Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công dân thực hiện kiểm tra nội dung nào?

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công dân thực hiện kiểm tra nội dung nào? Đâu là hình thức để công dân trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát?

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công dân thực hiện kiểm tra nội dung nào?

Theo Điều 30 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định công dân thực hiện kiểm tra nội dung sau:

- Công dân kiểm tra việc thực hiện các nội dung mà Nhân dân đã bàn và quyết định quy định bao gồm:

+ Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức.

+ Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác.

+ Nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

+ Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

+ Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

+ Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội.

- Công dân giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công dân thực hiện kiểm tra nội dung nào?

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công dân thực hiện kiểm tra nội dung nào? (Hình từ Internet)

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đâu là hình thức để công dân trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát?

Theo khoản 1 Điều 31 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định như sau:

Điều 31. Hình thức kiểm tra, giám sát
1. Công dân trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua:
a) Hoạt động lao động, sản xuất, học tập, công tác, sinh hoạt của công dân ở cộng đồng dân cư;
b) Quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người dân ở cộng đồng dân cư;
c) Tiếp cận các thông tin được công khai; các thông tin, báo cáo của chính quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý hoặc thực hiện các nội dung Nhân dân đã bàn và quyết định;
d) Tham dự hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân; hội nghị định kỳ và các cuộc họp khác của cộng đồng dân cư.
...

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, đâu là hình thức để công dân trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát như sau:

- Tham dự hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân; hội nghị định kỳ và các cuộc họp khác của cộng đồng dân cư.

- Hoạt động lao động, sản xuất, học tập, công tác, sinh hoạt của công dân ở cộng đồng dân cư.

- Quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người dân ở cộng đồng dân cư.

- Tiếp cận các thông tin được công khai; các thông tin, báo cáo của chính quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý hoặc thực hiện các nội dung Nhân dân đã bàn và quyết định.

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công dân thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua cơ quan, tổ chức nào?

Theo khoản 2 Điều 31 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định như sau:

Điều 31. Hình thức kiểm tra, giám sát
...
2. Công dân thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các tổ chức tự quản khác ở địa phương được thành lập theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, công dân thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua cơ quan, tổ chức sau:

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã;

- Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng;

- Các tổ chức tự quản khác ở địa phương được thành lập theo quy định của pháp luật.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổ chức hợp lệ khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thành viên của Ban thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước bao gồm bao nhiêu thành viên?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định nội dung người lao động giám sát như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cơ quan, cá nhân nào có trách nhiệm triệu tập và chủ trì hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công dân thực hiện kiểm tra nội dung nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia ý kiến về các nội dung ở xã, phường, thị trấn là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thời gian lấy ý kiến của Nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định là bao lâu?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tạ Thị Thanh Thảo
212 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào