Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024?

Xin cho tôi hỏi: Có phải thời hạn nộp các loại thuế như thuế TNCN, GTGT, TNDN, và tiền thuê đất năm 2024 sẽ được gia hạn đúng không? (Câu hỏi từ anh Hưng - Bến Tre).

Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024?

Căn cứ Điều 4 Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

Theo đó, đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024 cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân, cụ thể như sau:

- Gia hạn thời hạn nộp Thuế giá trị gia tăng (ngoại trừ Thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu):

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 5/2024: chậm nhất là ngày 20/11/2024.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 6/2024: chậm nhất là ngày 20/12/2024.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 7/2024: chậm nhất là ngày 20/12/2024.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 8/2024: chậm nhất là ngày 20/12/2024.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 9/2024: chậm nhất là ngày 20/12/2024.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng quý 2 năm 2024: chậm nhất là ngày 31/12/2024.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng quý 3 năm 2024: chậm nhất là ngày 31/12/2024.

- Gia hạn thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024: gia hạn 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Gia hạn thời hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2024: chậm nhất là ngày 30/12/2024.

- Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất:

+ Gia hạn thời hạn nộp 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của các đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

+ Thời gian gia hạn: 06 tháng kể từ ngày 31/5/2024.

Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024 bao lâu?

Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024? (Hình từ Internet)

Có các đối tượng nào được áp dụng quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024 theo đề xuất?

Căn cứ Điều 3 Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

Theo đó, các đối tượng được áp dụng quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024 theo đề xuất, bao gồm:

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

+ Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (tru giương, tu, bản, ghê); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sàn xuất giường, tủ, bàn, ghế;

+ Xây dựng;

+ Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

+ Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đổi với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);

+ Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;

+ Thoát nước và xử lý nước thải.

Lưu ý:

- Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu trên có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế.

- Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế.

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

+ Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

+ Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý dụ lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

+ Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;

+ Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm;

- Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Lưu ý: Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu trên là ngành, lĩnh vực mà các đối tượng này có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2023 hoặc 2024.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm 2024 theo quy định hiện nay là khi nào?

Căn cứ Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm 2024 theo quy định hiện nay như sau:

- Loại thuế khai theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế;

- Loại thuế khai theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế;

- Loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:

+ Hồ sơ quyết toán thuế năm: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính;

+ Hồ sơ khai thuế năm: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính;

+ Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch;

+ Hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán: Chậm nhất là ngày 15/12 của năm trước liền kề;

+ Hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh: 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

- Khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp: chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

Lưu ý: Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 chưa được thông qua và vẫn đang được lấy ý kiến.

Trân trọng!

Tiền thuê đất
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tiền thuê đất
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn xử lý số tiền thuê đất đã nộp thừa sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn miễn giảm tiền thuê đất trong trường hợp chậm làm thủ tục miễn giảm?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách tính tiền thuê đất khi trả tiền thuê hàng năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu tờ khai tiền thuê đất mới nhất 2024? Thời hạn nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào được miễn tiền thuê đất?
Hỏi đáp Pháp luật
Quyết định 25 về giảm tiền thuê đất 2023 có áp dụng đối với người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo Luật Đất đai không?
Hỏi đáp Pháp luật
Giảm tiền thuê đất 2023 được tính như thế nào? Thời hạn có Quyết định giảm tiền thuê đất là bao nhiêu ngày?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện giảm tiền thuê đất 2023 là gì? Thời gian cuối cùng để nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2023 là khi nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tiền thuê đất
Trần Thị Ngọc Huyền
527 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tiền thuê đất
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào