Quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ

Quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ

Quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Quy cách thắt lưng của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Quy cách thắt lưng của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Tâm hiện đang sống và làm việc Long An. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi quy cách thắt lưng của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách cặp tài liệu của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Quy cách cặp tài liệu của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Lộc hiện đang sống và làm việc tại Đồng Tháp. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi quy cách cặp tài liệu của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách tất của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Quy cách tất của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Kim Hân hiện đang sống và làm việc tại Bình Phước. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi quy cách tất của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách áo mưa của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Quy cách áo mưa của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tôi là Ngọc Như hiện đang sống và làm việc tại Biên Hòa. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi quy cách áo mưa của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách cà vạt của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Quy cách cà vạt của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Lan hiện đang sống và làm việc tại Đồng Tháp. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi quy cách cà vạt của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách Juýp của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Juýp của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Ngọc Phượng hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi Juýp của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách áo sơ mi của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Áo sơ mi của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Bảo Hân hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi áo sơ mi của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách áo xuân hè của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Quy cách áo xuân hè của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Ngọc Mai hiện đang sống và làm việc tại Đồng Tháp. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi quy cách áo xuân hè của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách giày, dép của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Quy cách giày, dép của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thiện Như hiện đang sống và làm việc tại Long An. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi quy cách giày, dép của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách quần tây của cán bộ nam làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Quy cách quần tây của cán bộ nam làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi à Hải Anh hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Tôi đang tìm hiểu về trang phục cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân . Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi quy cách quần tây của cán bộ nam làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách áo sơ mi tay dài của cán bộ nam làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Quy cách áo sơ mi tay dài của cán bộ nam làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hà Trâm hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi quy cách áo sơ mi tay dài của cán bộ nam làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách áo xuân hè của cán bộ nam làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Áo xuân hè của cán bộ nam làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Ngọc Hân hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi áo xuân hè của cán bộ nam làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách giày, dép của cán bộ nam làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Giày, dép của cán bộ nam làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Ngọc Hằng hiện đang sống và làm việc tại Long An. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi giày, dép của cán bộ nam làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách áo măng tô của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Áo măng tô của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Ngọc Châu hiện đang sống và làm việc tại Long An. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi áo măng tô của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách áo vest của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Áo vest của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hà Nam hiện đang sống và làm việc tại Bình Phước. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân . Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi áo vest của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Quy cách quần tây của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

Quần tây của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Kim Thảo hiện đang sống và làm việc tại Biên Hòa. Tôi đang tìm hiểu về trang phục của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi quần tây của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn Ban biên tập. 

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào