Học phí Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM năm 2024 là bao nhiêu, có tăng so với năm trước?

Xin cho tôi hỏi: Học phí Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM năm 2024 là bao nhiêu, có tăng so với năm trước? (Câu hỏi từ anh Minh - Đồng Nai).

Học phí Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM năm 2024 là bao nhiêu?

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 97/2023/NĐ-CP, ngày 25/4/2024, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học Quốc Gia TPHCM đã thông báo mức học phí theo nhóm ngành cho sinh viên đại học chính quy năm 2024.

Trong đó, các ngành đào thuộc chương trình đào tạo chuẩn (chương trình đại trà) sẽ tăng học phí 10% so với năm trước, ngành đào tạo có mức học phí cao nhất là ngành Việt Nam học dành cho người nước ngoài với mức học phí 66.000.000 đồng/năm.

Cụ thể, bảng so sánh mức học phí năm học 2023 - 2024 và học phí năm học 2024 - 2025 của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học Quốc Gia TPHCM như sau:

STT

Ngành đào tạo

Mức học phí năm học 2024 - 2025

Mức học phí năm học 2023 - 2024

I.

Chương trình đào tạo chuẩn1

Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý học, Thông tin - Thư viện, Lưu trữ học

14.300.000 đồng/năm học

13.000.000 đồng/năm học

2

Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hoá học, Xã hội học, Nhân học, Đông phương học, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội, Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Đô thị học, Quản lý thông tin

21.780.000 đồng/năm học

19.800.000 đồng/năm học

3

Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện

24.200.000 đồng/năm học

22.000.000 đồng/năm học

4

Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha

17.160.000 đồng/năm học

15.600.000 đồng/năm học

5

Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức

26.070.000 đồng/năm học

23.700.000 đồng/năm học

6

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ trung Quốc, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

29.040.000 đồng/năm học

26.400.000 đồng/năm học

7

Việt Nam học (dành cho người Việt Nam)

21.780.000 đồng/năm học

19.800.000 đồng/năm học

8

Việt Nam học (dành cho người nước ngoài)

66.000.000 đồng/năm học

60.000.000 đồng/năm học

II.

Chương trình đào tạo chất lượng cao

60.000.000 đồng/năm học

60.000.000 đồng/năm học

III.

Chương trình liên kết quốc tế
Truyền thông

60.000.000 đồng/năm học

60.000.000 đồng/năm học


Ngôn ngữ Anh

82.000.000 đồng/năm học

82.000.000 đồng/năm học


Ngôn ngữ Trung Quốc

45.000.000 đồng/năm học

45.000.000 đồng/năm học

Xem thêm thông tin chi tiết tại https://hcmussh.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-muc-hoc-phi-DHCQ-NH-24-25

Học phí Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM năm 2024 có tăng so với năm trước không?

Học phí Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM năm 2024 là bao nhiêu, có tăng so với năm trước? (Hình từ Internet)

Học phí đào tạo đại học tính theo tín chỉ, mô-đun được xác định như thế nào?

Căn cứ khoản 8 Điều 11 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về học phí đào tạo đại học tính theo tín chỉ, mô-đun như sau:

Điều 11. Học phí đối với giáo dục đại học
...
8. Học phí đào tạo đại học tính theo tín chỉ, mô-đun:
a) Mức thu học phí của một tín chỉ, mô-đun được xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm ngành, nghề đào tạo và tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa theo công thức dưới đây:
...
Tổng học phí toàn khóa = mức thu học phí 1 sinh viên/1 tháng x 10 tháng x số năm học, bảo đảm nguyên tắc tổng học phí theo tín chỉ của chương trình đào tạo tối đa bằng tổng học phí tính theo niên chế.
b) Trường hợp học quá thời hạn quy định của chương trình đào tạo, học phí tín chỉ áp dụng từ thời điểm quá hạn được xác định lại trên cơ sở thời gian học thực tế trên nguyên tắc bù đắp chi phí và thực hiện công khai, giải trình với người học;
c) Trường hợp đào tạo bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, người đóng học phí của các tín chỉ thực học theo chương trình đào tạo.
...

Như vậy, mức thu học phí đào tạo đại học tính theo tín chỉ, mô-đun được xác định theo công thức sau:

Học phí tín chỉ, mô-đun = Tổng học phí toàn khóa / Tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa

Trong đó, tổng học phí toàn khóa được tính theo công thức:

Tổng học phí toàn khóa = Mức thu học phí 1 sinh viên/1 tháng x 10 tháng x số năm học

Bên cạnh đó, khi tính mức thu học phí phải đảm nguyên tắc tổng học phí theo tín chỉ của chương trình đào tạo tối đa bằng tổng học phí tính theo niên chế.

Trong trường hợp sinh viên học quá thời hạn quy định của chương trình đào tạo, học phí tín chỉ áp dụng từ thời điểm quá hạn được xác định lại trên cơ sở thời gian học thực tế trên nguyên tắc bù đắp chi phí và thực hiện công khai, giải trình với người học.

Trường hợp đào tạo bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, người học đóng học phí của các tín chỉ thực học theo chương trình đào tạo.

Trường đại học thực hiện thu học phí theo tháng hay theo năm?

Căn cứ Điều 12 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về thu học phí như sau:

Điều 12. Thu học phí
1. Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu người học tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, học phí được thu tối đa 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp học phí được thu tối đa 10 tháng/năm.
...
3. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, tuy nhiên tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.
...

Như vậy, trường đại học có thể thực hiện thu học phí định kỳ hàng tháng hoặc một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học nếu người học tự nguyện và đảm bảo nguyên tắc học phí được thu tối đa 10 tháng/năm.

Đối với các trường đại học học tập theo học chế tín chỉ thì có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ. Còn đối với các khóa đào tạo ngắn hạn của trường thì thực hiện thu học phí theo số tháng thực học.

Hiện nay, đa phần các trường đại học đều thực hiện thu học phí theo số tín chỉ sinh viên đã đăng ký theo mỗi học kỳ, vào đầu học kỳ hoặc giữa học kỳ.

Trân trọng!

Học phí
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Học phí
Hỏi đáp Pháp luật
Những đối tượng nào được giảm 70% học phí khi học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân?
Hỏi đáp Pháp luật
Học phí Trường Phổ thông Năng khiếu TPHCM năm 2024-2025? Thời gian nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại Trường Phổ thông năng khiếu TPHCM 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Học phí Trường Đại học Y Hà Nội năm 2024 - 2025? Điểm chuẩn các năm Trường Đại học Y Hà Nội cập nhật năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Học phí của trường đại học Y Phạm Ngọc Thạch 2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Bãi bỏ giới hạn mức tăng học phí từ năm học 2023 - 2024 đối với từng cấp học?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức thu học phí năm học 2024-2025 hệ chính quy trong các trường đại học công lập là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Học phí trường Đại học Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh 2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố học phí năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ ngày 01/9/2024, trẻ mầm non được miễn học phí trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức trần học phí đại học từ năm học 2023 – 2024 theo Nghị định 97?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Học phí
Trần Thị Ngọc Huyền
546 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Học phí
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào