Loading...

Cơ quan đăng ký đầu tư

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn

Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn được quy định như thế nào?  Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hoàng Oanh, đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi đang cần tìm hiểu các quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.          

Hỏi đáp pháp luật Cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm những cơ quan nào?

Có những cơ quan đăng ký đầu tư nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay, tôi được biết việc tiến hành đăng ký đầu tư thường được tiến hành tại Sở kế hoạch đầu tư. Tôi muốn hỏi, ngoài Sở kế hoạch đầu tư thì pháp luật còn quy định cơ quan nào khác hay không? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.
(dung***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những nội dung gì?

Cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những nội dung gì? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Em là sinh viên năm 3 khoa luật, ĐH Cần Thơ, em đang học môn luật đầu tư, có một vài thắc mắc mong được các anh giải đáp giúp. Các anh chị cho em hỏi: Cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những nội dung gì? Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ quý anh chị, em xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục chấm dứt hoạt động trong trường hợp dự án đầu tư ngừng hoạt động và Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư được quy định như thế nào?

Thủ tục chấm dứt hoạt động trong trường hợp dự án đầu tư ngừng hoạt động và Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư được quy định như thế nào? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Em là sinh viên năm 3 khoa luật, ĐH Cần Thơ, em đang học môn luật đầu tư, có một vài thắc mắc mong được các anh giải đáp giúp. Các anh chị cho em hỏi: Thủ tục chấm dứt hoạt động trong trường hợp dự án đầu tư ngừng hoạt động và Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư được quy định như thế nào? Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ quý anh chị, em xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thẩm quyền các cơ quan nhà nước khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động mà cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư được quy định như thế nào?

Thẩm quyền các cơ quan nhà nước khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động mà cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư được quy định như thế nào? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Em là sinh viên năm 3 khoa luật, ĐH Cần Thơ, em đang học môn luật đầu tư, có một vài thắc mắc mong được các anh giải đáp giúp. Các anh chị cho em hỏi: Thẩm quyền các cơ quan nhà nước khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động mà cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư được quy định như thế nào? Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ quý anh chị, em xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Các nội dung mà cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó bao gồm những gì?

Các nội dung mà cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó bao gồm những gì? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Em là sinh viên năm 3 khoa luật, ĐH Cần Thơ, em đang học môn luật đầu tư, có một vài thắc mắc mong được các anh giải đáp giúp. Các anh chị cho em hỏi: Các nội dung mà cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó bao gồm những gì? Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ quý anh chị, em xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Giãn tiến độ thực hiện dự án nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư bị phạt thế nào?

Giãn tiến độ thực hiện dự án nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư bị phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Minh, đang sinh sống ở Bình Phước. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi giãn tiến độ thực hiện dự án nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư bị phạt thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Hoàng Minh_093***)

Hỏi đáp pháp luật Tiếp tục triển khai dự án khi đã bị cơ quan đăng ký đầu tư quyết định ngừng hoạt động bị phạt thế nào?

Tiếp tục triển khai dự án khi đã bị cơ quan đăng ký đầu tư quyết định ngừng hoạt động bị phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Hằng, đang sinh sống ở Thái Bình. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi tiếp tục triển khai dự án khi đã bị cơ quan đăng ký đầu tư quyết định ngừng hoạt động bị phạt thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Thanh Hằng_093***)

Hỏi đáp pháp luật Tiếp tục triển khai dự án khi đã chấm dứt hoạt động mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận bị phạt thế nào?

Tiếp tục triển khai dự án khi đã chấm dứt hoạt động mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận bị phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Khánh, đang sinh sống ở Quảng Ngãi. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi tiếp tục triển khai dự án khi đã chấm dứt hoạt động mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận bị phạt thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Nhật Khánh_091***)

Hỏi đáp pháp luật Không triển khai dự án đầu tư sau 12 tháng mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận bị phạt thế nào?

Không triển khai dự án đầu tư sau 12 tháng mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận bị phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Linh, đang sinh sống ở Vũng Tàu. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi không triển khai dự án đầu tư sau 12 tháng mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận bị phạt thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Nhật Linh_093***)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của cơ quan đăng ký đầu tư trong công tác giám sát và đánh giá đầu tư được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của cơ quan đăng ký đầu tư trong công tác giám sát và đánh giá đầu tư được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Sắp tới công ty tôi sẽ tiến hành một số dự án đầu tư vậy nên tôi có thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp đỡ. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký đầu tư trong công tác giám sát và đánh giá đầu tư được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Huyền My (my****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nội dung giám sát của cơ quan đăng ký đầu tư không sử dụng nguồn vốn nhà nước được quy định như thế nào?

Nội dung giám sát của cơ quan đăng ký đầu tư không sử dụng nguồn vốn nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật.  Sắp tới công ty tôi sẽ tiến hành một số dự án đầu tư vậy nên tôi có thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp đỡ. NNội dung giám sát của cơ quan đăng ký đầu tư không sử dụng nguồn vốn nhà nước được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Trâm (tram****@gmail.com)

Hỏi đáp xem nhiều nhất
Hỏi đáp pháp luật
Cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những nội dung gì?
Hỏi đáp pháp luật
Thẩm quyền các cơ quan nhà nước khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động mà cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục chấm dứt hoạt động trong trường hợp dự án đầu tư ngừng hoạt động và Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Các nội dung mà cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó bao gồm những gì?
Hỏi đáp pháp luật
Không triển khai dự án đầu tư sau 12 tháng mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận bị phạt thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tiếp tục triển khai dự án khi đã chấm dứt hoạt động mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận bị phạt thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tiếp tục triển khai dự án khi đã bị cơ quan đăng ký đầu tư quyết định ngừng hoạt động bị phạt thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Giãn tiến độ thực hiện dự án nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư bị phạt thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của cơ quan đăng ký đầu tư trong công tác giám sát và đánh giá đầu tư được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung giám sát của cơ quan đăng ký đầu tư không sử dụng nguồn vốn nhà nước được quy định như thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào