Luật Đầu tư áp dụng năm 2024 là luật nào? Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư?

Luật Đầu tư áp dụng năm 2024 là luật nào? Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư? Các ngành nghề nào được hưởng ưu đãi đầu tư? Có các hình thức ưu đãi đầu tư nào?

Luật Đầu tư áp dụng năm 2024 là luật nào? Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư?

Ngày 17/06/2020, Quốc hội ban hành Luật Đầu tư 2020 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 gồm 77 Điều trong 7 Chương. Đến tháng 6/2024, chưa có văn bản nào được ban hành nhằm thay thế Luật Đầu tư 2020. Như vậy, Luật Đầu tư áp dụng năm 2024 là Luật Đầu tư 2020

Dưới đây là tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư 2020:

[1] Văn bản bị sửa đổi bổ sung

Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019

Luật Đầu tư công 2019

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Luật Khí tượng thủy văn 2015

Luật Sửa đổi các Luật về thuế 2014

Luật Nhà ở 2014 (Còn hiệu lực đến 31/12/2024)

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (Còn hiệu lực đến 31/12/2024)

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

Luật Quy hoạch đô thị 2009

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

[2] Văn bản được dẫn chiếu

Luật Chứng khoán 2019

Luật Kiến trúc 2019

Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015

Luật Xây dựng 2014

Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (Còn hiệu lực đến 30/6/2024)

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

Luật Di sản văn hóa 2001

[3] Văn bản được căn cứ

Hiến pháp 2013

[4] Văn bản hướng dẫn

Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Nghị định 101/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

Công văn 324/BKHĐT-PC năm 2021 về triển khai thi hành Luật Đầu tư

Công văn 8909/BKHĐT-PC năm 2020 về triển khai thi hành Luật Đầu tư

Công văn 8918/BKHĐT-ĐTNN năm 2020 hướng dẫn tạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

[5] Văn bản sửa đổi bổ sung

Luật Đất đai 2024

Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Luật Căn cước 2023

Luật Tài nguyên nước 2023

Luật Nhà ở 2023

Luật Giao dịch điện tử 2023

Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Luật Điện ảnh 2022

Luật Sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022

Luật Bảo vệ môi trường 2020

Luật Đầu tư áp dụng năm 2024 là luật nào? Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư?

Luật Đầu tư áp dụng năm 2024 là luật nào? Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư? (Hình từ Internet)

Các ngành nghề nào được hưởng ưu đãi đầu tư?

Căn cứ Điều 16 Luật Đầu tư 2020 được sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 84 Luật Tài nguyên nước 2023 quy định các ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư, bao gồm:

- Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ

- Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo

- Sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng

- Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu

- Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

- Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số

- Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học

- Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải; phát triển, tích trữ nước và phục hồi nguồn nước

- Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học

- Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bảo quản thuốc; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới; sản xuất trang thiết bị y tế

- Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

- Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa

- Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

- Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành

Có các hình thức ưu đãi đầu tư nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư 2020 quy định hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư:

Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư
1. Hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:
a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
c) Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;
d) Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.
...

Như vậy, có các hình thức ưu đãi đầu tư sau:

- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư

- Miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất

- Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế

Văn bản quy phạm pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 36/2024/TT-BTC quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp?
Hỏi đáp Pháp luật
Thông tư 05/2024/TT-NHNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 37/2024/TT-BTC quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình?
Hỏi đáp Pháp luật
Nghị định 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Trình Quốc hội cho phép thi hành sớm Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng từ 1/8/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Đầu tư áp dụng năm 2024 là luật nào? Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Quy định 148-QĐ/TW năm 2024 quy định về thẩm quyền của người đứng đầu tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới?
Hỏi đáp Pháp luật
Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự là văn bản nào? Người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam thì truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 39/2024/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 31/2024/TT-BTC quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu thập, phân tích thông tin tài sản thẩm định giá?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Văn bản quy phạm pháp luật
Phan Vũ Hiền Mai
116 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Văn bản quy phạm pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào