Đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 tại Hà Nội không?

Đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 tại Hà Nội không? Hồ sơ thi vào lớp 10 gồm có những giấy tờ gì? - Câu hỏi của Thanh Bình (Hà Nội)

Đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 tại Hà Nội không?

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hàn kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT và khoản 3 Điều 1 Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT quy định tuyển thẳng, chế độ ưu tiên:

Điều 7. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên
1. Tuyển thẳng vào trung học phổ thông các đối tượng sau đây:
a) Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
b) Học sinh là người dân tộc rất ít người;
c) Học sinh khuyết tật;
d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.
...

Theo quy định trên, những học sinh Hà Nội sau sẽ được tuyển thẳng vào lớp 10:

[1] Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

[2] Học sinh là người dân tộc rất ít người

[3] Học sinh khuyết tật

[4] Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trọng tâm kiến thức môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024?

Trọng tâm kiến thức môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024? (Hình từ Internet)

Hồ sơ thi vào lớp 10 gồm có những giấy tờ gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT có cụm từ bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT quy định về hồ sơ tuyển sinh lớp 10 bao gồm:

Điều 6. Hồ sơ tuyển sinh
1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
2. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
3. Học bạ cấp trung học cơ sở.
4. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
5. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

Theo đó, hồ sơ tuyển sinh lớp 10 gồm có những giấy tờ sau:

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Học bạ cấp trung học cơ sở.

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

- Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của từng trường.

Lịch thi vào lớp 10 năm 2024-2025 Hà Nội như thế nào?

Năm học 2024-2025, Hà Nội tiếp tục triển khai tuyển sinh lớp 10 THPT diễn ra vào ngày 8,9,10 tháng 6/2024 theo phương thức thi tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội chỉ có 3 môn là Toán, Văn, Ngoại ngữ và không có môn thứ tư.

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT của Sở GDĐT Hà Nội năm học 2024?

Dưới đây là hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội. (Tải về) Cụ thể như sau:

Mục Phòng GDĐT, Trường THCS/Trung tâm GDNN-GDTX: Ghi rõ tên phòng GDĐT quận/huyện/thị xã, trường THCS/Trung tâm GDNN-GDTX nơi thí sinh (TS) tốt nghiệp THCS. Nếu là TS tự do thì ghi “Tự do” tại mục trường THCS/trung tâm GDNN-GDTX.

Mục Số phiếu: Nơi tiếp nhận Phiếu ĐKDT ghi theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (Ví dụ: 001, 002….), TS không ghi mục này.

PHẦN I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Mục 1, 2, 3, 4: Ghi theo hướng dẫn trên Phiếu ĐKDT. Nếu là TS tự do thì Mục 2 ghi tên lớp là: 9TD

- Mục 5: Điền dấu “X” tại ô này nếu TS là người dân tộc thiểu số hoặc có bố hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

- Mục 6: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh theo quy định: 02 chữ số của ngày, 02 chữ số của tháng, 04 chữ số của năm.

Ví dụ: 02/12/2009

- Mục 7: Ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố. Nếu sinh ở nước ngoài, phải ghi rõ tên quốc gia (theo phiên âm tiếng Việt Nam).

Ví dụ: Ốt-xtrây-lia, Liên bang Nga…

- Mục 8: Ghi đầy đủ, chính xác Mã định danh trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành GDĐT do điểm tiếp nhận Phiếu ĐKDT hướng dẫn hoặc cung cấp cho TS (ghi mỗi chữ số vào một ô)

- Mục 9: Ghi rõ tên tổ/thôn, phường/xã, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố nơi thường trú của TS (hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của Thí sinh).

Ví dụ: Tổ 23, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Mục 10: Ghi rõ địa chỉ nơi ở hiện tại của TS.

- Mục 11: Điền khu vực tuyển sinh (KVTS) theo quy định (Xem thêm Bảng mã các trường THPT công lập quy định tại Phụ lục X kèm theo Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 của Sở GDĐT Hà Nội để nắm rõ KVTS).

- Mục 12: Ghi tổng điểm ưu tiên, chỉ tính mức ưu tiên cao nhất (Xem thêm quy định chế độ ưu tiên tại Phụ lục II, mục V.1 kèm theo Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Sở GDĐT Hà Nội năm học 2024-2025).

- Mục 13: Điền dấu “X” tại ô này nếu TS vào lớp tiếng Đức ngoại ngữ 2 hệ 7 năm của Trường THPT Việt Đức và có chứng chỉ tiếng Đức đạt từ A2 trở lên.

- Mục 14, 15: Điền đủ thông tin theo mẫu trên Phiếu ĐKDT.

- Mục 16. Đối tượng: Ghi tắt các đối tượng được cộng điểm ưu tiên và các quy định khác theo hướng dẫn dưới đây:

+ Con liệt sĩ : L

+ Con Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ, Bà mẹ VN anh hùng : A

+ Con thương binh, bệnh binh mất sức >= 81% : N

+ Hưởng chính chính sách dân tộc : D

+ Con thương binh, bệnh binh mất sức < 81% : B

+ Hiện sống và học tập ở vùng KT-XH khó khăn : VKK

+ Đăng ký thi vào lớp song bằng tú tài : 2HC

+ Đăng ký thi vào lớp song ngữ tiếng Pháp : 2FL

+ Đăng ký học tiếng Đức ngoại ngữ 2 hệ 7 năm (có chứng chỉ A2 trở lên) : A2

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học : C

+ Giải quốc tế về văn hóa, khoa học kỹ thuật thì ghi: GQH, về văn nghệ thể dục thao thì ghi: GQT

+ Đạt giải văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT) cấp tỉnh/thành phố: Nhất (VT1), Nhì (VT2), Ba (VT3), Khuyến khích (VT4)

+ Đạt giải văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố: Nhất (VH1), Nhì (VH2), Ba (VH3), Khuyến khích (VH4)

+ Đạt giải văn nghệ, TDTT cấp quốc gia: Nhất (GT1), Nhì (GT2), Ba (GT3), Khuyến khích (GT4)

+ Đạt giải văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Nhất (GH1), Nhì (GH2), Ba (GH3), Khuyến khích (GH4)

Chú ý: Nếu TS có nhiều diện được quy định ghi tắt ở trên thì giữa mỗi loại cách nhau bởi dấu ",". Ví dụ: VH2, D, VKK, A2 (HS có giải Nhì Thành phố môn văn hóa, được hưởng chính sách dân tộc, sống và học tập ở vùng KT-XH khó khăn, đăng ký học tiếng Đức ngoại ngữ 2 hệ 7 năm và có chứng chỉ tiếng Đức A2 trở lên).

PHẦN II: ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG THPT

- Mục 17: Ghi rõ tên Ngoại ngữ đăng ký học tại trường THPT là một trong các thứ tiếng: tiếng Pháp (trường hợp TS đăng ký học ngoại ngữ là tiếng Pháp hệ 3 năm Trường THPT Sơn Tây); tiếng Đức (trường hợp TS đăng ký học tiếng Đức là ngoại ngữ 2 hệ 7 năm Trường THPT Việt Đức); tiếng Nhật (trường hợp TS đăng ký học tiếng Nhật là ngoại ngữ 1 tại một trong các Trường THPT: Chu Văn An, Kim Liên, Việt Đức). Các trường hợp khác, ghi là tiếng Anh.

- Mục 18: TS có thể đăng ký ngoại ngữ thi là một trong các ngoại ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn (tùy theo khả năng, không bắt buộc phải thi môn ngoại ngữ được học ở cấp THCS).

Riêng trường hợp đăng ký ngoại ngữ học THPT là tiếng Đức ngoại ngữ 2 hệ 7 năm thì ngoại ngữ thi bắt buộc phải là tiếng Đức. TS được hưởng chế độ tuyển thẳng mà không có nguyện vọng thi chuyên không phải ghi mục này.

- Mục 19: Ghi khu vực tuyển sinh mà TS đăng ký dự tuyển (nếu KVTS đăng ký khác KVTS theo nơi thường trú thì TS phải có Đơn xin đổi KVTS - Mẫu M02).

- Mục 20: Ghi rõ số lượng nguyện vọng (NV) và tên trường, mã trường THPT tương ứng, cụ thể:

- Nếu TS chỉ có 01 NV: NV có thể là trường THPT công lập ở KVTS bất kỳ trên toàn Thành phố.

- Nếu TS chọn 02 NV: NV1 phải nằm trong KVTS theo quy định tại mục 19, NV2 có thể là trường THPT công lập ở KVTS bất kỳ.

- Nếu TS chọn 03 NV: NV1 và NV2 phải trong cùng KVTS theo quy định tại mục 19. NV3 có thể là trường THPT công lập ở KVTS bất kỳ.

- Nếu đăng ký dự tuyển chỉ để lấy điểm xét tuyển vào các trường công lập tự chủ hoặc tư thục tuyển sinh theo phương án sử dụng kết quả thi thì ghi như sau:

+ Dòng Nguyện vọng 1: Ghi tên một trường THPT công lập và mã số trường THPT để lấy địa điểm dự thi.

+ Dòng Nguyện vọng 2: Ghi “NCL” (chữ in hoa).

- Nếu TS đăng ký xét tuyển thẳng vào trường THPT công lập muốn theo học, cách ghi như sau:

+ Dòng Nguyện vọng 1: Ghi tên và mã số một trường THPT công lập đăng ký tuyển thẳng. Trường đăng ký tuyển thẳng phải thuộc KVTS theo nơi thường trú (Mục 11).

+ Dòng Nguyện vọng 2: Ghi “Tuyển thẳng (x)”. Trong đó “x” là diện tuyển thẳng, có thể là: a-TS Trường PT dân tộc nội trú; b-TS dân tộc rất ít người; c-TS khuyết tật; d-TS đạt giải quốc gia/quốc tế về văn hóa, văn nghệ, TDTT. (Ví dụ: ghi “Tuyển thẳng (c)” có nghĩa: TS khuyết tật đăng ký tuyển thẳng).

+ Dòng Nguyện vọng 3: Ghi tên giải/huy chương và tên cuộc thi theo Giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia, quốc tế. (Ví dụ: Giải Nhất cuộc thi Viết thư quốc tế UPU năm 2023).

PHẦN III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRƯỜNG THPT

Mục 21: Ngoại ngữ thi thay thế môn chuyên ngữ: TS ghi tên môn ngoại ngữ để thi thay thế môn chuyên ngữ (Ví dụ: Dự tuyển chuyên tiếng Pháp Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đăng ký thi bằng tiếng Anh/Nhật/Đức/Hàn; dự tuyển chuyên tiếng Trung/tiếng Nga thi bằng tiếng Anh/Pháp/Nhật/Đức/Hàn), các trường hợp còn lại để trống.

Mục 22: Ghi tổng điểm sơ tuyển.

Mục 23: Ghi nguyện vọng chuyên theo bảng hướng dẫn. Lưu ý:

* Lớp chuyên có tổ chức thi:

Thi vào lớp chuyên: Ghi lớp chuyên đăng ký dự thi vào buổi thi (sáng, chiều) tương ứng.

- Buổi sáng (10/6/2024) thi vào các lớp chuyên: Toán, Ngữ Văn, Tin học, Sinh học, Tiếng Pháp và thi tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn thay thế;

- Buổi chiều (10/6/2024) thi vào các lớp chuyên: Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

* Lớp chuyên tiếng Trung, tiếng Nga: Nếu đăng ký 2 lớp chuyên này, TS phải tích dấu “X” tại dòng tương ứng của cột “Thi vào lớp chuyên” trong Bảng.

* Trường hợp đặc biệt:

- TS đăng ký dự tuyển chuyên tiếng Pháp Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ:

+ Đăng ký lớp chuyên “tiếng Pháp” tại dòng “Buổi sáng 10/6/2024”;

+ Nếu đăng ký môn thi thay thế là tiếng Anh sẽ không được đăng ký các lớp chuyên khác ở dòng “Buổi chiều 10/6/2024” trừ chuyên tiếng Anh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Nếu môn thay thế là tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn thì vẫn được đăng ký các chuyên khác (không phải là chuyên tiếng Anh) vào dòng “Buổi chiều 10/6/2024”.

- TS đăng ký dự tuyển cả chuyên tiếng Pháp (không đăng ký môn thi thay thế) và chuyên tiếng Anh: Ngoại ngữ thi chiều ngày 08/6/2024 phải là tiếng Pháp (trừ trường hợp TS đăng ký thi vào lớp tiếng Đức ngoại ngữ 2 hệ 7 năm của Trường THPT Việt Đức).

PHẦN IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 HỆ SONG BẰNG TÚ TÀI

(Dành cho học sinh đã kết thúc học chương trình đào tạo song bằng theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng THCS Việt Nam và Chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội”)

- Mục 24, 25: Ghi vào các dòng Nguyện vọng 1, Nguyện vọng 2 theo nguyện vọng của TS (chỉ có một nguyện vọng thì ghi tên trường đó vào dòng Nguyện vọng 1).

PHẦN V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 SONG NGỮ TIẾNG PHÁP VÀ TĂNG CƯỜNG TIẾNG PHÁP

- Mục 26: Ghi điểm Pháp ngữ chương trình song ngữ tiếng Pháp của TS vào ô này (Điểm Pháp ngữ: là tổng điểm thi môn Tiếng Pháp (hệ số 2) và môn Toán bằng tiếng Pháp (hệ số 1) của học sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS).

- Mục 27: Điền dấu “X” vào ô tương ứng nếu có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp song ngữ tiếng Pháp của Trường THPT Chu Văn An.

- Mục 28: Điền dấu “X” vào ô tương ứng nếu có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp tăng cường tiếng Pháp của Trường THPT Việt Đức.

Trân trọng!

Hỏi đáp mới nhất
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Tạ Thị Thanh Thảo
0 lượt xem
Hỏi đáp pháp luật mới nhất
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào