Tiêu chuẩn thiết kế khu học tập của trường dạy nghề theo TCVN 9210:2012 như thế nào?

Cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn thiết kế khu học tập của trường dạy nghề theo TCVN 9210:2012 như thế nào? - Câu hỏi của anh Quang Vinh gửi đến từ TP. Hà Nội.

Trường dạy nghề có quy mô đào tạo tối thiếu bao nhiêu học sinh theo TCVN 9210:2012?

Tại Mục 3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9210:2012 có quy định quy định chung về thiết kế đối vưới trường dạy nghề như sau:

3. Quy định chung
...
3.5. Trong cùng một trường cho phép thiết kế xây dựng các hạng mục có cấp công trình khác nhau, nhưng ưu tiên cấp công trình cao cho khu học tập - thực hành.
3.6. Số lượng học sinh được đào tạo phụ thuộc vào kế hoạch tuyển sinh của từng trường phù hợp với kế hoạch đào tạo (dài hạn, ngắn hạn) của từng nghề đào tạo, chương trình, nội dung đào tạo nghề và trình độ đào tạo nghề do cơ quan quản lý có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt theo quy định về phân cấp quản lý.
3.7. Trường dạy nghề có quy mô đào tạo tối thiểu 300 học sinh; trung tâm dạy nghề tối thiểu là 150 học sinh. Lớp học sinh được tổ chức theo nghề đào tạo và theo khóa học. Tùy theo đặc điểm của từng nghề, mỗi lớp không quá 35 học sinh
3.8. Đối với trường cao đẳng nghề quy mô đào tạo tối thiểu là 700 học sinh, sinh viên. Số lượng nghề đào tạo tối thiểu là 3 nghề. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo. Đất sử dụng tối thiểu 20.000 m2 đối với khu vực đô thị, 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.
3.9. Đối với trường trung cấp nghề, quy mô đào tạo tối thiểu là 500 học sinh. Số lượng nghề đào tạo tối thiểu là 3 nghề. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy mô ngành nghề, trình độ đào tạo. Đất sử dụng tối thiểu 10 000 m2 đối với khu vực đô thị, 30 000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.
....

Như vậy, trường dạy nghề có quy mô đào tạo tối thiếu 300 học sinh;

Trung tâm dạy nghề có quy mô đào tạo tối thiếu là 150 học sinh.

Tiêu chuẩn thiết kế khu học tập của trường dạy nghề theo TCVN 9210:2012 như thế nào?

Tiêu chuẩn thiết kế khu học tập của trường dạy nghề theo TCVN 9210:2012 như thế nào? (Hình từ Internet)

Tiêu chuẩn thiết kế khu học tập của trường dạy nghề theo TCVN 9210:2012 như thế nào?

Tại Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9210:2012 có quy định tiêu chuẩn thiết kế khu học tập của trường dạy nghề như sau:

(1) Các phòng học chung hay phòng học các môn chuyên môn cần bố trí theo các nguyên tắc sau:

- Các phòng học của các lớp cùng năm học, cùng khoa, bộ môn đặt gần nhau;

- Các phòng học sử dụng chung cần bố trí ở giữa các nhóm phòng học;

- Ngăn cách với các phòng có nguồn gây tiếng ồn hoặc có mùi vị (xưởng thực hành, phòng thí nghiệm hóa, nhà ăn, nhà bếp ...).

- Phòng học, giảng đường được bố trí theo hướng Bắc- Nam

(2) Các phòng học không bố trí ở tầng hầm, tầng nửa hầm hay tầng áp mái. Các phòng thí nghiệm có thiết bị nặng có thể bố trí ở tầng dưới cùng. Các phòng phụ, kho và các phòng kỹ thuật khác có thể đặt ở tầng hầm.

Diện tích các phòng trong khối học tập được lấy theo quy định trong Bảng 3.

(3) Hệ thống phòng học, giảng đường, thí nghiệm, phòng học chuyên môn cần đáp ứng quy mô đào tạo theo các nghề và trình độ đào tạo. Mỗi chương trình dạy nghề phải có đầy đủ mô đun, môn học theo mẫu định dạng chung.

(4) Ở mỗi tầng của nhà học, cần có phòng nghỉ cho giáo viên. Diện tích phòng nghỉ từ m2/phòng học đến 3,0 m2/ phòng học, nhưng không nhỏ hơn 15 m2.

(5) Khoảng cách giữa các thiết bị và cách bố trí trang thiết bị trong phòng học của khối học tập được nêu trong Bảng 4 và Hình 1.

(6) Các trường dạy nghề có từ 300 học sinh trở lên, có thể tổ chức một phòng học lớn (giảng đường). Quy mô giảng đường được tính căn cứ vào số lượng học sinh, chương trình học tập, mục tiêu đào tạo, khả năng thiết bị và theo nhiệm vụ thiết kế được duyệt. Công suất sử dụng của giảng đường không nhỏ hơn 60 %.

(7) Diện tích giảng đường được lấy theo Bảng 5

(8) Tùy theo yêu cầu của ngành nghề đào tạo, có thể xây dựng phòng mô hình, học cụ và phim đèn chiếu phục vụ cho học tập. Yêu cầu kỹ thuật của các phòng này do nhiệm vụ thiết kế quy định.

(9) Phòng học phải thiết kế ít nhất có hai cửa ra vào, một cửa bố trí ở đầu lớp, một cửa bố trí ở cuối lớp. Cửa phải thiết kế hai cánh và mở ra phía hành lang.

(10) Trong khu học tập phải thiết kế chỗ để mũ, nón và áo mưa của học sinh ở khu vực sảnh, hành lang.

Khu thực hành trường dạy nghề phải đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế gì theo TCVN 9210:2012?

Tại Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9210:2012 có quy định khu thực hành trường dạy nghề phải đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế sau:

(1) Xưởng thực hành cần bảo đảm hai nhiệm vụ đào tạo: thực hành cơ bản và thực hành sản xuất.

(2) Nội dung và quy mô diện tích các xưởng thực hành trong trường dạy nghề được thiết kế tùy theo điều kiện trang bị, máy móc tương ứng với nghề và trình độ được đào tạo (công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, lâm nghiệp và các ngành nghề khác)

CHÚ THÍCH:

1. Cần tận dụng các cơ sở sản xuất ở địa phương (nhà máy, công trường, nông trường v.v...) làm nơi thực hành sản xuất cho học sinh.

2. Thiết kế xưởng thực hành cần chú ý sao cho việc sử dụng thiết bị được linh hoạt. Khi cần thay đổi trang thiết bị, máy móc, công trình chỉ phải cải tạo ít nhất.

3. Thiết kế xưởng thực hành tùy theo ngành, nghề đào tạo cần tuân theo các quy định có liên quan.

(3) Cơ cấu chung các xưởng thực hành gồm có:

- Chỗ làm việc của phụ trách xưởng (hay phân xưởng);

- Chỗ để dụng cụ, đồ nghề, vật liệu (kho);

- Chỗ lên lớp trước khi thực hành;

- Chỗ thay quần áo, tắm rửa, vệ sinh;

- Chỗ đặt máy móc, thiết bị và thực hành;

- Chỗ chuẩn bị phôi liệu cho thực hành;

- Chỗ sửa chữa máy móc và hoàn chỉnh sản phẩm.

CHÚ THÍCH: Diện tích chỗ đặt máy móc, thiết bị tính theo số lượng các chủng loại mà trường được trang bị theo nhiệm vụ thiết kế. Cần bố trí đủ diện tích đi lại và vận chuyển. Trường hợp cần chỗ cho người tham quan và kiến tập, phải quy định trong nhiệm vụ thiết kế.

(4) Các phân xưởng thực hành cần bố trí thành khu vực riêng, bảo đảm khoảng cách ly cần thiết với các khu vực khác và ở cuối hướng gió chính.

(5) Các xưởng thực hành nghề cần có đầy đủ nội quy, quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Các trang thiết bị, dụng cụ thực hành được bố trí ở vị trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức thực hiện (theo cả lớp, nhóm và từng cá nhân).

CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn, định mức cơ sở vật chất, trang thiết bị ứng với từng nghề đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

(6) Đối với trung tâm dạy nghề cần có đủ phòng học lý thuyết, cơ sở thực hành, phù hợp với quy mô đào tạo. Tiêu chuẩn diện tích thực hành từ 4 m2/học sinh đến 6 m2/học sinh; có đủ thiết bị, phương tiện để bảo đảm giảng dạy lý thuyết, thực hành; đảm bảo các điều kiện về an toàn và vệ sinh lao động.

Trân trọng!

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Hỏi đáp Pháp luật
Khối lượng nước trong sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh được tính thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12608:2019?
Hỏi đáp Pháp luật
Có bao nhiêu loại hình thư viện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12843:2019?
Hỏi đáp Pháp luật
Yêu cầu về kết cấu thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002?
Hỏi đáp Pháp luật
Yêu cầu ngăn cháy đối với chợ và trung tâm thương mại theo TCVN 6161:1996 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy định chung về thiết kế của thiết bị nâng trên các công trình biển như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6968 : 2007?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy định chung về phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm theo Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 238:1999?
Hỏi đáp Pháp luật
Yêu cầu kỹ thuật của kéo y tế theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5765:1993?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh sách các thiết bị an toàn lắp đặt thang máy điện với đường chạy nghiêng theo TCVN 6396-22:2020?
Hỏi đáp Pháp luật
Yêu cầu chung khi xác định tiếng ồn phát ra từ xe máy như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7882:2018?
Hỏi đáp Pháp luật
Dầu cá có các thành phần cơ bản nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13020:2020?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Lương Thị Tâm Như
185 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào