Mẫu đơn đề nghị học sát hạch cấp giấy phép lái xe quân sự mới nhất 2024?

Mẫu đơn đề nghị học sát hạch cấp giấy phép lái xe quân sự mới nhất 2024? Hồ sơ đào tạo lái xe quân sự bao gồm giấy tờ gì? Người học lái xe quân sự phải đáp ứng điều kiện nào?

Mẫu đơn đề nghị học sát hạch cấp giấy phép lái xe quân sự mới nhất 2024?

Mẫu đơn đề nghị học sát hạch cấp giấy phép lái xe quân sự mới nhất 2024 đang được áp dụng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 170/2021/TT-BQP.

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị học sát hạch cấp giấy phép lái xe quân sự mới nhất 2024:

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/07062024/cap-giay-phep-lai-xe-quan-su.jpg

Tải về mẫu đơn đề nghị học sát hạch cấp giấy phép lái xe quân sự mới nhất 2024:

Tại đây

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/10062024/giay-phep-lai-xe-quan-su%20(1).jpg

Mẫu đơn đề nghị học sát hạch cấp giấy phép lái xe quân sự mới nhất 2024? (Hình từ Internet)

Hồ sơ đào tạo lái xe quân sự bao gồm giấy tờ gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 170/2021/TT-BQP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 2 Thông tư 86/2023/TT-BQP, thành phần hồ sơ đào tạo lái xe quân sự bao gồm các giấy tờ dưới đây:

(1) Đối với giấy phép lái xe hạng A1, A2:

- Kế hoạch huấn luyện lái xe mô tô quân sự (kèm theo danh sách học viên) của cơ quan, đơn vị.

- Đơn đề nghị học và sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự của cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên.

- Bản sao Giấy chứng minh quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, phiếu quân nhân hoặc bản sao 01 trong các loại giấy tờ sau: Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, phiếu quân nhân, thẻ học viên, quyết định thăng, phong quân hàm, nâng lương gần nhất còn hiệu lực.

- Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định do quân y cấp trung đoàn và tương đương trở lên xác nhận.

- 02 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm theo quy định.

Lưu ý: Ảnh chụp trên nền màu xanh; quân nhân mặc quân phục thường dùng; công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng mặc đồng phục; đeo biển tên theo quy định, không đội mũ.

(2) Đối với giấy phép lái xe hạng A3, B2, C:

- Kế hoạch đào tạo (kèm theo danh sách học viên) của cơ sở đào tạo.

- Bản sao quyết định giao chỉ tiêu đào tạo nhân viên kỹ thuật sơ cấp của Tổng Tham mưu trưởng đối với trường hợp đào tạo theo chỉ tiêu nhiệm vụ; văn bản đề nghị đào tạo lái xe của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng đối với trường hợp gửi đào tạo.

- Đơn đề nghị học và sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự của cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên.

- Bản sao Giấy chứng minh quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, phiếu quân nhân hoặc bản sao 01 trong các loại giấy tờ sau: Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, phiếu quân nhân, thẻ học viên, quyết định thăng, phong quân hàm, nâng lương gần nhất còn hiệu lực.

- Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định do quân y cấp trung đoàn và tương đương trở lên xác nhận.

- 02 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm theo quy định.

(3) Đối với đào tạo nâng hạng Giấy phép lái xe quân sự:

- Kế hoạch đào tạo (kèm theo danh sách học viên) của cơ sở đào tạo.

- Bản sao quyết định giao chỉ tiêu đào tạo nhân viên kỹ thuật sơ cấp của Tổng Tham mưu trưởng đối với trường hợp đào tạo theo chỉ tiêu nhiệm vụ; văn bản đề nghị đào tạo lái xe của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng đối với trường hợp gửi đào tạo.

- Đơn đề nghị học và sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự của cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên.

- Bản sao Giấy chứng minh quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, phiếu quân nhân hoặc bản sao 01 trong các loại giấy tờ sau: Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, phiếu quân nhân, thẻ học viên, quyết định thăng, phong quân hàm, nâng lương gần nhất còn hiệu lực.

- Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định do quân y cấp trung đoàn và tương đương trở lên xác nhận.

- 02 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm theo quy định.

- Bản khai thời gian lái xe và số km lái xe an toàn quy định cho từng hạng xe có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên.

- Bản sao Giấy phép lái xe quân sự đang sử dụng.

Người học lái xe quân sự phải đáp ứng điều kiện nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 170/2021/TT-BQP, người học lái xe quân sự phải đáp ứng điều kiện dưới đây:

- Là quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng đang công tác trong Bộ Quốc phòng (đối với lao động hợp đồng chỉ đào tạo nâng hạng) có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về tuổi đời, thời gian công tác, sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị theo quy định.

- Đối với người học nâng hạng Giấy phép lái xe quân sự phải có thời gian lái xe và số km lái xe an toàn như sau:

+ Từ hạng B2 lên hạng C, từ hạng C lên hạng D, từ hạng D lên hạng E: Có thời gian lái xe 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên.

+ Từ hạng C lên hạng Fc, Fx: Có thời gian lái xe 02 năm trở lên và 30.000 km lái xe an toàn trở lên, trừ các trường hợp đào tạo chuyển tiếp từ hạng C lên hạng Fc hoặc Fx theo chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu.

+ Từ hạng B2 lên hạng D, từ hạng C lên hạng E: Có thời gian lái xe 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

Riêng đối với người học nâng hạng Giấy phép lái xe quân sự lên hạng D, hạng E cần phải có thêm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Giấy phép lái xe
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Giấy phép lái xe
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn tích hợp giấy tờ xe vào app VNeID mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Giấy phép lái xe ô tô quá hạn 1 tháng có bị phạt không? Giấy phép lái xe quá hạn 1 tháng có phải thi lại không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị học sát hạch cấp giấy phép lái xe quân sự mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn xuất trình giấy phép lái xe trên VNeID cập nhật năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Sử dụng giấy phép lái xe hết hạn 6 tháng thì bị phạt bao nhiêu tiền? Thời hạn của giấy phép lái xe?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức thu lệ phí cấp lại giấy phép lái xe hiện nay là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép lái xe A1 mới nhất? Thi bằng lái A1 là thi những nội dung gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Đổi bằng lái xe ô tô hết hạn cần giấy tờ gì? Đổi bằng lái xe ô tô ở đâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn bị phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ làm lại bằng lái xe bị mất năm 2024 gồm có những gì? Thủ tục làm lại bằng lái xe bị mất mới nhất 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giấy phép lái xe
Nguyễn Thị Kim Linh
44 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Giấy phép lái xe
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào