Cần điều kiện gì để đăng ký buôn bán thuốc thú y? Nghĩa vụ của cửa hàng thuốc thú y khi bán thuốc?

Cần điều kiện gì để đăng ký buôn bán thuốc thú y? Nghĩa vụ của cửa hàng thuốc thú y khi bán thuốc? Buôn bán thuốc thú y trong danh mục cấm sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cần điều kiện gì để đăng ký buôn bán thuốc thú ý?

Theo Điều 92 Luật Thú y 2015 quy định về điều kiện buôn bán thuốc thú y như sau:

Điều 92. Điều kiện buôn bán thuốc thú y
Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp;
3. Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y;
4. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

Theo Điều 17 Nghị định 35/2016/NĐ-CP được sửa đổi tại bởi điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 123/2018/NĐ-CP cũng quy định về điều kiện buôn bán thuốc thú y như sau:

Điều 17. Điều kiện buôn bán thuốc thú y
Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải theo quy định tại Điều 92 của Luật thú y và đáp ứng các Điều kiện sau đây:
2. Có đủ quầy, tủ, giá kệ để chứa, đựng và trưng bày sản phẩm phải đảm bảo chắc chắn, dễ vệ sinh và tránh được những tác động bất lợi của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, nấm mốc, động vật gặm nhấm và côn trùng gây hại.
3. Có trang thiết bị để bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn của sản phẩm; có nhiệt kế, ẩm kế theo dõi điều kiện bảo quản sản phẩm. Đối với cơ sở buôn bán vắc xin, chế phẩm sinh học phải có tủ lạnh, tủ mát hoặc kho lạnh; có nhiệt kế để kiểm tra điều kiện bảo quản; có máy phát điện dự phòng, vật dụng, phương tiện vận chuyển phân phối vắc xin bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn sản phẩm.

Như vậy, để buôn bán thuốc thú y cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp;

- Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y;

- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

- Có đủ quầy, tủ, giá kệ để chứa, đựng và trưng bày sản phẩm phải đảm bảo chắc chắn, dễ vệ sinh và tránh được những tác động bất lợi của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, nấm mốc, động vật gặm nhấm và côn trùng gây hại.

- Có trang thiết bị để bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn của sản phẩm; có nhiệt kế, ẩm kế theo dõi điều kiện bảo quản sản phẩm.

Cần điều kiện gì để đăng ký buôn bán thuốc thú y? Nghĩa vụ của cửa hàng thuốc thú y khi bán thuốc?

Cần điều kiện gì để đăng ký buôn bán thuốc thú y? Nghĩa vụ của cửa hàng thuốc thú y khi bán thuốc? (Hình từ Internet)

Nghĩa vụ của cửa hàng thuốc thú y khi bán thuốc?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 93 Luật Thú y 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y như sau:

Điều 93. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y
....
2. Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y có nghĩa vụ sau đây:
a) Bán đúng loại thuốc thú y theo đơn đối với thuốc thú y phải kê đơn hoặc theo yêu cầu của người mua với thuốc thú y không phải kê đơn;
b) Niêm yết giá bán, bán đúng giá niêm yết và lập sổ theo dõi việc mua, bán thuốc thú y;
c) Tuân thủ điều kiện bảo quản thuốc thú y ghi trên nhãn và hướng dẫn sử dụng thuốc thú y cho người mua theo đúng nội dung của nhãn thuốc thú y;
d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của cơ sở mình, gây ra theo quy định của pháp luật;
đ) Khi phát hiện thuốc thú y của cơ sở buôn bán của mình không bảo đảm các yêu cầu theo quy định thì có trách nhiệm thông báo cho đại lý trực tiếp hoặc cơ sở sản xuất đã cung cấp thuốc thú y để thu hồi ngay toàn bộ thuốc thú y đó đang lưu hành trên thị trường; tham gia thu hồi thuốc thú y đã bán ra

Theo đó, cửa hàng thuốc thú y khi bán thuốc phải đảm bảm các nghĩa vụ sau đây:

- Bán đúng loại thuốc thú y theo đơn đối với thuốc thú y phải kê đơn hoặc theo yêu cầu của người mua với thuốc thú y không phải kê đơn;

- Niêm yết giá bán, bán đúng giá niêm yết và lập sổ theo dõi việc mua, bán thuốc thú y;

- Tuân thủ điều kiện bảo quản thuốc thú y ghi trên nhãn và hướng dẫn sử dụng thuốc thú y cho người mua theo đúng nội dung của nhãn thuốc thú y;

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của cơ sở buôn bán thuốc thú y mình, gây ra theo quy định của pháp luật;

- Khi phát hiện thuốc thú y của cơ sở buôn bán thuốc thu y của mình không bảo đảm các yêu cầu theo quy định thì có trách nhiệm thông báo cho đại lý trực tiếp hoặc cơ sở sản xuất đã cung cấp thuốc thú y để thu hồi ngay toàn bộ thuốc thú y đó đang lưu hành trên thị trường; tham gia thu hồi thuốc thú y đã bán ra

Sử dụng thuốc thú y trong danh mục cấm để chữa bệnh cho động vật sẽ bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 42 Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định vi phạm về hoạt động trong hành nghề thú y như sau:

Điều 42. Vi phạm về hoạt động trong hành nghề thú y
....
3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Sử dụng thuốc thú y trong Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam để phòng, chữa bệnh cho động vật;
b) Chữa bệnh cho động vật mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật cấm giết mổ, chữa bệnh hoặc mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định phải tiêu hủy, giết mổ bắt buộc;
c) Chữa bệnh cho động vật trong vùng có dịch hoặc ở nơi có động vật mắc bệnh truyền nhiễm không theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
....
b) Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề thú y từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.
....

Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền như sau:

Điều 4. Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền
....
2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ trường hợp quy định tại các Điều 22, khoản 2 và khoản 3 Điều 24, khoản 1 Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32 và Điều 33 của Nghị định này. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
....

Như vậy, hành vi sử dụng thuốc thú y trong danh mục cấm để chữa bệnh cho động vật sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề thú y từ 03 tháng đến 06 tháng.

Lưu ý: Hình phạt trên được áp dụng đối với cá nhân, nếu tổ chức sử dụng thuốc thú ý trong danh mục cấm sẽ bị phạt gấp đôi.

Thuốc thú y
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thuốc thú y
Hỏi đáp Pháp luật
Chi tiết hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cần điều kiện gì để đăng ký buôn bán thuốc thú y? Nghĩa vụ của cửa hàng thuốc thú y khi bán thuốc?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhập khẩu thuốc thú y đăng ký lưu hành trước hay đăng ký đủ điều kiện nhập khẩu trước?
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ quan nào cho phép cá nhân, tổ chức sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thuốc thú y
Hồ Quốc Anh Minh
89 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thuốc thú y
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào