Loading...

Giấy phép xây dựng công trình

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình cần có những gì?

Tôi tên Minh Tuấn hiện là kỹ sư mới ra trường. Tôi vừa xin vào làm việc tại một công ty xây dựng, tại đây tôi học hỏi được khá nhiều từ các anh/chị đi trước. Tuy nhiên, tôi còn cần tự tìm hiểu nhiều hơn nhưng kiến thức có hạn, Ban biên tập hỗ trợ giúp tôi: Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình cần có những gì? Được quy định tại đâu?

(******@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Giấy phép xây dựng công trình y tế được quy định như thế nào?

Tôi được biết, theo quy định thì những công trình xây dựng nếu không thuộc trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng thì bắt buộc phải được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Nhưng có thắc mắc sau chưa nắm rõ. Cụ thể: Giấy phép xây dựng công trình y tế được quy định như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Để được cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị trước ngày 01/01/2015 cần đáp ứng những điều kiện gì?

Để được cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị trước ngày 01/01/2015 cần đáp ứng những điều kiện gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Văn Hữu. Hiện tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến Luật xây dựng qua các thời kì và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Trước ngày 01/01/2015, điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thu hồi giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt được quy định như thế nào?

Thu hồi giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt được quy định như thế nào? Xin chào quý Ban biên tập, tôi tên Tiêu Châu sinh sống và làm việc tại Tp.HCM. Theo thông tin tôi được biết thì Bộ Giao thông vận tải có ban hành Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt. Tôi có tìm hiểu vấn đề này, nhưng không hiểu lắm, nhớ ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Thu hồi giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn! (01233***)

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc cấp, gia hạn giấy phép xây dựng công trình đường sắt

Nguyên tắc cấp, gia hạn giấy phép xây dựng công trình đường sắt được quy định ra sao? Xin chào quý Ban biên tập, tôi tên Khải Văn sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp. Theo thông tin tôi được biết thì Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt. Vì đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tôi có tìm hiểu các quy định về đường ngang, tuy nhiên có vấn đề không hiểu nhờ Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Nguyên tắc cấp, gia hạn giấy phép xây dựng công trình đường sắt được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (0123**)

Hỏi đáp pháp luật Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hoài Quang. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng công trình, Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (quang***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hoàng Trâm. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng công trình, Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (tram***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa

Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Quốc Hiếu. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng công trình, Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (quoc.hieu***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý

Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hoàng Minh. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng công trình, Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (minh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Giấy phép xây dựng công trình xây dựng Bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

Giấy phép xây dựng công trình xây dựng Bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Lê Thông, công chức phòng giao dịch một cựa của huyện, đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình bảo hiểm xã hội, nhưng tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình xây dựng Bảo hiểm xã hội được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được quy định như thế nào?

Giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Lê Hoàng An Nam. Hiện tôi đang làm việc trong lĩnh vực viễn thông. Tôi đang cần tìm hiểu thông tin về ciệc cấp giấy phép xây dựng công trình kỹ thuật viễn thông thụ động. Ban biên tập tư vấn giúp tôi giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được quy định như thế nào? Cụ thể được quy định tại văn bản nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Nam _ 0945*****

Hỏi đáp pháp luật Cấp giấy phép xây dựng công trình
Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin hỏi về nội dung liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng công trình.
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào