Bằng trung cấp nghề có tương đương với bằng tốt nghiệp THPT hay không?

Bằng trung cấp nghề có tương đương với bằng tốt nghiệp THPT hay không? Có mấy hình thức đăng ký dự tuyển trung cấp nghề?

Bằng trung cấp nghề có tương đương với bằng tốt nghiệp THPT hay không?

Căn cứ theo Điều 34 Luật Giáo dục 2019 quy định về xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, trung học phổ thông và cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông như sau:

Điều 34. Xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, trung học phổ thông và cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông
....
4. Học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, theo học trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau khi đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.
Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông được sử dụng để theo học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về đối tượng, điều kiện dự tuyển như sau:

Điều 5. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
1. Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức), bao gồm:
a) Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
b) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
2. Đối tượng dự tuyển quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định tại Điều 9 Quy chế này;
b) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
3. Đối với một chương trình đào tạo hoặc một ngành đào tạo áp dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh, cơ sở đào tạo có thể quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện dự tuyển cho mỗi phương thức tuyển sinh nhưng phải tuân thủ nguyên tắc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quy chế này.
4. Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, cơ sở đào tạo thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh.

Thông qua các quy định trên, học sinh có bằng trung cấp nghề và đã thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được cấp thêm Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.

Theo đó, Giấy chứng nhận này được sử dụng để theo học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong một số trường hợp cụ thể theo quy định.

Ví dụ, trường hợp học sinh đăng ký dự tuyển đại học thì bằng trung cấp nghề và Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông có giá trị tương tương với bằng tốt nghiệp THPT giúp học sinh đảm bảo các điều kiện dự thi.

Bằng trung cấp nghề có tương đương với bằng tốt nghiệp THPT hay không?

Bằng trung cấp nghề có tương đương với bằng tốt nghiệp THPT hay không? (Hình từ Internet)

Có mấy hình thức đăng ký dự tuyển trung cấp nghề?

Theo Điều 5 Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ và thủ tục đăng ký dự tuyển vào trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng như sau:

Điều 5. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự tuyển vào trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
....
2. Các hình thức đăng ký dự tuyển
a) Đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của địa phương hoặc trực tiếp tại trường đăng ký dự tuyển;
b) Đăng ký trực tuyến (online) trên trang thông tin điện tử về tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có địa chỉ tại: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của địa phương hoặc trên các trang thông tin điện tử của các trường;
c) Đăng ký trực tuyến (online) qua Ứng dụng “Chọn nghề” được cài đặt trên các thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng).
....

Như vậy, có 03 hình thức đăng ký dự tuyển trung cấp nghề bao gồm:

- Đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp và nộp trực tiếp trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của địa phương hoặc trực tiếp tại trường đăng ký dự tuyển.

- Đăng ký trực tuyến tại trang thông tin điện tử về tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có địa chỉ tại: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của địa phương hoặc trên các trang thông tin điện tử của các trường..

- Đăng ký trực tuyến tại Ứng dụng “Chọn nghề” trên điện thoại.

Hội đồng tuyển sinh trung cấp nghề do ai lập, có nhiệm vụ như thế nào?

Căn cứ tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH, Hội đồng tuyển sinh trung cấp nghề do Hiệu trưởng trường ra quyết định thành lập và có nhiệm vụ quyền hạn như sau:

- Tổ chức triển khai các phương án tuyển sinh đã lựa chọn.

- Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh.

- Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh theo quy định.

- Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

- Tổ chức thực hiện phần mềm tuyển sinh thống nhất của trường; báo cáo kịp thời kết quả tuyển sinh theo quy định

Thi tốt nghiệp THPT
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thi tốt nghiệp THPT
Hỏi đáp Pháp luật
5,0 có đậu tốt nghiệp không? Thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT 2024 là bao nhiêu phút?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn các bước phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 chi tiết?
Hỏi đáp Pháp luật
Minh chứng để được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 gồm gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thi khối A00 gồm những môn nào? Khi xảy ra các trường hợp bất thường về đề thi thì phải báo cáo cho ai?
Hỏi đáp Pháp luật
Khối C00 và C01 gồm những môn nào? Có thể bảo lưu điểm thi tốt nghiệp THPT cho năm sau được không?
Hỏi đáp Pháp luật
Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024 thông qua website của Sở GD&ĐT cấp tỉnh?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn Tra cứu điểm thi THPT 2024 Hải Phòng đầy đủ, nhanh nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn Tra cứu điểm thi THPT 2024 tỉnh Đắk Lắk đầy đủ, nhanh nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn Tra cứu điểm thi THPT 2024 tỉnh Kiên Giang đầy đủ, nhanh nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Tra cứu điểm thi THPT 2024 ở đâu? Nộp đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT ở đâu?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi tốt nghiệp THPT
Dương Thanh Trúc
774 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thi tốt nghiệp THPT
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào