Thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024 bị xử lý kỷ luật như thế nào?

Thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024 bị xử lý kỷ luật như thế nào? Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 vào ngày nào?

Thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024 bị xử lý kỷ luật như thế nào?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 54 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 54. Xử lý thí sinh vi phạm Quy chế thi
Mọi vi phạm Quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh.
...
3. Đình chỉ thi:
a) Đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế này vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa nhũng người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác; không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ;
b) CBCT lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi;
c) Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó.
...

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Quy chế Thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 14. Trách nhiệm của thí sinh
...
4. Phải tuân thủ các quy định sau đây trong phòng thi:
...
Cấm mang vào phòng thi: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi;
...

Theo đó, một trong những vật dụng thí sinh bị cấm mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024 là thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình), trong đó có điện thoại.

Do đó, trường hợp thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024 thì sẽ bị cán bộ coi thi lập biên bản, tịch thu điện thoại và bị đình chỉ thi.

Đồng thời, thí sinh bị đình chỉ thi buộc phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi.

Ngoài ra, thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/25062024/thi-tot-nghiep-thpt%20(2)%20(1).jpg

Thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024 bị xử lý kỷ luật như thế nào? (Hình từ Internet)

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 vào ngày nào?

Căn cứ theo Tiểu mục 7 Mục 1 Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH năm 2024 quy định như sau:

I. Đối với thí sinh
...
7. Đăng ký và xử lý nguyện vọng:
a) Từ ngày 18/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NVXT không giới hạn số lần:
- Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, xem, sửa,) thông tin của thí sinh trên Hệ thống;
- Việc đăng ký NVXT đối với các ngành/chương trình phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Nội dung hướng dẫn đăng tải tại Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia);
...

Như vậy, thí sinh sẽ tiến hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 từ ngày 18/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024.

Trách nhiệm của trường THPT trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2024 là gì?

Căn cứ theo Điều 60 Quy chế Thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT, trách nhiệm của trường THPT trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2024 đó là:

- Điều động và tạo mọi điều kiện cần thiết để các viên chức, giáo viên tham gia kỳ thi theo yêu cầu, đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sở Giáo dục và Đào tạo.

- Hoàn thành chương trình dạy học theo chỉ đạo của sở Giáo dục và Đào tạo; tổ chức ôn tập cho học sinh.

- Hướng dẫn để học sinh được cấp Căn cước công dân chậm nhất vào cuối học kỳ 1 năm học lớp 12.

- Tổ chức kiểm tra trình độ kiến thức văn hóa, xếp loại học lực cho những người tự học khi được sở Giáo dục và Đào tạo giao trách nhiệm.

- Cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu ngành đúng thời hạn quy định trong hướng dẫn tổ chức thi.

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự thi, đơn đề nghị phúc khảo; kiểm tra hồ sơ của người học đăng ký dự thi tại trường; hoàn thiện dữ liệu đăng ký dự thi và chuyển dữ liệu cho sở Giáo dục và Đào tạo; in, đóng dấu và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh; quản lý hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh theo quy định.

- Tổ chức cho công chức, viên chức, giáo viên và thí sinh học tập Quy chế thi, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn cho Hội đồng thi nếu được chọn làm Điểm thi hoặc địa điểm chấm thi, phúc khảo.

- Tiếp nhận đơn, lập danh sách thí sinh có đơn phúc khảo bài thi và chuyển đến sở Giáo dục và Đào tạo; trả Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi tại trường.

- Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

- Lưu trữ hồ sơ của kỳ thi theo quy định.

- Đối sánh điểm thi trung bình các bài thi, môn thi thành phần với điểm trung bình môn học tương ứng của năm học lớp 12 của các học sinh của trường làm căn cứ để đổi mới việc dạy và học trong nhà trường.

Thi tốt nghiệp THPT
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thi tốt nghiệp THPT
Hỏi đáp Pháp luật
Thi THPT quốc gia 2025 trắc nghiệm hay tự luận?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn thí sinh tự do đăng ký nguyện vọng trực tuyến năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2024 63 tỉnh thành bằng cách liên hệ trực tiếp tổng đài nhanh nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách tra cứu điểm học bạ THPT mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Rớt tốt nghiệp THPT có phải học lại 12 không? Thí sinh đạt bao nhiêu điểm trong một môn thì bị xem là rớt tốt nghiệp THPT quốc gia?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án chính thức của BGDĐT tất cả môn thi tốt nghiệp THPT 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án môn Tiếng Nhật thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cập nhật chi tiết?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024 cập nhập nhanh nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp Đáp án toán THPT quốc gia 2024 cập nhập chi tiết, đầy đủ?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi tốt nghiệp THPT
Nguyễn Thị Kim Linh
329 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thi tốt nghiệp THPT
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào