Hỗ trợ đầu tư

Hỗ trợ đầu tư đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được quy định như thế nào?

Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được quy định như thế nào? Xin chào quý Ban biên tập, tôi tên Mỹ Huyền sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Theo thông tin tôi biết thì Chính phủ có ban hành Nghị định về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Tôi cũng đang tìm hiểu vấn đề này, nhưng có chỗ không hiểu nhờ Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (0975**)

Hỏi đáp pháp luật Nội dung chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm bơm điện, cống và kiên cố kênh mương

Nội dung chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm bơm điện, cống và kiên cố kênh mương được quy định như thế nào? Xin chào quý Ban biên tập, tôi tên Thị Hằng sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long. Theo thông tin tôi biết thì Chính phủ có ban hành Nghị định về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Tôi cũng đang tìm hiểu vấn đề này, nhưng có chỗ không hiểu nhờ Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Nội dung chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm bơm điện, cống và kiên cố kênh mương được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (0975**)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu kinh tế, khu công nghệ cao

Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu kinh tế, khu công nghệ cao được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Ngọc, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu kinh tế, khu công nghệ cao được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thanh Ngọc (thanhngoc*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được quy định như thế nào?

Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quỳnh Hương. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Cho tôi hỏi, nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Quỳnh Hương (quynhhuong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hình thức hỗ trợ đầu tư theo Luật Đầu tư 2005

Hình thức hỗ trợ đầu tư theo Luật Đầu tư 2005 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, Tôi là Xuân Thành. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư qua các thời kỳ. Cho tôi hỏi, hình thức hỗ trợ đầu tư theo Luật Đầu tư 2005 được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Xuân Thành (xuanthanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hình thức hỗ trợ đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) năm 1998

Hình thức hỗ trợ đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) năm 1998 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, Tôi là Xuân Thành. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư qua các thời kỳ. Cho tôi hỏi, hình thức hỗ trợ đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) năm 1998 được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Xuân Thành (xuanthanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hình thức hỗ trợ đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994

Hình thức hỗ trợ đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, Tôi là Tuấn Khanh. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư qua các thời kỳ. Cho tôi hỏi, hình thức hỗ trợ đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994 được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Tuấn Khanh (tuankhanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Các hình thức hỗ trợ đầu tư

Các hình thức hỗ trợ đầu tư được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Duy Thành, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, các hình thức hỗ trợ đầu tư được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Duy Thành (duythanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cơ chế hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

Cơ chế hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Quang Đăng. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, cơ chế hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Quang Đăng (trandang*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng và quản lý rừng giống, vườn giống

Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng và quản lý rừng giống, vườn giống được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hồ Minh Thông. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách hỗ trợ đầu tư trồng và quản lý rừng giống, vườn giống được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Hồ Minh Thông (minhthong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao

Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Đức Tuấn. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Đức Tuấn (ductuan*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Đặng Anh Trung. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, nguồn vốn hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng được lấy từ đâu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Đặng Anh Trung (trunganh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách hỗ trợ đầu tư và đặt hàng thực hiện nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông lâm nghiệp

Chính sách hỗ trợ đầu tư và đặt hàng thực hiện nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông lâm nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Thị Diễm Kiều. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách hỗ trợ đầu tư và đặt hàng thực hiện nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông lâm nghiệp được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Thị Diễm Kiều (diemkieu*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống cây rừng

Chính sách hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống cây rừng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Duy Hưng. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống cây rừng được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Duy Hưng (duyhung*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách hỗ trợ đầu tư đường ranh phòng chống cháy rừng

Chính sách hỗ trợ đầu tư đường ranh phòng chống cháy rừng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Ngọc Thịnh. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách hỗ trợ đầu tư đường ranh phòng chống cháy rừng được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Ngọc Thịnh (ngocthinh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Phạm vi áp dụng hỗ trợ đầu tư đảm bảo an toàn hồ chứa khắc phục thiên tai theo chương trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai

Phạm vi áp dụng hỗ trợ đầu tư đảm bảo an toàn hồ chứa khắc phục thiên tai theo chương trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai bao gồm những gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Kim Yến hiện đang sống và làm việc tại Bình Thuận. Tôi có nghe về chương trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Chương trình có hỗ trợ đầu tư đảm bảo an toàn hồ chứa khắc phục thiên tai. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi phạm vi áp dụng hỗ trợ đầu tư đảm bảo an toàn hồ chứa khắc phục thiên tai theo chương trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai bao gồm những gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư đảm bảo an toàn hồ chứa khắc phục thiên tai theo chương trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai

Hỗ trợ đầu tư đảm bảo an toàn hồ chứa, khắc phục thiên tai theo chương trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai phải thực hiện những nhiệm vụ gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thái Nguyên hiện đang sống và làm việc tại Quảng Bình. Tôi có nghe về chương trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Chương trình có hỗ trợ đầu tư đảm bảo an toàn hồ chứa, khắc phục thiên tai. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi hỗ trợ đầu tư đảm bảo an toàn hồ chứa, khắc phục thiên tai theo chương trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai phải thực hiện những nhiệm vụ gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được quy định như thế nào?

Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Nguyễn Trần Minh Vy, sống tại Tp.HCM, hiện đang làm việc trong lĩnh vực công nghiệp. Tôi đang tìm hiểu về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được quy định. Cho tôi hỏi hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)   

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào