Bổ sung hộ tịch

Bổ sung hộ tịch đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Tờ khai cải chính, bổ sung hộ tịch

Tôi được biết, đối với trường hợp cải chính, bổ sung hộ tịch thì phải có tờ khai xác định cải chính, bổ sung hộ tịch . Vậy Ban biên tập cho hỏi mẫu tờ khai đó được quy định như thế nào? 

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục bổ sung hộ tịch

Xin chào Ban tư vấn pháp luật. Tôi là Trần Thị Quỳnh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn (nhưng quê quán thì ở Bình Dương). Hiện tại tôi muốn xin đăng ký bổ sung hộ tịch thì phải làm ở đâu và thủ tục giải quyết như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Trình tự thực hiện thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch được quy định như thế nào?

Trình tự thực hiện thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hồng Lê, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hộ tịch, có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trình tự thực hiện thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cần có những tài liệu, giấy tờ nào?

Hồ sơ thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cần có những tài liệu, giấy tờ nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quang Thành, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hộ tịch, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là hồ sơ thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cần có những tài liệu, giấy tờ nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc? Xin chào Ban biên tập, tôi Thu Dung, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hộ tịch, có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là cơ quan nào có thẩm quyền quyết định thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trình tự thực hiện thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Trình tự thực hiện thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi Thanh Mai, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hộ tịch, có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trình tự thực hiện thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Cách thức thực hiện việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Cách thức thực hiện việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi Đăng Khôi, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hộ tịch, có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là cách thức thực hiện việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Những giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Hồ sơ thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Xin chào Ban biên tập, tôi Thuý Lâm, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hộ tịch, có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể hồ sơ thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thời hạn giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Thời hạn giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc là bao lâu? Xin chào Ban biên tập, tôi Hoàng Ngọc, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hộ tịch, có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là thời hạn giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc là bao lâu? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch của ủy ban nhân dân cấp xã

Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch của ủy ban nhân dân cấp xã. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Trinh, đang sinh sống ở Đà Nẵng, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch của ủy ban nhân dân cấp xã được quy định thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Mỹ Trinh_097**)

Hỏi đáp pháp luật Quy định về thủ tục bổ sung hộ tịch của ủy ban nhân dân cấp xã

Quy định về thủ tục bổ sung hộ tịch của ủy ban nhân dân cấp xã. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Ngọc, đang sinh sống ở Long An, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi để bổ sung thêm nhân khẩu vào sổ hộ tịch cần tuân thủ những thủ tục gì? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Thanh Ngọc_096**)

Hỏi đáp pháp luật Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc tại Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài được quy định thế nào?

Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc tại Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc tại Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Ngọc Mai (mai***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc tại Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào?

Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc tại Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Thanh Tân (tan***@gmail.com)

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào