Tổng hợp mẫu báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133?

Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm những văn bản nào? Tổng hợp mẫu báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133?

Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm những văn bản nào?

Căn cứ Điều 71 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định hệ thống báo cáo tài chính:

Điều 71. Hệ thống báo cáo tài chính
1. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:
a) Báo cáo bắt buộc:
- Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01a - DNN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 - DNN
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 - DNN
Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b - DNN thay cho Mẫu số B01a - DNN.
Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 - DNN).
b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 - DNN
2. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:
a) Báo cáo bắt buộc:
- Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 - DNNKLT
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 - DNN
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 - DNNKLT
b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 - DNN
...

Như vậy, hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm những văn bản sau:

[1] Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

- Báo cáo bắt buộc:

+ Báo cáo tình hình tài chính

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

- Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

[2] Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

- Báo cáo bắt buộc:

+ Báo cáo tình hình tài chính

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

- Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng hợp mẫu báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133?

Tổng hợp mẫu báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133? (Hình từ Internet)

Tổng hợp mẫu báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133?

Căn cứ Mục 1 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định mẫu báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

[1] Báo cáo tình hình tài chính áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Tải về

Tải về

[2] Báo cáo tình hình tài chính áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Tải về

[3] Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tải về

[4] Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Theo phương pháp trực tiếp Tải về

- Theo phương pháp gián tiếp Tải về

[5] Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Tải về

[6] Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Tải về

Những thông tin chung về doanh nghiệp phải có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Căn cứ Điều 81 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính:

Điều 81. Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính
1. Những thông tin chung về doanh nghiệp
Trong Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải trình bày các thông tin chung sau:
- Tên và địa chỉ của doanh nghiệp;
- Ngày kết thúc kỳ kế toán;
- Ngày lập báo cáo tài chính;
- Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán;
- Đơn vị tiền tệ dùng để lập và trình bày báo cáo tài chính.
2. Lập và trình bày Báo cáo tình hình tài chính
2.1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình tài chính
- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
- Căn cứ vào Báo cáo tình hình tài chính năm trước (để trình bày cột đầu năm).
2.2. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp
2.2.1. Đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục (xem mẫu B01a - DNN)
...

Như vậy, những thông tin chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có trong báo cáo tài chính bao gồm:

- Tên và địa chỉ của doanh nghiệp;

- Ngày kết thúc kỳ kế toán;

- Ngày lập báo cáo tài chính;

- Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán;

- Đơn vị tiền tệ dùng để lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Báo cáo tài chính
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu B04/BCTC thuyết minh Báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hành vi vi phạm quy định về chậm gửi báo cáo tài chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước bị phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp siêu nhỏ năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp mẫu báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước chậm thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính nhà nước mới nhất 2024? Nội dung thuyết minh báo cáo tài chính nhà nước gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính online mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 của doanh nghiệp nhà nước là khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi thay đổi năm tài chính, doanh nghiệp lập và trình bày báo cáo tài chính năm như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Báo cáo tài chính
Phan Vũ Hiền Mai
116 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Báo cáo tài chính
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào