Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển cảng cạn thì Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm gì?
Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển cảng cạn? Nội dung chủ yếu của quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn có những gì? Nội dung chủ yếu của quy hoạch chi tiết phát triển cảng cạn có những gì?
Hỏi đáp pháp luật Các bước và hình thức thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Công ty tôi đang thực hiện một dự án công trình đường bộ của Bộ Giao thông vận tải. Liên quan đến những quy định của pháp luật. có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Các bước và hình thức thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Tổ công tác thẩm tra quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ công tác thẩm tra quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được quy định ra sao? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (0933***)

Hỏi đáp pháp luật Chánh Văn phòng Bộ được ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các văn bản nào?

Chánh Văn phòng Bộ được ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các văn bản nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Ngân Quỳnh, hiện là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trong quá trình tìm hiểu về quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Chánh Văn phòng Bộ được ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các văn bản nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thủ trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng được ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các văn bản nào?

Thủ trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng được ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các văn bản nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Hải Quỳnh, hiện là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trong quá trình tìm hiểu về quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Thủ trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng được ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các văn bản nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Nguyên tắc ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Em là sinh viên năm cuối tại khoa Luật Hành chính, ĐH Luật TPHCM. Hiện tại, em đang thu thập thông tin để hoàn thành bài tiểu luận về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, có một số vấn đề em còn chưa nắm rõ, cụ thể là em đã tìm hiểu về thẩm quyền ký thừa lệnh Bộ trưởng nhưng em không biết là việc ký này có tuân theo nguyên tắc nào không? Và có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp em. Cảm ơn các anh chị rất nhiều! Huy Phong (phong***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có thẩm quyền ký những văn bản nào?

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có thẩm quyền ký những văn bản nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập. Em là sinh viên khoa Quản trị Luật, trường Đại học Luật TP.HCM. Học kỳ này, em được học môn Luật Hành chính. Trong đó, có nội dung tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải. Em được biết, trong quá trình làm việc, thẩm quyền của Bộ trưởng và các Thứ trưởng được phân chia rất rạch ròi. Vậy, anh chị cho em hỏi, pháp luật hiện hành trao quyền cho Bộ trưởng được ký những văn bản nào? Em có thể tìm thêm thông tin tại đâu? Mong anh chị hỗ trợ giúp em! Cảm ơn Quý Ban biên tập rất nhiều! Thảo Trang (0903***)

Hỏi đáp pháp luật Vụ trưởng được ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các văn bản nào?

Vụ trưởng được ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các văn bản nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Hùng Vương, hiện là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trong quá trình tìm hiểu về quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Vụ trưởng được ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các văn bản nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Chánh Thanh tra Bộ được ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các văn bản nào?

Chánh Thanh tra Bộ được ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các văn bản nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Ngọc Ngà, hiện là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trong quá trình tìm hiểu về quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Chánh Thanh tra Bộ được ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các văn bản nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập. Em tên là Thanh Nam, em đang là sinh viên năm cuối Học viện ngoại giao. Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập. (nam***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Phó Chủ tịch thường trực - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Trách nhiệm của Phó Chủ tịch thường trực - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thanh Hằng hiện đang sống và làm việc tại Đồng Tháp. Tôi có nghe nói về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi trách nhiệm của Phó Chủ tịch thường trực - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Thẩm quyền giải quyết tố cáo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Thẩm quyền giải quyết tố cáo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Thị Kim Duyên. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giao thông vận tải. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho tôi. Cho tôi hỏi, thẩm quyền giải quyết tố cáo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Thị Kim Duyên (kimduyen*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải định giá đối với hàng hóa, dịch vụ nào?

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải định giá đối với hàng hóa, dịch vụ nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, để phục vụ cho công việc cũng như có thể am hiểu về pháp luật hơn nên tôi muốn tìm hiểu một số nội dung quy định về hoạt động điều tiết giá của Nhà nước, cụ thể là việc định giá. Chính vì thế, nên tôi có thắc mắc gửi đến cho các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hàng hóa, dịch vụ nào mà Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải định giá? Văn bản nào quy định chi tiết nội dung này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi chân thành cảm ơn anh/chị rất nhiều.

 Anh Dũng (dung***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Những đơn vị nào giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước?

Các đơn vị giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang công tác tại Tòa soạn báo Tuổi trẻ. Hiện tại, tôi đang thu thập thông tin phục vụ cho việc viết bài về tổ chức và hoạt động của Bộ Giao thông vận tải trong bộ máy nhà nước. Tôi được biết, các cơ quan trực thuộc thực hiện các vai trò khác nhau trong quá trình hoạt động của Bộ. Vậy, theo quy định pháp luật hiện hành thì những đơn vị nào được trao nhiệm vụ giúp Bộ trưởng  Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! Phùng Xuân Thế (the***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong công tác thanh tra giao thông vận tải là gì?

Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong công tác thanh tra giao thông vận tải là gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Hiện tôi đang có những thắc mắc trong ngành thanh tra giao thông vận tại. Mong các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong công tác thanh tra giao thông vận tải là gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong quản lý hoạt động bay

Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong quản lý hoạt động bay được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thùy Dung, quê ở Lâm Đồng. Em đang rất quan tâm và muốn tìm hiểu về lĩnh vực hàng không. Em muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong quản lý hoạt động bay ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.Địa chỉ email của em là dung***@gmail.com.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào