Dự án đầu tư mới

Dự án đầu tư mới đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Quy định về khái niệm dự án đầu tư mới

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về dự án đầu tư mới được hiểu như thế nào? Nguyên tắc thực hiện dự án được quy định ra làm sao? Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong thời gian bao lâu? 

Hỏi đáp pháp luật Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm có được hưởng thuế suất ưu đãi không?

Ban tư vấn giải đáp giúp tôi thắc mắc sau: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm có được hưởng thuế suất ưu đãi không? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn, chân thành cảm ơn

Thu Thủy (093***)

Hỏi đáp pháp luật Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất có được hưởng thuế suất ưu đãi không?

Tôi làm việc trong ngành kinh tế, trong quá trình làm việc thì cũng có đôi chút thắc mắc gửi đến Ban biên tập. Mong Ban biên tập có thể giải đáp giúp tôi: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất có được hưởng thuế suất ưu đãi không? Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc Quý Ban biên tập thật nhiều sức khỏe

Minh Tú - Hà Nội

Hỏi đáp pháp luật Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới sản xuất các loại vật liệu xây dựng nhẹ

Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất các loại vật liệu xây dựng nhẹ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Duy Trung, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất các loại vật liệu xây dựng nhẹ được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Duy Trung (duytrung*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới sản xuất các loại vật liệu quý hiếm

Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất các loại vật liệu quý hiếm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Duy Trung, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất các loại vật liệu quý hiếm được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Duy Trung (duytrung*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới sản xuất năng lượng tái tạo

Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất năng lượng tái tạo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Duy Trung, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất năng lượng tái tạo được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Duy Trung (duytrung*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới sản xuất vật liệu composit

Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất vật liệu composit được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Bảo Thanh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất vật liệu composit được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Bảo Thanh (baothanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới sản xuất năng lượng sạch

Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất năng lượng sạch được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Hạnh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất năng lượng sạch được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Ngọc Hạnh (ngochanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới sản xuất năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải

Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thiên Trường, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thiên Trường (thientruong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất

Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thiên Trường, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thiên Trường (thientruong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đức Thịnh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Đức Thịnh (ducthinh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp

Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hạo Nam, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hạo Nam (haonam*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới sản xuất thiết bị tưới tiêu

Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất thiết bị tưới tiêu được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hạo Nam, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất thiết bị tưới tiêu được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hạo Nam (haonam*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản

Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Mỹ Hường, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Mỹ Hường (myhuong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới phát triển ngành nghề truyền thống

Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới phát triển ngành nghề truyền thống được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Mỹ Hường, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới phát triển ngành nghề truyền thống được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Mỹ Hường (myhuong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Sen, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Sen (nguyensen*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hữu Tình, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hữu Tình (huutinh*****@gmail.com)

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào