Loading...

Hình thức đầu tư

Hỏi đáp pháp luật Các hình thức đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN

Xin chào anh chị, tôi đang làm việc tại đơn vị bảo hiểm xã hội, tôi có chút thắc mắc đối với nguồn quỹ bảo hiểm thì sẽ có các hình thức đầu tư như thế nào? Xin anh chị giải đáp

Phan Tình - Đăk Nông

Hỏi đáp pháp luật Hình thức đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

Ban tư vấn cho tôi hỏi về hình thức đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư. Tôi hiện đang công tác trong lĩnh vực xây dựng. Tôi muốn tìm hiểu về vấn đề này để phục vụ cho nhu cầu công việc. Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Mỹ Hạnh - Bình Dương

Hỏi đáp pháp luật Quy định về hình thức đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư tại Việt Nam

Hình thức đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư tại Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Võ Thành Trung, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hình thức đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư tại Việt Nam được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Trân trong!

Võ Thành Trung (thanhtrung*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hình thức đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Các hình thức đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Võ Trường Thanh. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, các hình thức đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Võ Trường Thanh (thanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hình thức đầu tư mua trái phiếu Chính phủ từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Hình thức đầu tư mua trái phiếu Chính phủ từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Đức Phú hiện đang là cộng tác viên của báo tuổi trẻ, để phục vụ cho chuyên đề sắp tới tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là hình thức đầu tư mua trái phiếu Chính phủ từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. 

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư cần những tài liệu và thủ tục được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Hữu Long, gần đây tôi có tìm hiểu những quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư của các Bộ ngành, nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư cần những tài liệu và thủ tục được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn! 

Hỏi đáp pháp luật Hình thức đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Hình thức đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thùy Ngân. Tôi đang công tác tại cơ quan BHXH quận 4. Vì tính chất công việc, tôi cần tìm hiểu một số quy định của pháp luật về quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm. Ban biên tập cho tôi hỏi: Hình thức đầu tư các quỹ BHXH, BHYT, BHTN được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (thuyngan78***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Việc hạn chế các hình thức đầu tư của Công ty mẹ Tập đoàn dầu khí Việt Nam được quy định thế nào?

Việc hạn chế các hình thức đầu tư của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Nguyễn Thị Minh Khuê liệu tìm hiểu về môn học, em gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Vì vậy, em có vài câu hỏi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em. Cụ thể, xin anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết việc hạn chế các hình thức đầu tư của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam được quy định thế nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (khanly***@***)

 

Hỏi đáp pháp luật Các hình thức đầu tư ra ngoài Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam đối với công ty con được quy định thế nào?

Các hình thức đầu tư ra ngoài Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam đối với công ty con được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Tống Duy Tân liệu tìm hiểu về môn học, em gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Vì vậy, em có vài câu hỏi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em. Cụ thể, xin anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết các hình thức đầu tư ra ngoài Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam đối với công ty con được quy định thế nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (khanly***@***)

 

Hỏi đáp pháp luật Hình thức đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Hình thức đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh Xuân, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Hình thức đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển địa phương như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Quản lý, điều hành trong SCIC thông qua các hình thức đầu tư, liên kết

Quản lý, điều hành trong SCIC thông qua các hình thức đầu tư, liên kết được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Quản lý, điều hành trong SCIC thông qua các hình thức đầu tư, liên kết được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Gia Huy (huy****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Quản lý, điều hành trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam thông qua các hình thức đầu tư, liên kết, giao dịch, trao đổi thông tin

Quản lý, điều hành trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam thông qua các hình thức đầu tư, liên kết, giao dịch, trao đổi thông tin được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hóa phẩm. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Quản lý, điều hành trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam thông qua các hình thức đầu tư, liên kết, giao dịch, trao đổi thông tin được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Quang (quang****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hình thức đầu tư để được ưu đãi thuế

Công ty em là công ty thương mai, chuyên nhập khẩu, phân phối và xuất khẩu mặt hàng băng dính bảo vệ camera điện thoại. Công ty mẹ là công ty Hàn Quốc. Bên em có ý định mở xưởng sản xuất trong KCN Quang Minh để được hưởng ưu đãi thuế (miễn 2 năm và giảm 4 năm theo như em tìm hiểu). Hiện nay bên em đang có 2 giải pháp cho việc này đó là: 1. Công ty mẹ bên Hàn Quốc sẽ đầu tư mở mới một công ty khác để sản xuất trong KCN. 2. Công ty hiện tại sẽ đầu tư mở rộng sản xuất ( hiện tại trụ sở công ty em ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội ) thì có vấn đề gì trong việc xin miễn giảm thuế không. Tuy nhiên, nếu đầu tư mở rộng thì vốn vẫn là công ty mẹ chuyển về cho bên em. Hai cách đó thì bên em nên lựa chọn cách nào hợp lí và ít rủi ro hơn ạ? Mong luật sư tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Quản lý, điều hành trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thông qua hình thức đầu tư, liên kết được quy định như thế nào?

Quản lý, điều hành trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thông qua hình thức đầu tư, liên kết được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc tạo một doanh nghiệp nhà nước. Tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập.Quản lý, điều hành trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thông qua hình thức đầu tư, liên kết được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Ngọc Phú (phu***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Các hình thức đầu tư vốn ra ngoài EVN phải theo quy định của pháp luật bao gồm những hình thức nào?

Các hình thức đầu tư vốn ra ngoài EVN phải theo quy định của pháp luật bao gồm những hình thức nào? Chào quý anh chị Thư Ký Luật! Tôi được biết Chính phủ có quy định về việc quản lý tài chính đối với Tập đoàn điện lực Việt Nam. Tuy nhiên có vài điểm tôi chưa được rõ, mong các anh chị giải đáp giúp: Các hình thức đầu tư vốn ra ngoài EVN phải theo quy định của pháp luật bao gồm những hình thức nào? Rất mong sự giúp đỡ của các anh chị!

Hỏi đáp pháp luật Các hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Có những hình thức nào để đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tu vấn, giúp đỡ. Nhà nước có những hình thức nào để đầu tư vốn vào doanh nghiệp? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật!

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào