ngày Luật du lịch 2005 có hiệu lực, tài nguyên du lịch được định nghĩa như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Định nghĩa tài nguyên du lịch

Trước giờ tôi hay nghe nói về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản chứ chưa bao giờ nghe nói đến tài nguyên du lịch. Vậy, cho tôi hỏi: Tài nguyên du lịch được định nghĩa như thế nào? (Minh Huy - Quảng Trị)

Hỏi đáp pháp luật Kinh phí điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch

Kinh phí điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch được quy định như thế nào? Xin chào các anh chị trong Ban biên tập. Em là sinh viên đang theo học chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm một số thông tin về quy định pháp luật đối với hoạt động du lịch. Tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, nguồn kinh phí điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch được lấy từ đâu? Em có thể tham khảo thêm vấn đề này tại đâu? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ Quý anh chị. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  Vũ Trọng Đạt (dat***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch

Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với hoạt động điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch được quy định như thế nào? Xin chào các anh chị trong Ban biên tập. Em là sinh viên đang theo học chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm một số thông tin về quy định pháp luật đối với hoạt động du lịch. Tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm ra sao đối với hoạt động điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch? Em có thể tham khảo thêm vấn đề này tại đâu? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ Quý anh chị. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!   Ánh Linh (linh***@yahoo.com)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ trong điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch

Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ đối với hoạt động điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch được quy định như thế nào? Xin chào các anh chị trong Ban biên tập. Em là sinh viên đang theo học chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm một số thông tin về quy định pháp luật đối với hoạt động du lịch. Tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm ra sao đối với hoạt động điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch? Em có thể tham khảo thêm vấn đề này tại đâu? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ Quý anh chị. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  Xuân Tùng (tung ***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với hoạt động điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch được quy định như thế nào? Xin chào các anh chị trong Ban biên tập. Em là sinh viên đang theo học chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm một số thông tin về quy định pháp luật đối với hoạt động du lịch. Tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ra sao đối với hoạt động điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch? Em có thể tham khảo thêm vấn đề này tại đâu? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ Quý anh chị. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  Hoàng Đức Hảo (hao***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tài nguyên du lịch được điều tra như thế nào?

Việc điều tra tài nguyên du lịch được quy định như thế nào? Xin chào các anh chị trong Ban biên tập. Em là sinh viên trường Cao đẳng du lịch Sài Gòn. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm một số thông tin về quy định pháp luật đối với hoạt động du lịch. Tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Em thấy một số tài liệu có đề cập đến hoạt động điều tra tài nguyên du lịch, vậy hoạt động này được tiến hành ra sao? Em có thể tham khảo thêm vấn đề này tại đâu? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ Quý anh chị. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Hoài Thương (thuong***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tài nguyên du lịch được đánh giá, phân loại ra sao?

Hoạt động đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch được quy định như thế nào? Xin chào các anh chị trong Ban biên tập. Em là sinh viên đang theo học chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm một số thông tin về quy định pháp luật đối với hoạt động du lịch. Tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Em thấy một số tài liệu có đề cập đến hoạt động đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch, vậy hoạt động này được tiến hành ra sao? Em có thể tham khảo thêm vấn đề này tại đâu? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ Quý anh chị. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  

Hạnh Thu (thu***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tài nguyên du lịch gồm những loại nào?

Các loại tài nguyên du lịch được quy định như thế nào? Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang. Gần đây, do nhu cầu công việc nên tôi có tìm hiểu về hoạt động du lịch. Cho tôi hỏi, tài nguyên du lịch được phân thành những loại nào? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong Ban biên tập dành thời gian giải đáp giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Văn Anh (anh***@yahoo.com)

Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với tài nguyên du lịch và quy hoạch du lịch

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với tài nguyên du lịch và quy hoạch du lịch bao gồm những gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Bảo Lam hiện đang sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hiện đang làm việc tại một công ty du lịch. Tôi đang tìm hiểu về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phục vụ cho nhu cầu công việc. Ban biên tập cho tôi hỏi Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với tài nguyên du lịch và quy hoạch du lịch bao gồm những gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Các loại tài nguyên du lịch được quy định như thế nào?

Các loại tài nguyên du lịch được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thu Trang (email: tran***gmail.com). Em đang học môn địa lý và được biết nước ta rất giàu tài nguyên du lịch. Tuy nhiên, em thắc mắc dưới góc độ pháp luật thì nước ta có những loại tài nguyên du lịch nào? Xin chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc bảo vệ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch

Nguyên tắc bảo vệ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Hoàng Vy (email: vy***gmail.com, sdt: 09834*****). Hiện nay, tôi thấy nhiều địa điểm du lịch, đặc biệt là những di tích văn hoá lịch sử đang bị xuống cấp nhiêm trọng. Vậy vấn đề bảo vệ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch tuân theo nguyên tắc nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm quản lý, bảo vệ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch

Trách nhiệm quản lý, bảo vệ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động du lịch. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc về việc quản lý, bảo vệ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp về điều này, xin chân thành cảm ơn. Em là Hoàng Thanh Hiền (email: hien***gmail.com, quê ở Khánh Hoà).

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào