Loading...

Giới thiệu hàng hoá

Hỏi đáp pháp luật Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ được quy định như thế nào?

Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ theo Luật Thương mại 1997 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thúy Hạnh. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực thương mại qua các thời kỳ. Cho tôi hỏi, theo Luật thương mại 1997 thì hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ được quy định cụ thể ra sao? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thúy Hạnh (thuyhanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ được quy định như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ theo Luật Thương mại 1997 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thúy Hạnh. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực thương mại qua các thời kỳ. Cho tôi hỏi, theo Luật thương mại 1997 thì Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ được quy định cụ thể ra sao? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thúy Hạnh (thuyhanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Quyền và nghĩa vụ của bên làm dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hoá được quy định như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ của bên làm dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hoá theo Luật Thương mại 1997 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thúy Hạnh. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực thương mại qua các thời kỳ. Cho tôi hỏi, theo Luật thương mại 1997 thì Quyền và nghĩa vụ của bên làm dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hoá được quy định cụ thể ra sao? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ bắt buộc phải lập thành văn bản đúng không?

Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Khải, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ được quy định cụ thể ra sao? Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ bắt buộc phải lập thành văn bản đúng không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hoàng Khải (hoangkhai*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Quyền, nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ được quy định như thế nào?

Quyền, nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đức Việt, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền, nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Đức Việt (ducviet*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Quyền, nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ được quy định như thế nào?

Quyền, nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Bảo Anh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền, nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Bảo Anh (baoanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm là gì?

Hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm là gì? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Khánh, hiện nay tôi đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Tôi cần tìm hiểu một số quy định về quản lý mỹ phẩm. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm là gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.    

Hỏi đáp pháp luật Trình tự, thủ tục đề nghị tổ chức, tham gia liên hoan phim, chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự, thủ tục đề nghị tổ chức, tham gia liên hoan phim, chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Văn Trình, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động điện ảnh. Cho tôi hỏi, trình tự, thủ tục đề nghị tổ chức, tham gia liên hoan phim, chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Nguyễn Văn Trình (nguyentrinh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm hưu trí phải có những thông tin nào?

Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm hưu trí phải có những thông tin nào? Xin chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Vì nhu cầu công việc, tôi đang muốn tìm hiểu một số nội dung liên quan đến trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm về bảo hiểm hưu trí. Vì vậy, tôi có một thắc mắc này gửi đến Quý Ban biên tập để nhờ hỗ trợ như sau: Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm hưu trí được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi chân thành cảm ơn anh, chị rất nhiều.

 Khánh Vân (van***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hoạt động quản lý, sử dụng vũ khí để chào hàng, giới thiệu sản phẩm

Hoạt động quản lý, sử dụng vũ khí để chào hàng, giới thiệu sản phẩm được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Hoàng Quân. Tôi đang làm việc tại một công ty sản xuất các loại vũ khí thể thao dùng cho luyện tập, thi đấu thể thao. Công ty tôi vừa sản xuất ra một loại súng sơn mới. Do đó, công ty tôi đã giao cho tôi chuẩn bị mọi mặt cho buổi trưng bày giới thiệu sản phẩm này đến công chúng. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật đến trường hợp này. Cho tôi hỏi, pháp luật quy định hoạt động quản lý, sử dụng vũ khí để chào hàng, giới thiệu sản phẩm như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Hoàng Quân (hoangquan*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ nhập khẩu thức ăn gia súc, gia cầm chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm

Hồ sơ nhập khẩu thức ăn gia súc, gia cầm chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm gồm những gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là: Minh Quân, hiện đang sống tại Ninh Hòa, Khánh Hòa. Tôi có vấn đề thắc mắc cần được Ban biên tập giải đáp. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về hồ sơ nhập khẩu thức ăn gia súc, gia cầm chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: minh.quan***@gmail.com 

Hỏi đáp pháp luật Hội thảo giới thiệu thuốc là gì?

Hội thảo giới thiệu thuốc là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có biết được thông tin Luật Dược 2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, hiện tại tôi đang muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn những quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực này. Tuy nhiên, có một vài nội dung theo quy định mới tôi chưa được rõ lắm. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Hội thảo giới thiệu thuốc là gì? Văn bản nào quy định nội dung này? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

Quang Vinh (vinh***@gmail.com) 

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ nhập khẩu thức ăn thủy sản để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm

Hồ sơ nhập khẩu thức ăn thủy sản để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là: Hồng Quân, hiện đang là nhân viên quản lý cảng biển ở Cam Ranh. Tôi có vấn đề thắc mắc cần được Ban biên tập giải đáp. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về hồ sơ nhập khẩu thức ăn thủy sản để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: hong.quan***@gmail.com 

Hỏi đáp pháp luật Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để giới thiệu tại các hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu, làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm

Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để giới thiệu tại các hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu, làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm được quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. Vì thế, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để giới thiệu tại các hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu, làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Bích Tuyền (tuyen***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được quy định như thế nào?

Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi làm bên bán hàng, sản phẩm về bảo hiểm. Thời gian này vì lý do công việc nên tôi có biết về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Tôi muốn hỏi: Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Tôi tên là Hoàng Danh, địa chỉ mail hoang_danh_****@gmail.com.

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm

Hiện công ty chúng tôi có trụ sở chính tại Hà Nội, công ty chúng tôi muốn mở 1 cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại TP.HCM về mặt hàng VLXD, xin hỏi chúng tôi cần làm thủ tục như thế nào? Nếu gửi thông báo thì gửi tại HN hay TP.HCM? Nếu cửa hàng chỉ giới thiệu sản phẩm có phải là không phải chịu bất cứ 1 loại thuế nào đúng không? Nếu có thể xin Ban biên tập cho chúng tôi xin cái biếu mẫu thông báo thành lập cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào