Đề xuất bổ sung chức danh nghề nghiệp viên chức điều dưỡng và kỹ thuật y?

Đề xuất bổ sung chức danh nghề nghiệp viên chức điều dưỡng và kỹ thuật y? Hệ số lương chức danh nghề nghiệp viên chức điều dưỡng hạng 1 và kỹ thuật y hạng 1?

Đề xuất bổ sung chức danh nghề nghiệp viên chức điều dưỡng và kỹ thuật y?

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Tải về

Theo đó, tại Điều 2 Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y Tải về đề xuất như sau:

Điều 2. Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
1. Nhóm chức danh điều dưỡng, bao gồm:
a) Điều dưỡng hạng I Mã số: V.08.05.31
b) Điều dưỡng hạng II Mã số: V.08.05.11
c) Điều dưỡng hạng III Mã số: V.08.05.12
d) Điều dưỡng hạng IV Mã số: V.08.05.13
2. Nhóm chức danh hộ sinh, bao gồm:
a) Hộ sinh hạng II Mã số: V.08.06.14
b) Hộ sinh hạng III Mã số: V.08.06.15
c) Hộ sinh hạng IV Mã số: V.08.06.16
3. Nhóm chức danh kỹ thuật y, bao gồm:
a) Kỹ thuật y hạng I Mã số: V.08.07.32
b) Kỹ thuật y hạng II Mã số: V.08.07.17
c) Kỹ thuật y hạng III Mã số: V.08.07.18
d) Kỹ thuật y hạng IV Mã số: V.08.07.19

Theo Điều 2 Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức điều dưỡng, kỹ thuật y hiện nay như sau:

Điều 2. Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp
1. Nhóm chức danh điều dưỡng, bao gồm:
a) Điều dưỡng hạng II Mã số: V.08.05.11
b) Điều dưỡng hạng III Mã số: V.08.05.12
c) Điều dưỡng hạng IV Mã số: V.08.05.13
2. Nhóm chức danh hộ sinh, bao gồm:
a) Hộ sinh hạng II Mã số: V.08.06.14
b) Hộ sinh hạng III Mã số: V.08.06.15
c) Hộ sinh hạng IV Mã số: V.08.06.16
3. Nhóm chức danh kỹ thuật y, bao gồm:
a) Kỹ thuật y hạng II Mã số: V.08.07.17
b) Kỹ thuật y hạng III Mã số: V.08.07.18
c) Kỹ thuật y hạng IV Mã số: V.08.07.19

Như vậy, so với quy định hiện tại thì Bộ Y tế đề xuất bổ sung thêm 02 chức danh nghề nghiệp trong chức danh nghề nghiệp viên chức điều dưỡng, kỹ thuật y là Điều dưỡng hạng 1 (Mã số: V.08.05.31) và Kỹ thuật y hạng 1 (Mã số: V.08.07.32).

Đề xuất bổ sung chức danh nghề nghiệp viên chức điều dưỡng và kỹ thuật y?

Đề xuất bổ sung chức danh nghề nghiệp viên chức điều dưỡng và kỹ thuật y? (Hình từ Internet)

Hệ số lương chức danh nghề nghiệp viên chức điều dưỡng hạng 1 và kỹ thuật y hạng 1?

Theo Điều 16 Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y Tải về như sau:

Điều 16. Cách xếp lương
1. Các chức danh điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:
a) Chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng I, chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng I được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00.
b) Chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II, chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng II, chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78.
c) Chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III, chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III, chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
d) Chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV, chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV, chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Theo đó, hệ số lương chức danh nghề nghiệp viên chức điều dưỡng hạng 1 và kỹ thuật y hạng 1 được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của chức danh nghề nghiệp viên chức điều dưỡng hạng 1 và kỹ thuật y hạng 1 là gì?

Theo Điều 3 Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y Tải về thì tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của chức danh nghề nghiệp viên chức điều dưỡng hạng 1 và kỹ thuật y hạng 1 như sau:

(1) Tận tuỵ phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

(2) Hiểu biết và thực hiện đúng quy tắc ứng xử của viên chức ngành y tế.

(3) Thực hành nghề nghiệp theo đúng quy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật.

(4) Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

(5) Tôn trọng quyền của người bệnh, tôn trọng phụ nữ, quyền con người;

(6) Trung thực, khách quan, công bằng, trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

Chức danh nghề nghiệp viên chức
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chức danh nghề nghiệp viên chức
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất bổ sung chức danh nghề nghiệp viên chức điều dưỡng và kỹ thuật y?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024, hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào thì thực hiện xét chuyển chức danh nghề nghiệp của viên chức?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ ngày 07/12/2023, bãi bỏ hình thức thi, chỉ giữ lại xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức có được kết hợp nâng bậc lương?
Hỏi đáp Pháp luật
Các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực được sắp xếp như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Chức danh nghề nghiệp là gì? Quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức phải đảm bảo những nội dung gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ từ ngày 26/09/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Hệ số lương của viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa từ ngày 10/04/2023 là bao nhiêu?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chức danh nghề nghiệp viên chức
Tạ Thị Thanh Thảo
273 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chức danh nghề nghiệp viên chức
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào