Khi nào học sinh cấp 2 bị ở lại lớp trong năm học 2023-2024?

Xin hỏi con tôi là học sinh cấp 2 nhưng kết quả học tập vậy trường hợp nào con tôi bị ở lại lớp năm học 2023-2024? - Câu hỏi của anh Tú Xương (Hưng Yên)

Khi nào học sinh cấp 2 bị ở lại lớp trong năm học 2023-2024?

Căn cứ Điều 12 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định được lên lớp đối học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8 như sau:

Điều 12. Được lên lớp, đánh giá lại trong kì nghỉ hè, không được lên lớp
1. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông:
a) Kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kì nghỉ hè theo quy định tại Điều 13 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.
b) Kết quả học tập cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại các môn học theo quy định tại Điều 14 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.
c) Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục).
...
3. Học sinh không đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này thì không được lên lớp hoặc không được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông.
4. Đối với học sinh khuyết tật: Hiệu trưởng căn cứ kết quả đánh giá học sinh khuyết tật theo quy định tại Điều 11 Thông tư này để xét lên lớp hoặc công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông đối với học sinh khuyết tật.

Theo Điều 15 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT quy định được lên lớp đối với học sinh lớp 9 như sau:

Điều 15. Lên lớp hoặc không được lên lớp
...
2. Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:
a) Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);
b) Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;
c) Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình.
d) Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu về hạnh kiểm.
3. Xét lên lớp đối với học sinh khuyết tật
Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục của học sinh khuyết tật để xét lên lớp đối với học sinh khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung hoặc căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung để xét lên lớp.

Theo đó, các trường hợp học sinh cấp 2 ở lại lớp năm học 2023-2024 như sau:

(1) Đối với học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8: Học sinh không đáp ứng các điều kiện sau sẽ không được lên lớp:

- Kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kì nghỉ hè) được đánh giá mức Đạt trở lên.

- Kết quả học tập cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại các môn học) được đánh giá mức Đạt trở lên.

- Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục).

(2) Đối với học sinh lớp 9: Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:

- Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);

- Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;

- Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình.

- Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu về hạnh kiểm.

Khi nào học sinh cấp 2 ở lại lớp năm học 2023-2024?

Khi nào học sinh cấp 2 bị ở lại lớp trong năm học 2023-2024? (Hình từ Internet)

Học sinh cấp 2 được miễn học phần thực hành môn Giáo dục thể chất thì kiểm tra như thế nào?

Theo Điều 10 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 10. Đánh giá học sinh được miễn học phần thực hành môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh
...
4. Đối với học sinh được miễn học phần thực hành môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định tại Điều này được kiểm tra, đánh giá thay thế bằng nội dung lý thuyết để có đủ số lần kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Theo đó, học sinh cấp 2 được miễn học phần thực hành môn Giáo dục thể chất được kiểm tra, đánh giá thay thế bằng nội dung lý thuyết để có đủ số lần kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Học sinh lớp 9 được cấp bằng khen khi nào?

Theo Điều 38 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật như sau:

Điều 38. Khen thưởng và kỷ luật
1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được giáo viên, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức sau đây:
a) Tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường.
b) Khen thưởng các danh hiệu học sinh theo quy định.
c) Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong một số lĩnh vực học tập, phong trào thi đua; đạt thành tích trong các kỳ thi, hội thi theo quy định và cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Các hình thức khen thưởng khác.
2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:
a) Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm.
b) Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.
c) Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, học sinh lớp 9 được cấp bằng khen khi đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong một số lĩnh vực học tập, phong trào thi đua; đạt thành tích trong các kỳ thi, hội thi theo quy định và cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Từ năm học 2024-2025 trở đi, việc đánh giá, xếp loại học sinh lớp 9 sẽ áp dụng theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.

Trân trọng!

Trung học cơ sở
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Trung học cơ sở
Hỏi đáp Pháp luật
Chính thức có điểm chuẩn vào lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề thi khảo sát lớp 6 có đáp án TPHCM 2024 (Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa)?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh lớp 6 online tại Hà Nội năm học 2024-2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm chuẩn thi vào lớp 6 của các trường THCS tại TPHCM năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Tải Mẫu đơn phúc khảo bài thi vào lớp 6 năm 2024-2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn Tra cứu kết quả tuyển sinh lớp 6 năm 2024 TPHCM?
Hỏi đáp Pháp luật
Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 năm 2024 TPHCM như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Bộ đề thi và đáp án giữa kì 2 Ngữ văn 8 Kết nối tri thức 2024 kèm file tải về?
Hỏi đáp Pháp luật
Trọn bộ danh mục sách giáo khoa lớp 6 năm học 2024-2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề thi văn giữa kì 2 lớp 6 2024 - Đề thi giữa kì 2 văn 6 Kết nối tri thức có đáp án?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trung học cơ sở
Tạ Thị Thanh Thảo
741 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Trung học cơ sở
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào