Thí sinh có được đổi nguyện vọng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 không?

Thí sinh có được đổi nguyện vọng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 không? Nguyên tắc xét tuyển nguyện vọng đại học là gì?

Thí sinh có được đổi nguyện vọng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 không?

Căn cứ tại Tiểu mục 4 Mục 4 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT năm 2024 có nêu cụ thể như sau:

Bên cạnh đó, tại Tiểu mục 7 Mục 1 Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH năm 2024, để thống nhất triển khai nhiệm vụ và tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thí sinh lưu ý việc đăng ký và xử lý nguyện vọng với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 như sau:

I. Đối với thí sinh
...
7. Đăng ký và xử lý nguyện vọng:
a) Từ ngày 18/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NVXT không giới hạn số lần:
- Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, xem, sửa,) thông tin của thí sinh trên Hệ thống;
- Việc đăng ký NVXT đối với các ngành/chương trình phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Nội dung hướng dẫn đăng tải tại Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia);
- Các nguyện vọng của thí sinh ĐKXT vào tất cả các CSĐT đăng ký theo ngành/chương trình và được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất), đồng thời thí sinh phải cung cấp các dữ liệu (theo tiêu chí, điều kiện, quy trình đăng ký được quy định tại ĐATS của các CSĐT) tương ứng với ngành/chương trình mà thí sinh đã ĐKXT để các CSĐT sử dụng xét tuyển (Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký được đăng tải trên Hệ thống khi thí sinh truy cập vào để đăng ký);
- Tất cả các NVXT của thí sinh vào CSĐT được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm đủ điều kiện trúng tuyển;
- Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào CSĐT theo kế hoạch xét tuyển sớm của CSĐT, nếu đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) phải tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống để được xét tuyển theo quy định.

Như vậy, sau khi có kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, các thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không hạn chế số lần trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo thời gian từ ngày 18/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024.

Lưu ý:

- Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, xem, sửa,) thông tin của thí sinh trên Hệ thống;

- Việc đăng ký NVXT đối với các ngành/chương trình phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Nội dung hướng dẫn đăng tải tại Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia)

Thí sinh có được đổi nguyện vọng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 không?

Thí sinh có được đổi nguyện vọng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 không? (Hình từ Internet)

Nguyên tắc xét tuyển nguyện vọng đại học là gì?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về việc xét tuyển và xử lý nguyện vọng theo kế hoạch chung cụ thể như sau:

Điều 20. Xét tuyển và xử lý nguyện vọng theo kế hoạch chung
....
3. Nguyên tắc xét tuyển
a) Điểm trúng tuyển được xác định để số lượng tuyển được theo từng ngành, chương trình đào tạo phù hợp với số lượng chỉ tiêu đã công bố, nhưng không thấp hơn ngưỡng đầu vào;
b) Đối với một ngành đào tạo (hoặc một chương trình đào tạo) theo một phương thức và tổ hợp môn, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng theo điểm xét không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;
c) Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, cơ sở đào tạo có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng (để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn);
d) Việc sử dụng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng để xét tuyển đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định về điểm ưu tiên được quy định tại Điều 7 của Quy chế này.
...

Theo đó, nguyên tắc xét tuyển nguyện vọng đại học như sau:

- Điểm trúng tuyển được xác định để số lượng tuyển được theo từng ngành, chương trình đào tạo phù hợp với số lượng chỉ tiêu đã công bố, nhưng không thấp hơn ngưỡng đầu vào;

- Đối với một ngành đào tạo (hoặc một chương trình đào tạo) theo một phương thức và tổ hợp môn, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng theo điểm xét không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp sau:

Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, cơ sở đào tạo có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng (để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn);

- Việc sử dụng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng để xét tuyển đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định về điểm ưu tiên.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT bị điểm liệt có được xét tốt nghiệp không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 42 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về công nhận tốt nghiệp THPT như sau:

Điều 42. Công nhận tốt nghiệp THPT
1. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.
...

Như vậy, thí sinh có điểm thi bị điểm liệt (bằng hoặc dưới 1,0 điểm),đều không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THPT 2024, đồng thời không thể sử dụng kết quả của tổ hợp môn thi có điểm liệt để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Thi tốt nghiệp THPT
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thi tốt nghiệp THPT
Hỏi đáp Pháp luật
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ bị hủy kết quả thi khi mắc lỗi gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp đề Toán thi tốt nghiệp THPT có đáp án chi tiết của các năm gần đây?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề thi chính thức của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có phải là tài liệu bí mật nhà nước hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thống kê các tác phẩm văn thi THPT quốc gia qua các năm cập nhật mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Bao nhiêu tiền 1 nguyện vọng đại học 2024? Thời gian nộp lệ phí nguyện vọng 2024 là khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Bao giờ có Số báo danh thi THPT quốc gia 2024? Đánh số báo danh, xếp phòng thi THPT quốc gia 2024 do ai thực hiện?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 là khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Xem số báo danh thi THPT quốc gia 2024 bằng CCCD/CMND, bằng tên nhanh nhất, chính xác nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh sách 25 địa điểm thi chính thức kỳ tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TP Cần Thơ?
Hỏi đáp Pháp luật
Đi trễ bao lâu thì không được dự thi tốt nghiệp THPT 2024? Bài thi tốt nghiệp THPT 2024 bị cho điểm 0 trong trường hợp nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi tốt nghiệp THPT
Nguyễn Thị Hiền
328 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thi tốt nghiệp THPT
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào