Bằng trung cấp nghề có thi đại học được hay không?

Bằng trung cấp nghề có thi đại học được hay không? Học trung cấp nghề cần đáp ứng điều kiện gì? Thủ tục đăng ký học trung cấp nghề được thục hiện như thế nào?

Bằng trung cấp nghề có thi đại học được hay không?

Căn cứ theo Điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về đối tượng, điều kiện dự tuyển như sau:

Điều 5. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
1. Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức), bao gồm:
a) Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
b) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
2. Đối tượng dự tuyển quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định tại Điều 9 Quy chế này;
b) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
3. Đối với một chương trình đào tạo hoặc một ngành đào tạo áp dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh, cơ sở đào tạo có thể quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện dự tuyển cho mỗi phương thức tuyển sinh nhưng phải tuân thủ nguyên tắc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quy chế này.
4. Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, cơ sở đào tạo thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh.

Thông qua quy định trên, trường hợp người có bằng trung cấp nghề nhưng không có bằng tốt nghiệp THPT thì vẫn được thi đại học nếu đáp ứng các điều kiện như sau:

- Bằng trung cấp nghề cùng nhóm ngành dự tuyển.

- Người học đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

Bằng trung cấp nghề có thi đại học được hay không?

Bằng trung cấp nghề có thi đại học được hay không? (Hình từ Internet)

Học trung cấp nghề cần đáp ứng điều kiện gì?

Theo quy định Điều 3 Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH về thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh như sau:

Điều 3. Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh
1. Thời gian tuyển sinh được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm.
2. Đối tượng tuyển sinh:
a) Đối với trình độ trung cấp:
Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên.
....
c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài, nếu có đủ điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển học trình độ trung cấp, cao đẳng:
- Bảo đảm các điều kiện được quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này;
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (nếu dùng ngân sách nhà nước đi học) đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được dự tuyển khi đã được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồng ý;
....

Như vậy, điều kiện để học trung cấp nghề bao gồm:

[1] Đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên.

[2] Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài cần có thêm các yêu cầu như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (nếu dùng ngân sách nhà nước đi học) đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được dự tuyển học trung cấp nghề khi đã được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồng ý.

- Quân nhân và công an nhân dân tại ngũ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng ý; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau;

- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học trung cấp nghề tại Việt Nam: Hiệu trưởng trường căn cứ kết quả học tập ở trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên của thí sinh (bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ minh chứng) và kết quả kiểm tra kiến thức, tiếng Việt (nếu cần) theo quy định của trường để xem xét, quyết định tuyển thí sinh vào học.

Thủ tục đăng ký học trung cấp nghề được thục hiện như thế nào?

Căn cứ tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH, thủ tục đăng ký học trung cấp nghề được thục hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ có những giấy tờ dưới đây:

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH.

- Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và tiêu chí xét tuyển hoặc thi tuyển của từng trường.

Bước 2: Đăng ký dự tuyển theo 03 hình thức như sau:

- Đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của địa phương hoặc trực tiếp tại trường đăng ký dự tuyển.

- Đăng ký trực tuyến (online) trên trang thông tin điện tử về tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có địa chỉ tại: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của địa phương hoặc trên các trang thông tin điện tử của các trường.

- Đăng ký trực tuyến (online) qua Ứng dụng “Chọn nghề” được cài đặt trên các thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng).

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp: Nộp trực tiếp hoặc nộp trực tuyến tương ứng với hình thức đăng ký.

- Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và tiêu chí xét tuyển hoặc thi tuyển của từng trường: Nộp trực tiếp cho trường đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu điện theo yêu cầu của trường dự tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thi tốt nghiệp THPT
Hỏi đáp Pháp luật
5,0 có đậu tốt nghiệp không? Thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT 2024 là bao nhiêu phút?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn các bước phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 chi tiết?
Hỏi đáp Pháp luật
Minh chứng để được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 gồm gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thi khối A00 gồm những môn nào? Khi xảy ra các trường hợp bất thường về đề thi thì phải báo cáo cho ai?
Hỏi đáp Pháp luật
Khối C00 và C01 gồm những môn nào? Có thể bảo lưu điểm thi tốt nghiệp THPT cho năm sau được không?
Hỏi đáp Pháp luật
Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024 thông qua website của Sở GD&ĐT cấp tỉnh?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn Tra cứu điểm thi THPT 2024 Hải Phòng đầy đủ, nhanh nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn Tra cứu điểm thi THPT 2024 tỉnh Đắk Lắk đầy đủ, nhanh nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn Tra cứu điểm thi THPT 2024 tỉnh Kiên Giang đầy đủ, nhanh nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Tra cứu điểm thi THPT 2024 ở đâu? Nộp đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT ở đâu?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi tốt nghiệp THPT
Dương Thanh Trúc
1,106 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thi tốt nghiệp THPT
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào