Thí sinh thi tốt nghiệp THPT bị điểm liệt năm sau có được thi lại không?

Cho hỏi: thí sinh thi tốt nghiệp THPT bị điểm liệt năm sau có được thi lại không? Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT gồm những ai? Câu hỏi của Anh Thành đến từ Đồng Nai.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT bị điểm liệt năm sau có được thi lại không?

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về đối tượng, điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT như sau:

Điều 12. Đối tượng, điều kiện dự thi
1. Đối tượng dự thi gồm:
a) Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;
b) Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;
c) Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;
d) Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.
...

Như vậy, đối tượng dự thi tốt nghiệp THPT gồm:

- Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

- Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;

- Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

- Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 42 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về công nhận tốt nghiệp THPT như sau:

Điều 42.Công nhận tốt nghiệp THPT
1. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.
2. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 36 Quy chế này được công nhận tốt nghiệp THPT.

Như vậy, theo như quy định trên thì thí sinh được công nhận khi có đủ điều kiện:

- Tất cả các bài thi và Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm

- ĐXTN từ 5,0 (năm) điểm trở lên

- Không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi

Theo đó, điểm liệt thi tốt nghiệp THPT là 1 điểm trở xuống.

Từ những căn cứ trên, khi thi tốt tốt nghiệp THPT bị điểm liệt sẽ không được công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT sẽ được dự thi vào năm tiếp theo, khi này thí sinh sẽ thuộc đối tượng là người đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT bị điểm liệt năm sau có được thi lại không?

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT bị điểm liệt năm sau có được thi lại không? (Hình từ Internet)

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT bị điểm liệt có được bảo lưu các điểm thi khác không?

Căn cứ Điều 38 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 38. Bảo lưu điểm thi
1. Thí sinh đã dự thi đủ các bài thi/môn thi quy định nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm liền kề tiếp theo. Bài thi/môn thi được bảo lưu điểm thi gồm:
a) Bài thi độc lập đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên;
b) Bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên và các môn thi thành phần của bài thi này đều đạt trên 1,0 (một) điểm;
c) Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên.
2. Thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu thì phải thi tất cả các bài thi/môn thi đã đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không có điểm bảo lưu.

Như vậy, thí sinh bị điểm liệt thi tốt nghiệp thpt đã dự thi đủ các bài thi, môn thi quy định nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm liền kề tiếp theo. Bài thi, môn thi được bảo lưu điểm thi gồm:

- Bài thi độc lập đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên;

- Bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên và các môn thi thành phần của bài thi này đều đạt trên 1,0 (một) điểm;

- Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên.

Lưu ý: Thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu thì phải thi tất cả các bài thi/môn thi đã đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không có điểm bảo lưu.

Hồ sơ duyệt công nhận tốt nghiệp bao gồm những gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 44 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về hồ sơ duyệt công nhận tốt nghiệp THPT như sau:

Điều 44. Duyệt công nhận tốt nghiệp THPT
1. Hồ sơ duyệt công nhận tốt nghiệp THPT bao gồm:
a) Bản ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT;
b) Danh sách thí sinh được đề nghị công nhận tốt nghiệp THPT;
c) Danh sách và hồ sơ thí sinh được đặc cách, miễn thi, được tốt nghiệp THPT do phúc khảo hoặc giải quyết khiếu nại về hồ sơ thi;
d) Đĩa CD chứa dữ liệu thi;
đ) Những biên bản liên quan;
e) Các loại hồ sơ khác theo hướng dẫn hằng năm của Bộ GDĐT.
....

Như vậy, hồ sơ duyệt công nhận tốt nghiệp bao gồm:

- Bản ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT;

- Danh sách thí sinh được đề nghị công nhận tốt nghiệp THPT;

- Danh sách và hồ sơ thí sinh được đặc cách, miễn thi, được tốt nghiệp THPT do phúc khảo hoặc giải quyết khiếu nại về hồ sơ thi;

- Đĩa CD chứa dữ liệu thi;

- Những biên bản liên quan;

- Các loại hồ sơ khác theo hướng dẫn hằng năm của Bộ GDĐT.

Trân trọng!

Thi tốt nghiệp THPT
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thi tốt nghiệp THPT
Hỏi đáp Pháp luật
Bằng trung cấp nghề có thi đại học được hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024 bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Nhật năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Bị bắt tài liệu khi thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ bị gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm liệt thi tốt nghiệp THPT 2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
5,0 có đậu tốt nghiệp không? Thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT 2024 là bao nhiêu phút?
Hỏi đáp Pháp luật
Bằng trung cấp nghề có tương đương với bằng tốt nghiệp THPT hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Tra cứu khu vực ưu tiên thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chi tiết, đầy đủ 63 tỉnh thành?
Hỏi đáp Pháp luật
Thi tốt nghiệp THPT 2024: Thí sinh vi phạm lỗi gì thì bị cảnh cáo?
Hỏi đáp Pháp luật
Đường dây nóng hỗ trợ thi THPT Quốc gia 2024 63 tỉnh thành cập nhật mới nhất?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi tốt nghiệp THPT
372 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thi tốt nghiệp THPT
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào