Xử lý hóa đơn sai sót những nội dung không bắt buộc như thế nào?

Xử lý hóa đơn sai sót những nội dung không bắt buộc như thế nào? Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ là gì? Tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế trong trường hợp nào?

Xử lý hóa đơn sai sót những nội dung không bắt buộc như thế nào?

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định nội dung của hóa đơn như sau:

Điều 10. Nội dung của hóa đơn
1. Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn. Cụ thể như sau:
a) Tên hóa đơn là tên của từng loại hóa đơn quy định tại Điều 8 Nghị định này được thể hiện trên mỗi hóa đơn, như: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIÊM TỜ KHAI HOÀN THUẾ, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIÊM PHIẾU THU, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN CÔNG, TEM, VÉ, THẺ, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA.
b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
2. Tên liên hóa đơn áp dụng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
....
15. Nội dung khác trên hóa đơn
Ngoài các nội dung hướng dẫn từ khoản 1 đến khoản 13 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay lo-go để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán. Tùy theo đặc điểm, tính chất giao dịch và yêu cầu quản lý, trên hóa đơn có thể thể hiện thông tin về Hợp đồng mua bán, lệnh vận chuyển, mã khách hàng và các thông tin khác.
16. Nội dung hóa đơn bán tài sản công thực hiện theo hướng dẫn lập hóa đơn bán tài sản công theo Mẫu số 08/TSC-HĐ ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Mặt khác, theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về xử lý hóa đơn sai sót như sau:

Điều 19. Xử lý hóa đơn có sai sót
....
2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:
a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.
....

Như vậy, theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định hướng dẫn việc xử lý hóa đơn sai sót đối với các chỉ tiêu bắt buộc như: tên, địa chỉ của người mua; mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn; sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng.

Tuy nhiên, đối với sai sót về các chỉ tiêu không bắt buộc như hình thức thanh toán, tỷ giá... thì không có quy định hướng dẫn xử lý. Chính vì vậy, việc xử lý hóa đơn sai sót những nội dung không bắt buộc có thể được lựa chọn giải quyết như sau căn cứ thực tế phát sinh:

[1] Nếu hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua: Thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT về việc hủy hóa đơn và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế.

[2] Nếu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua thì có thể lựa chọn lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế mới.

Xử lý hóa đơn sai sót những nội dung không bắt buộc như thế nào?

Xử lý hóa đơn sai sót những nội dung không bắt buộc như thế nào? (Hình từ Internet)

Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ là gì?

Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP tiêu hủy hóa đơn, chứng từ là biện pháp làm cho hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử không còn tồn tại trên hệ thống thông tin, không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Mặt khác, tiêu hủy hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, tiêu hủy chứng từ đặt in, tự in là việc sử dụng biện pháp đốt cháy, cắt, xé nhỏ hoặc hình thức tiêu hủy khác, đảm bảo hóa đơn, chứng từ đã tiêu hủy sẽ không thể sử dụng lại các thông tin, số liệu trên đó.

Tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế đối với cá nhân kinh doanh trong trường hợp nào?

Căn cứ tại Điều 27 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 27. Tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế
1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn. Thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thì đơn vị phải tiêu hủy hóa đơn, thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
.....

Như vậy, việc tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế đối với cá nhân kinh doanh được thực hiện khi không tiếp tục sử dụng hóa đơn.

Hóa đơn điện tử
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hóa đơn điện tử
Hỏi đáp Pháp luật
Từ ngày 01/8/2024 áp dụng hóa đơn điện tử đối với loại hình kinh doanh golf?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty tạm ngừng kinh doanh trước khi có quy định yêu cầu hủy hóa đơn giấy thì có bị xử lý hủy hóa đơn trễ hạn không?
Hỏi đáp Pháp luật
Xử lý hóa đơn sai sót những nội dung không bắt buộc như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Xuất hóa đơn sai thời điểm nhiều lần bị xử phạt hành chính ra sao? Có phải theo số lượng hóa đơn xuất sai?
Hỏi đáp Pháp luật
Hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế khác nhau thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu tờ khai dữ liệu hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra mới nhất theo Nghị định 123?
Hỏi đáp Pháp luật
Đồng tiền ghi trên hóa đơn được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký số khác nhau thì thời điểm khai thuế là khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
02 trường hợp nào không phải trả tiền dịch vụ khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách lấy hóa đơn điện tử VETC, ePass chi tiết, cập nhật mới nhất 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hóa đơn điện tử
Dương Thanh Trúc
47 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hóa đơn điện tử
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào