Hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Chào anh chị, theo tôi được biết vừa có quy định về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Anh chị cho tôi hỏi việc đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí được quy định như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam từ đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí được thực hiện ra sao?

Việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam từ đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập.Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng trong lĩnh vực hàng hải. Trong quá trình theo dõi tin tức, thời sự, tôi có quan tâm và tìm hiểu thêm về hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí. Tuy nhiên, một vài vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam từ đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí được thực hiện ra sao? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  Khắc Trung (trung***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập.Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Tây Ninh trong lĩnh vực bất động sản. Trong quá trình theo dõi tin tức, thời sự, tôi có quan tâm và tìm hiểu thêm về hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí. Tuy nhiên, một vài vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí gồm những tài liệu, giấy tờ nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Hồng Anh (anh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khi thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khi thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập.Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng trong lĩnh vực hàng hải. Trong quá trình theo dõi tin tức, thời sự, tôi có quan tâm và tìm hiểu thêm về hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí. Tuy nhiên, một vài vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khi thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí được quy định ra sao? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

Minh Tiến (tien***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phạm Đức Cường. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, thủ tục đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được thực hiện ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phạm Đức Cường (duccuong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Điều kiện đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Lê Thành Công. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, các tổ chức cá nhân phải đáp ứng các điều kiện nào khi thực hiện đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Lê Thành Công (lecong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài?

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài? Xin chào Anh/Chị Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Chiến. Hiện em đang là sinh viên đại học thương mại. Trong quá trình học về đầu tư nước ngoài và làm tiểu luận liên quan đến vấn đề này, em chưa rõ về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước về đầu tư ra nước ngoài? Xin Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết về vấn đề này và văn bản nào quy định điều này? Xin cảm ơn./ khangnuoc*****@gmail.com

Hỏi đáp pháp luật Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đầu tư ra nước ngoài?

Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đầu tư ra nước ngoài? Xin chào Ban Biên tập Thư Ký Luật.Em tên là Tuấn Anh, là sinh viên luật tại Hà Nội. Khi tìm hiểu các tài liệu về đầu tư, em có một thắc mắc là hồ sơ đầu tư ra nước ngoài sẽ được lập bằng tiếng nước nào? Tiếng Việt hay Tiếng của nước nhận đầu tư? Em muốn hỏi Anh/Chị Ban biên tập Thư Ký Luật các hình thức đầu tư này bao gồm hình thức nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn cho chúng em về vấn đề này. Em xin chân thành cảm ơn. Tuấn Anh_anhgtncompa***@gmail.com

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài?

Trách nhiệm của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài? Xin chào Anh/Chị Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Chiến. Hiện em đang là sinh viên đại học thương mại. Trong quá trình học về đầu tư nước ngoài và làm tiểu luận liên quan đến vấn đề này, em chưa rõ về trách nhiệm của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong quản lý Nhà nước về đầu tư ra nước ngoài? Xin Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết về vấn đề này và văn bản nào quy định điều này. Xin cảm ơn./ khangnuoc*****@gmail.com

Hỏi đáp pháp luật Hiệu lực của văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh, SĐT: 0987***, tôi muốn hỏi: Hiệu lực của văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Tôi làm việc tại một ngân hàng thương mại, chi nhánh nước ngoài. Do yêu cầu công việc và cũng là sự quan tâm, tôi thường xuyên tìm hiểu các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Nhưng vẫn còn một số điều chưa rõ lắm, nêu trên. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giùm tôi. Trân trọng cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn VNPT

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn VNPT được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm việc trong lĩnh vực viễn thông. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn VNPT được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Thái Bảo (bao****gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Hoàng My, địa chỉ mail hoangmy567****@gmail.com hỏi: Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Tôi làm việc tại một ngân hàng thương mại, chi nhánh nước ngoài. Do yêu cầu công việc và cũng là sự quan tâm, tôi thường xuyên tìm hiểu các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Nhưng vẫn còn một số điều chưa rõ lắm, nêu trên. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giùm tôi. Trân trọng cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của nhà đầu tư trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

Tôi tên là Phan Thành Giang, địa chỉ mail thanh_giang_098****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Trách nhiệm của nhà đầu tư trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Tôi làm việc tại một ngân hàng thương mại, chi nhánh nước ngoài. Do yêu cầu công việc và cũng là sự quan tâm, tôi thường xuyên tìm hiểu các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Nhưng vẫn còn một số điều chưa rõ lắm, nêu trên. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giùm tôi. Trân trọng cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Trường Giang, địa chỉ mail truong_giang_097****@gmail.com hỏi: Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Tôi làm việc tại một ngân hàng thương mại, chi nhánh nước ngoài. Do yêu cầu công việc và cũng là sự quan tâm, tôi thường xuyên tìm hiểu các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Nhưng vẫn còn một số điều chưa rõ lắm, nêu trên. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giùm tôi. Trân trọng cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

Tôi tên là Trần Hoàng Bách, SĐT: 0987***, tôi muốn hỏi: Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Tôi làm việc tại một ngân hàng thương mại, chi nhánh nước ngoài. Do yêu cầu công việc và cũng là sự quan tâm, tôi thường xuyên tìm hiểu các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Nhưng vẫn còn một số điều chưa rõ lắm, nêu trên. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giùm tôi. Trân trọng cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thẩm quyền xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

Tôi tên là Nguyễn Thị Như, SĐT: 01698***, tôi muốn hỏi: Thẩm quyền xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Tôi làm việc tại một ngân hàng thương mại, chi nhánh nước ngoài. Do yêu cầu công việc và cũng là sự quan tâm, tôi thường xuyên tìm hiểu các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Nhưng vẫn còn một số điều chưa rõ lắm, nêu trên. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giùm tôi. Trân trọng cảm ơn!

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào