Kiểm toán viên cao cấp phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành nào?

Cho tôi hỏi: Kiểm toán viên cao cấp phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành nào vậy? Mong được giải đáp. Câu hỏi của anh Vinh đến từ Kiên Giang.

Kiểm toán viên cao cấp phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành nào?

Căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 6 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1369/QĐ-KTNN năm 2023 quy định như sau:

Điều 6. Ngạch Kiểm toán viên cao cấp
...
4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán;
b) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;
c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính;
d) Có chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước;
đ) Có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên cao cấp.
...

Theo đó, kiểm toán viên cao cấp bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành dưới đây:

- Kiểm toán.

- Kế toán.

- Tài chính, ngân hàng.

- Kinh tế.

- Luật.

- Chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/14052024/kiem-toan-vien-cao-cap.jpg

Kiểm toán viên cao cấp phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành nào? (Hình từ Internet)

Công chức dự thi nâng ngạch Kiểm toán viên cao cấp phải có thời gian giữ ngạch Kiểm toán viên chính bao nhiêu năm?

Căn cứ theo điểm a khoản 5 Điều 6 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1369/QĐ-KTNN năm 2023 quy định như sau:

Điều 6. Ngạch Kiểm toán viên cao cấp
...
5. Yêu cầu đối với công chức dự thi nâng ngạch, chuyển ngạch
a) Dự thi nâng ngạch Kiểm toán viên cao cấp
- Đang giữ ngạch Kiểm toán viên chính, có thời gian giữ ngạch Kiểm toán viên chính đủ 05 năm trở lên hoặc có tổng thời gian giữ ngạch Kiểm toán viên chính và tương đương đủ 08 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch Kiểm toán viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi;
- Trong thời gian giữ ngạch Kiểm toán viên chính hoặc tương đương đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. Cụ thể:
+ Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc có văn bản giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng của người có thẩm quyền đối với trường hợp không bắt buộc phải thành lập Ban soạn thảo, Tổ soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
+ Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành, cấp tỉnh hoặc có văn bản giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền về việc chủ trì xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý văn bản quy phạm pháp luật.
b) Dự thi chuyển ngạch Kiểm toán viên cao cấp
Thực hiện theo quy định tại Quy chế chuyển ngạch Kiểm toán viên nhà nước của Kiểm toán nhà nước.

Như vậy, công chức đang giữ ngạch Kiểm toán viên chính muốn dự thi nâng ngạch Kiểm toán viên cao cấp phải có thời gian giữ ngạch Kiểm toán viên chính đủ 05 năm trở lên.

Nhiệm vụ của kiểm toán viên cao cấp là gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1369/QĐ-KTNN năm 2023, nhiệm vụ của kiểm toán viên cao cấp đó là:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán viên nhà nước theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước 2015 và các văn bản có liên quan;

- Khi được phân công, Kiểm toán viên cao cấp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm toán (năm, trung hạn, dài hạn) của Kiểm toán nhà nước và của đơn vị.

+ Thực hiện các cuộc kiểm toán phức tạp, phạm vi rộng, có liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực; chỉ đạo phân tích, đánh giá, lập báo cáo kiểm toán.

+ Chủ trì thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán quan trọng hoặc tái thẩm định các báo cáo kiểm toán theo kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán và đề xuất biện pháp xử lý các kiến nghị, khiếu nại về báo cáo kiểm toán.

+ Chủ trì tổng kết, đánh giá về công tác kiểm toán.

+ Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản liên quan đến các lĩnh vực hoạt động kiểm toán, quy trình, chuẩn mực kiểm toán.

+ Chủ trì, xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng và tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước, công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước.

- Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động kiểm toán.

- Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán đối với Kiểm toán viên chính, kiểm toán viên, thành viên Đoàn kiểm toán không phải là Kiểm toán viên nhà nước khi được phân công.

-Kiểm toán viên cao cấp khi được phân công làm Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền phân công.

Trân trọng!

Kiểm toán viên
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm toán viên
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm toán viên cao cấp phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề của Việt Nam cần đáp ứng tiêu chuẩn nào?
Hỏi đáp Pháp luật
VACPA là tên viết tắt của tổ chức nào? Hội Kiểm toán viên hành nghề của Việt Nam có tư cách pháp nhân không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngạch Kiểm toán viên phải đáp ứng tiêu chuẩn như thế nào theo Quyết định 1369?
Hỏi đáp Pháp luật
Tài liệu cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên từ ngày 01/7/2024 gồm có những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thẻ Kiểm toán viên nhà nước là gì? Mẫu thẻ Kiểm toán viên nhà nước được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề kiểm toán bao nhiêu lần thì bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán?
Hỏi đáp Pháp luật
Muốn làm Kiểm toán viên thì có thể học các trường nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian cấp chứng chỉ kiểm toán viên cho người đạt kết quả thi trong bao lâu?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kiểm toán viên
Nguyễn Thị Kim Linh
95 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Kiểm toán viên
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào