Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá cần những giấy tờ gì?

Điều kiện của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá được coi là đại diện cho ngành sản xuất trong nước là gì? Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá cần những giấy tờ gì? Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá bao gồm những nội dung gì?

Điều kiện của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá được coi là đại diện cho ngành sản xuất trong nước là gì?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định điều kiện của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá được coi là đại diện cho ngành sản xuất trong nước là:

- Tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự được sản xuất của các nhà sản xuất trong nước nộp hồ sơ và các nhà sản xuất trong nước ủng hộ việc yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá phải lớn hơn tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự được sản xuất của các nhà sản xuất trong nước phản đối việc yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá;

- Tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự được sản xuất của các nhà sản xuất trong nước nộp hồ sơ và các nhà sản xuất trong nước ủng hộ việc yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá chiếm ít nhất 25% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự được sản xuất của ngành sản xuất trong nước.

Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá cần những giấy tờ gì? (Hình từ internet)

Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá cần những giấy tờ gì?

Căn cứ theo Điều 28 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá bao gồm:

(1) Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá;

(2) Các giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Theo đó, đơn yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá gồm các nội dung sau:

+ Tên, địa chỉ và thông tin cần thiết khác của tổ chức, cá nhân đại diện ngành sản xuất trong nước;

+ Thông tin, số liệu, chứng cứ để xác định đại diện ngành sản xuất trong nước, bao gồm danh sách các tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự; khối lượng, số lượng hàng hóa tương tự mà các tổ chức, cá nhân nêu trên sản xuất;

+ Tên, địa chỉ của các tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa tương tự ủng hộ hoặc phản đối vụ việc;

+ Thông tin mô tả về hàng hóa nhập khẩu bị yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá, bao gồm:

++ Tên khoa học, tên thương mại, tên thường gọi; thành phần; các đặc tính vật lý, hóa học cơ bản; quy trình sản xuất;

++ Mục đích sử dụng chính; tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc tế và Việt Nam; mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mức thuế nhập khẩu có hiệu lực áp dụng theo biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại từng thời kỳ;

- Thông tin mô tả về hàng hóa tương tự của ngành sản xuất trong nước bao gồm:

++ Tên khoa học, tên thương mại, tên thường gọi;

++ Các đặc tính vật lý, hóa học cơ bản;

++ Mục đích sử dụng chính;

++ Quy trình sản xuất; tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc tế và Việt Nam;

+ Thông tin về khối lượng, số lượng và trị giá hàng hóa nhập khẩu quy định tại điểm d khoản này trong thời kỳ 12 tháng trước khi nộp Hồ sơ;

+ Thông tin về khối lượng, số lượng và trị giá hàng hóa tương tự của ngành sản xuất trong nước quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 28 Nghị định 10/2018/NĐ-CP trong thời kỳ 12 tháng trước khi nộp Hồ sơ, trừ trường hợp ngành sản xuất trong nước hoạt động ít hơn 12 tháng;

+ Thông tin về giá thông thường và giá xuất khẩu của hàng hóa được mô tả theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 28 Nghị định 10/2018/NĐ-CP; biên độ bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu bị yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá;

+ Thông tin, số liệu, chứng cứ về thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành ngành sản xuất trong nước;

+ Thông tin, số liệu, chứng cứ về mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa quy định tại khoản d điểm 2 Điều 28 Nghị định 10/2018/NĐ-CP và thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành ngành sản xuất trong nước;

+ Thông tin về nước xuất khẩu hoặc xuất xứ của hàng hóa bị yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá, bao gồm danh sách cụ thể của các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài và các nhà nhập khẩu;

+ Yêu cầu cụ thể về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá, thời hạn áp dụng và mức độ áp dụng.

Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá bao gồm những nội dung gì?

Căn cứ tại Điều 80 Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá bao gồm những nội dung như sau:

- Xác định hàng hóa bị bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam và biên độ bán phá giá bao gồm:

+ Xác định giá thông thường;

+ Xác định giá xuất khẩu;

+ Thực hiện việc so sánh công bằng giữa giá thông thường với giá xuất khẩu và xác định biên độ bán phá giá cụ thể của hàng hóa thuộc đối tượng điều tra cho từng tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra (sau đây gọi là nhà sản xuất, xuất khẩu).

- Xác định thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

- Xác định mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa bị bán phá giá với thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

- Xác định tác động của biện pháp chống bán phá giá đối với kinh tế - xã hội.

Chống bán phá giá
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chống bán phá giá
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá cần những giấy tờ gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Bán phá giá là gì? Bán phá giá có bị phạt không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn rà soát cuối kỳ trong áp dụng biện pháp chống bán phá giá là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào hạ giá bán hàng hóa, dịch vụ mà không bị coi là vi phạm pháp luật về cạnh tranh và pháp luật chống bán phá giá hàng nhập khẩu?
Hỏi đáp pháp luật
Bán phá giá là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Biên độ bán phá giá không đáng kể là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Biên độ bán phá giá là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm quản lý nhà nước về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Áp dụng biện pháp cam kết chống bán phá giá tạm thời hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chống bán phá giá
Lê Nguyễn Minh Thy
77 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chống bán phá giá
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào