Mẫu phiếu chi áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88?

Tôi là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, hiện tại tôi muốn lập phiếu chi thì phải sử dụng mẫu nào cho đúng quy định? (Câu hỏi từ anh Phương - Gia Lai),

Mẫu phiếu chi áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88?

Phiếu chi áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hiện nay được sử dụng theo Mẫu số 02 – TT tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

Tải về Mẫu phiếu chi áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88 tại đây.

Mẫu phiếu chi áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88?

Mẫu phiếu chi áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88? (Hình từ Internet)

Hướng dẫn cách lập và ghi phiếu chi áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88?

Căn cứ Mục 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC quy định về phương pháp lập và ghi phiếu chi.

Theo đó, mẫu phiếu chi tại Thông tư 88 áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được sử dụng nhằm xác định các khoản tiền mặt thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ tiền mặt. Mọi khoản tiền mặt xuất quỹ đều phải có phiếu chi.

Cách lập và ghi phiếu chi áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Mẫu phiếu chi tại Thông tư 88 như sau:

- Cách lập phiếu chi:

+ Phiếu chi phải đóng thành quyển (trừ trường hợp công tác kế toán của hộ kinh doanh được thực hiện trên phương tiện điện tử).

+ Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.

+ Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu và ngày, tháng, năm chi tiền.

+ Phiếu chi được lập thành 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần) và chỉ sau khi có chữ ký (ký theo từng liên) của người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh, thủ quỹ mới được xuất quỹ.

+ Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

+ Liên 1 lưu tại hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và dùng để ghi sổ quỹ tiền mặt. Liên 2 giao cho người nhận tiền.

+ Trường hợp người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh đồng thời kiêm nhiệm thủ quỹ hoặc người lập biểu thì người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh có thể ký đồng thời các chức danh kiêm nhiệm đó.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.

- Cách ghi phiếu chi:

+ Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên và địa chỉ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

+ Ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu và ngày, tháng, năm chi tiền.

+ Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.

+ Dòng “Lý do chi" ghi rõ nội dung chi tiền.

+ Dòng “Số tiền": Ghi bằng số và bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng Việt Nam.

+ Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi.

+ Người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Chứng từ điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có bắt buộc phải có chữ ký điện tử không?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 88/2021/TT-BTC quy định về chứng từ điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau:

Điều 4. Chứng từ kế toán
1. Nội dung chứng từ kế toán, việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Điều 16, Điều 18, Điều 19 Luật Kế toán và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 1 “Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng các quy định tại Điều 17, Điều 18 Luật Kế toán về việc lập và lưu trữ chứng từ kế toán dưới dạng điện tử để thực hiện cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
...

Theo đó, căn cứ Điều 19 Luật Kế toán 2015 quy định về ký chứng từ điện tử như sau:

Điều 19. Ký chứng từ kế toán
1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.
3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.
4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy.

Như vậy, chứng từ điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải có chữ ký điện tử. Giá trị của chữ ký trên chứng từ điện tử tương đương với chữ ký trên chứng từ bằng giấy.

Lưu ý: Thông tư 88/2021/TT-BTC được áp dụng cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích áp dụng.

Trân trọng!

Hộ kinh doanh
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hộ kinh doanh
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng áp dụng đối với hộ kinh doanh mới nhất theo Thông tư 88?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động áp dụng cho hộ kinh doanh theo Thông tư 88?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu sổ quỹ tiền mặt áp dụng đối với hộ kinh doanh mới nhất theo Thông tư 88?
Hỏi đáp Pháp luật
Mã số hộ kinh doanh là gì? Mã số hộ kinh doanh có đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu giấy ủy quyền đăng ký hộ kinh doanh mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Tra cứu Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh của 63 tỉnh thành 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hộ kinh doanh có được hạ giá sản phẩm đối với trường hợp sắp hết hạn sử dụng hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Yêu cầu rà soát 100% hồ sơ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu xuất kho áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới nhất 2024 theo Thông tư 88?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hộ kinh doanh
Trần Thị Ngọc Huyền
156 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hộ kinh doanh
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào