Tổ kiểm toán nhà nước cần có tối thiểu bao nhiêu thành viên là Kiểm toán viên nhà nước?

Cho tôi hỏi: Tổ kiểm toán nhà nước cần có tối thiểu bao nhiêu thành viên là Kiểm toán viên nhà nước vậy? Mong được giải đáp. Câu hỏi của chị Liên đến từ Bình Phước.

Tổ kiểm toán nhà nước cần có tối thiểu bao nhiêu thành viên là Kiểm toán viên nhà nước?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN có quy định như sau:

Điều 10. Thành phần Đoàn kiểm toán, gồm:
1. Đoàn kiểm toán gồm có Trưởng Đoàn, các Phó trưởng Đoàn, các Tổ trưởng Tổ kiểm toán (nếu Đoàn kiểm toán có Tổ kiểm toán) và các thành viên. Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định danh sách các thành viên của Đoàn kiểm toán và chỉ định Trưởng Đoàn, Phó trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán.
2. Thành viên Đoàn kiểm toán gồm: Thành viên là Kiểm toán viên nhà nước và thành viên không phải Kiểm toán viên nhà nước.
Thành viên Đoàn kiểm toán không phải Kiểm toán viên nhà nước, gồm:
a) Công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước;
b) Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước.
3. Để bảo đảm năng lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán, mỗi Tổ kiểm toán phải có ít nhất 02 thành viên là Kiểm toán viên nhà nước trở lên.

Theo đó, Tổ kiểm toán nhà nước cần có tối thiểu 02 thành viên là Kiểm toán viên nhà nước.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/11052024/to-kiem-toan-nha-nuoc.jpg

Tổ kiểm toán nhà nước cần có tối thiểu bao nhiêu thành viên là Kiểm toán viên nhà nước? (Hình từ Internet)

Là Kiểm toán viên chính có được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ kiểm toán không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN có quy định như sau:

Điều 11. Tiêu chuẩn Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán
1. Tiêu chuẩn Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán:
a) Có đủ trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm công tác phù hợp với nhiệm vụ được giao;
b) Là Kiểm toán viên chính giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng trở lên hoặc Kiểm toán viên giữ chức vụ từ Trưởng phòng trở lên.
2. Tiêu chuẩn của Tổ trưởng Tổ kiểm toán:
a) Có đủ trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm công tác phù hợp với nhiệm vụ được giao;
b) Là Kiểm toán viên chính hoặc Kiểm toán viên giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng trở lên.

Như vậy, đối tượng là Kiểm toán viên chính có thể được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ kiểm toán nếu có đủ trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm công tác phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện những nhiệm vụ gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 14 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Quyết định 09/2023/QĐ-KTNN, Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện những nhiệm vụ dưới đây:

- Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết trình Trưởng Đoàn kiểm toán phê duyệt theo Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết sau khi đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo, điều hành các thành viên Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán chi tiết đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thu thập bằng chứng kiểm toán; ghi chép nhật ký kiểm toán và các tài liệu làm việc của Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên theo quy định của Kiểm toán nhà nước; ký nhật ký kiểm toán của thành viên Tổ kiểm toán.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc người có thẩm quyền về tiến độ thực hiện, tình hình và kết quả kiểm toán.

- Tổng hợp kết quả kiểm toán, lập dự thảo biên bản kiểm toán, dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.

- Tổ chức thảo luận trong Tổ kiểm toán về những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong dự thảo biên bản kiểm toán, dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán trước khi báo cáo Trưởng Đoàn kiểm toán và thông qua đơn vị được kiểm toán.

- Bảo vệ kết quả kiểm toán ghi trong biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán trước Trưởng Đoàn kiểm toán.

- Tổ chức thông qua dự thảo biên bản kiểm toán với đơn vị được kiểm toán sau khi được Trưởng Đoàn kiểm toán duyệt; ký biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán.

- Căn cứ báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán đã được hoàn thiện để phát hành, hoàn thiện thông báo kết quả kiểm toán, thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán trình Trưởng Đoàn kiểm toán cho ý kiến trước khi Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán ký phát hành đồng thời với báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.

- Chỉ đạo các thành viên Tổ kiểm toán hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán và chịu trách nhiệm về việc nộp hồ sơ của Tổ kiểm toán cho Đoàn kiểm toán để nộp lưu trữ theo quy định.

- Quản lý các thành viên Tổ kiểm toán trong thực hiện thời giờ làm việc, Quy tắc ứng xử kiểm toán viên nhà nước theo quy định của Kiểm toán nhà nước.

- Chấp hành kỷ luật công tác của Đoàn kiểm toán, Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán theo quy định.

- Kiểm tra, hướng dẫn, kiểm soát chất lượng kiểm toán của các thành viên Tổ kiểm toán.

- Lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước thuộc phạm vi, nội dung được giao của Tổ kiểm toán trong thời hạn kiểm toán theo quy định của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Trân trọng!

Kiểm toán Nhà nước
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp Pháp luật
Thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước được đánh giá xếp loại xuất sắc cần đáp ứng tiêu chuẩn nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước báo cáo sai lệch kết quả kiểm toán có bị tạm đình chỉ nhiệm vụ kiểm toán không?
Hỏi đáp Pháp luật
Trưởng Đoàn kiểm toán nhà nước nghỉ làm việc trong bao lâu sẽ bị thay thế?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu biên bản họp Đoàn kiểm toán nhà nước mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ kiểm toán nhà nước cần có tối thiểu bao nhiêu thành viên là Kiểm toán viên nhà nước?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước có giá trị pháp lý như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào Tổng Kiểm toán nhà nước hủy hồ sơ kiểm toán?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm toán nhà nước được ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán các cơ quan, tổ chức nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Các hành vi nào bị nghiêm cấm đối với cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kiểm toán Nhà nước
Nguyễn Thị Kim Linh
44 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Kiểm toán Nhà nước
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào